The Creately Blog

6 najczęstszych problemów działu HR i jak je wizualnie rozwiązać
Common HR Challenges and How to

Jeśli należysz do zespołu HR, na pewno wypróbowałeś tysiąc i jeden sposobów na rozwiązanie typowych wyzwań i problemów kadrowych. Tutaj jest pewien zwrot akcji. Rozwiązywanie ich wizualnie może być łatwiejsze. Poniżej przedstawiamy proste techniki wizualne, które można wykorzystać, aby skutecznie… Read More

Wizualny przewodnik jak poprawić wydajność organizacyjną
Improve Organizational Performance

Celem każdej organizacji jest efektywne osiągnięcie najwyższego poziomu wydajności. Jeśli posiadasz niezbędne narzędzia i techniki do identyfikacji problemów z wydajnością, izolowania przyczyn źródłowych, usprawniania procesów i zapewniania właściwych interwencji w zakresie wydajności pracowników, można to zrobić w sposób efektywny i… Read More

Znaczenie modelowania procesów biznesowych dla Twojej firmy
Importance-of-business-process-modeling

W niektórych z naszych poprzednich artykułów dyskutowaliśmy co to jest modelowanie procesów biznesowych i techniki modelowania procesów. W ostatnim artykule z tej serii będziemy mówić o znaczeniu modelowania procesów biznesowych. (1) Dostosowanie działań operacyjnych do nowej strategii biznesowej Wdrożenie lub… Read More

Najlepsze metody tworzenia schematów organizacyjnych
Organizational-chart-best-practices

Schemat organizacyjny to graficzna reprezentacja relacji pomiędzy działami, funkcjami i ludźmi w organizacji. Może również wskazywać na przepływ danych, odpowiedzialności i sprawozdawczości z dołu do góry lub z góry na dół. Jego zastosowanie na całym świecie świadczy o jego skuteczności…. Read More

Praktyczny przewodnik po zarządzaniu interesariuszami
The Easy Guide to Stakeholder Management

Większość projektów kończy się niepowodzeniem, ponieważ interesom i wymaganiom interesariuszy poświęca się zero uwagi. Podczas gdy kluczowi interesariusze są w stanie sprawić, że projekt zakończy się niepowodzeniem, należy opracować odpowiedni plan identyfikacji ich potrzeb, komunikacji i współpracy z nimi. Plan… Read More