The Creately Blog

Prosty przewodnik po diagramach aktywności UML

Diagramów mogą być wykorzystywane na wszystkich etapach tworzenia oprogramowania i do różnych celów. A ponieważ są one bardzo podobne do wykresów przepływowych, są na ogół bardziej popularne niż inne typy diagramu UML. Mamy nadzieję, że w tym samouczku dotyczącym diagramów… Read More

Prosty Przewodnik po Diagramach Wdrożeniowych UML

Diagramy wdrożeniowe służą do wizualizacji sprzętowych procesorów / węzłów / urządzeń systemu, łączy komunikacyjnych między nimi oraz rozmieszczenia plików oprogramowania na tym sprzęcie. W tym poradniku dotyczącym diagramy rozmieszczenia UML omówimy, co to jest diagramy rozmieszczenia, notacje diagramów rozmieszczenia i… Read More