Organizacja, czyli podstawa sukcesu [1]: Zaplanuj swoją strukturę organizacyjną!

Być może najważniejszym zasobem organizacji są jej ludzie. Zatem rola, jaką odgrywają ludzie, sposób, w jaki współdziałają poprzez formalne i nieformalne procesy oraz relacje, jakie budują, są kluczowe dla powodzenia każdej strategii. Jeśli Twój menedżer zostałby poproszony o opisanie Twojej organizacji, prawdopodobnie odpowiedziałby, rysując schemat organizacyjny, aby odwzorować jej strukturę. Dlaczego organizacja potrzebuje struktury? Jest to ważne, ponieważ daje jasny obraz linii raportowania i pomaga zrozumieć, do kogo należy składać raporty. Ponadto, dzięki jasnym liniom raportowania, ułatwia to sprawowanie większej kontroli nad zasobami. Struktura organizacyjna jest raczej szkieletem kultury organizacji, dlatego może bezpośrednio wpływać na zachowanie, wydajność i motywację pracowników. Dlatego posiadanie struktury w organizacji jest ważne, zamiast pozostawiania jej beztrosko zarządzanej bez jasnej struktury.

Typy strukturalne organizacji

Posiadanie efektywnej struktury organizacyjnej może zwiększyć wydajność, poprawić koszty operacyjne i zadowolenie pracowników. Pozwoli to na identyfikację stanowisk w organizacji, określenie kto zarządza jakimi działami oraz zdefiniowanie poszczególnych poziomów stanowisk i ról w organizacji. Prześledźmy kilka podstawowych typów strukturalnych. Pomoże Ci to zrozumieć, jak każda struktura organizacyjna pasuje do środowiska biznesowego oraz jakie są mocne i słabe strony każdej z nich.

Struktura prosta

To nie jest żadna formalna struktura, tylko typowa organizacja prowadzona przez osobistą kontrolę jednostki. Jest to powszechny sposób działania bardzo małych firm. Może być właściciel, który podejmuje większość obowiązków związanych z zarządzaniem, być może z partnerem lub asystentem. Jednakże podział odpowiedzialności jest niewielki i prawdopodobnie nie ma jasnej definicji, kto jest odpowiedzialny za co, jeśli zaangażowanych jest więcej niż jedna osoba. Główny problem polega na tym, że organizacja może działać efektywnie tylko do pewnej wielkości, po przekroczeniu, której staje się zbyt kłopotliwa i czasochłonna do opanowania przez jedną osobę.

 

Struktura funkcjonalna

Występuje to zazwyczaj w firmach o wąskim, a nie zróżnicowanym asortymencie produktów. Pozwala to na większą kontrolę operacyjną na wyższym szczeblu, a co się z tym wiąże, na jasne określenie ról i zadań. Na przykład, dział marketingu byłby obsadzony tylko pracownikami odpowiedzialnymi za marketing produktów firmy. Taka specjalizacja prowadzi do zwiększenia efektywności operacyjnej, gdzie pracownicy stają się specjalistami w swojej dziedzinie. Jest to najlepsze rozwiązanie dla organizacji produkujących standardowe towary i usługi w dużych ilościach i przy niskich kosztach. Najbardziej typowym problemem tej struktury jest jednak to, że komunikacja wewnątrz firmy może być dość sztywna, co sprawia, że organizacja jest powolna i nieelastyczna. Dlatego też struktury funkcjonalne można uznać za najbardziej efektywne dla organizacji działających w dość stabilnym otoczeniu.

 

Struktura dywizjonalna

Dywizjonalizacja jest uważana za rozwiązanie pozwalające przezwyciężyć problemy, jakie struktury funkcjonalne mają z odpowiedzialnością i różnorodnością biznesową. Dywizjonalizacja pozwala na dostosowanie strategii produktowej do wymagań każdego z działów i może zwiększyć poczucie odpowiedzialności za strategię wśród pracowników działów. W przeciwieństwie, do funkcjonalnej struktury organizacyjnej, ta koncentruje się na wyższym stopniu specjalizacji w ramach konkretnego działu, dzięki czemu działy otrzymują zasoby i autonomię, aby reagować na zmiany w ich specyficznym otoczeniu biznesowym. Dlatego każdy dział często posiada wszystkie niezbędne zasoby i funkcje, aby sprostać wymaganiom stawianym działowi. W praktyce jednak struktura wielooddziałowa niesie ze sobą problemy, takie jak konflikt między działami, który jest powszechny z powodu wewnętrznej konkurencji oraz różnic w wartościach i oczekiwaniach. Jest to również droższe w obsłudze i zarządzaniu, ponieważ każdy dział jest traktowany jako odrębna jednostka, a niektóre funkcje są powielane.

 

Jak zorganizować strukturę firmy – podziel się swoimi przemyśleniami i podejściem

Chociaż określenie, że obecna struktura organizacyjna nie działa, może być trudne, zwłaszcza jeśli nie ma się wysokopoziomowego widoku struktury, należy podjąć wysiłek w celu zidentyfikowania, czy firma rozrosła się poza swoją obecną strukturę lub projekt organizacyjny. Gdy struktura nie działa, prowadzi to do nieefektywności i marnotrawstwa, a także do możliwych konfliktów wewnętrznych. Jeśli zidentyfikujesz tego typu problemy, być może nadszedł czas, aby ponownie przemyśleć swoją strukturę i przejść do lepszej struktury firmy.

Przedstawiliśmy dzisiaj kilka struktur organizacyjnych, obserwuj nas, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zorganizować strukturę firmy. Daj nam znać w komentarzach, jeśli masz jakieś pytania lub sugestie.

Leave a comment

*
*

jedenaście − osiem =

Back to top