The Creately Blog

Prosty przewodnik po reorganizacji procesów biznesowych
Business Process Reengineering

Reorganizacja procesów biznesowych jest kluczowym elementem w agendzie wielu dużych jak i małych firm w wielu branżach takich jak produkcja, bankowość i wiele więcej. Pozwala to organizacjom spojrzeć na swoje procesy biznesowe z nowej perspektywy, aby zrozumieć, jak je przeprojektować… Read More

Prosty przewodnik po 8 krokach zarządzania zmianą w modelu Kottera
Kotter’s 8 Step Change Model

Zmiana jest trudna. Szczególnie w kontekście organizacji, zmiana może zakłócić status quo i doprowadzić do konfliktu. Zmiany jednak są potrzebne. Aby skutecznie wdrożyć zmiany, należy oprzeć się na właściwych ramach. To właśnie tutaj w grę wchodzi 8-stopniowy model zmian Kottera…. Read More