Najlepsze techniki tworzenia pomysłów dla zespołów zdalnych

Każda organizacja potrzebuje stałego dopływu świeżych, kreatywnych pomysłów, aby utrzymać się na rynku i skutecznie wyprzedzać konkurencję. Choć jest to konieczne, generowanie nowych, dobrych pomysłów nie jest takie proste, jak zebranie wszystkich członków zespołu w jednym pomieszczeniu i spędzenie 3 godzin na wymyślaniu ciekawych rozwiązań. Często te spotkania kończą się na niczym.

Dobra sesja tworzenia pomysłów to ciężka praca. Wymaga dobrze przeprowadzonego procesu, starannie zaprojektowanych ćwiczeń i odpowiednich narzędzi (zwłaszcza, gdy w grę wchodzi zespół zdalny), aby wygenerować innowacyjne i realne pomysły.

Wymieniliśmy x technik tworzenia pomysłów, które możesz wypróbować, aby łatwo wymyślać różnorodne pomysły. Techniki te są również świetnym rozwiązaniem jeśli Twój zespół prowadzi sesję tworzenia pomysłów zdalnie. Zamieściliśmy interaktywne szablony online, które można otworzyć w przeglądarce internetowej i wykorzystać do współpracy z zespołem od razu podczas spotkania.

Co to jest tworzenie pomysłów

Tworzenie pomysłów to proces, w którym generujesz nowe pomysły lub rozwiązania, używając technik takich jak mapa myśli, prototypowanie, brainwriting, odwrotna burza mózgów itp. Tworzenie pomysłów to także trzeci krok w procesie myślenia projektowego, w którym pomysły są generowane, analizowane i szeregowane pod kątem ważności, aby zainspirować do tworzenia nowych rozwiązań.

Proces tworzenia pomysłów

 • Zidentyfikuj potrzebę ideowania. Być może szukasz rozwiązania problemu organizacyjnego, nowego produktu lub usługi, poszerzenia zasięgu rynkowego czy innego równie ważnego pomysłu. Sprecyzowanie tej potrzeby pomoże Ci określić cel sesji i poprowadzić ją bardziej efektywnie;
 • Wybierz zespół, który weźmie udział w sesji tworzenia pomysłów. Aby wygenerować bardziej zróżnicowane pomysły, należy zaangażować różne osoby o różnym doświadczeniu i pochodzeniu;
 • Wybierz najlepszy pomysł lub pomysły do wdrożenia. Aby to zrobić, musisz mieć zdefiniowany zestaw kryteriów, według których będą oceniane wygenerowane pomysły (powinien on być gotowy przed sesją). Wraz z kryteriami oceny, powinieneś również określić wewnętrzne zespoły, którym będziesz przekazywał uszeregowane pomysły do dalszej oceny lub wdrożenia;
 • Następnie przychodzi czas na wdrożenie priorytetowych pomysłów, co wiąże się z alokacją zasobów, przydzielaniem obowiązków, mapowaniem przepływu pracy, określaniem harmonogramów i śledzeniem postępów.

Zdalne tworzenie pomysłów przez zespół

Nawet jeśli zespół znajduje się w jednym miejscu, prowadzenie produktywnej sesji tworzenia pomysłów może być trudnym zadaniem. Przeprowadzenie sesji online, kiedy wszyscy uczestniczą w niej z różnych miejsc, może być jeszcze bardziej skomplikowane. Wystarczy jednak zrobić kilka rzeczy, aby zdalna sesja tworzenia pomysłów była równie produktywna i bezproblemowa, jak ta przeprowadzana fizycznie.

 • Wybierz mądrze swoje narzędzia techniczne i ogranicz je do minimum. Aby to zrobić, musisz określić swoje potrzeby w zakresie spotkań. Polecane narzędzie:
 • Przekaż jasno oczekiwania już na początku spotkania, aby uniknąć straty czasu podczas spotkania. Wyjaśnij cel spotkania oraz wszelkie zasady i wytyczne, których uczestnicy powinni przestrzegać podczas ćwiczeń tworzenia pomysłów, które będą przeprowadzane;
 • Aby jak najlepiej wykorzystać czas spotkania, można zachęcić uczestników do przeprowadzenia badań i analiz przed sesją. Pozwoli Ci to wykorzystać więcej czasu na dyskusję i współpracę nad dalszym rozwojem pomysłów podczas sesji;
 • Przestrzegaj zwyczajowej etykiety spotkań, aby sprawnie przeprowadzić sesję;
 • Zacznij od wirtualnego lodołamacza, aby rozgrzać zespół do sesji.

Techniki tworzenia pomysłów

Technik tworzenia pomysłów jest wiele, dlatego wybierając jedną z nich, dopasuj ją do rodzaju pomysłu, który próbujesz wygenerować. Przy wyborze najlepszej techniki tworzenia pomysłów należy również wziąć pod uwagę doświadczenie w tworzeniu pomysłów posiadane przez zespół oraz jego produktywność twórczą. Oto kilka z nich do wyboru:

SCAMPER

Metoda SCAMPER jest łatwym i prostym sposobem na generowanie nowych pomysłów. Pozwala on na wprowadzenie innowacji do istniejącego produktu, usługi lub procesu poprzez spojrzenie na nie z 7 różnych perspektyw.

  null
 • Substytut – co możesz zastąpić (np. użyty materiał, zaangażowanych ludzi, etapy procesu, itp.) w swoim produkcie/usłudze, aby dokonać ulepszenia?
 • Łączenie – Jakie pomysły, zasoby, etapy procesu można połączyć, aby uzyskać bardziej efektywne wyniki?
 • Dostosuj – Jaki proces, komponent lub cechę należy dostosować, aby uzyskać lepszy rezultat?
 • Modyfikuj – Jakie elementy możesz zmodyfikować (dodać więcej lub mniej), aby osiągnąć pożądany rezultat?
 • Wykorzystaj w innym celu – Do jakich innych celów może być wykorzystany produkt/usługa? Kto jeszcze może z niego korzystać?
 • Wyeliminuj – Jaki element w Twoim produkcie lub usłudze możesz usunąć lub zredukować?
 • Odwróć/przekształć – Jaki proces, komponent lub cechę można przekształcić lub odwrócić?

Jak to działa?

Krok 1 – Przed rozpoczęciem sesji podziel się z zespołem następującym szablonem SCAMPER. W zależności od wymagań, możesz dokonać niezbędnych zmian w zakresie koloru, wyrównania itp.

SCAMPER Szablon technik ideacyjnych
Szablon SCAMPER (Kliknij na szablon, aby edytować go online)

Krok 2 – Zidentyfikuj istniejący produkt lub pomysł, który chcesz udoskonalić.

Krok 3 – Przeprowadź zidentyfikowany produkt lub pomysł przez 7 technik myślenia w programie SCAMPER, wymienionych powyżej. Nie ma kolejności ani porządku, możesz zacząć od każdego z 7 obszarów. Możesz poprosić uczestników o dodawanie pomysłów do wszystkich 7 kategorii podczas rund lub przydzielić jedną kategorię osobie lub grupie.

Brainwriting

Brainwriting to technika burzy mózgów, która zachęca uczestników do zapisywania swoich pomysłów na kartce papieru, zamiast ich wypowiadania. Po kilku minutach dzielą się kartką z innym uczestnikiem, który następnie pracuje nad rozwinięciem pomysłu pierwszej osoby. Jest to świetna technika, jeśli chodzi o skłonienie nieśmiałych i introwertycznych członków zespołu do swobodnego dzielenia się swoimi pomysłami.

Jak to działa?

Krok 1 – Stwórz swój szablon brainwriting lub zmodyfikuj poniższy, zanim podzielisz się nim z uczestnikami. Przyporządkuj każdemu uczestnikowi kolor.

Krok 2 – Ustal limit czasowy dla każdej rundy brainwriting oraz liczbę rund w sesji. Ważne jest również, aby wyjaśnić, w jaki sposób każdy uczestnik powinien zmieniać kolumny (tj. przeciwnie do ruchu wskazówek zegara lub losowo, zgodnie z decyzją moderatora), gdy poprawia pomysły innych uczestników.

Krok 3 – Przedstaw i wyjaśnij dokładnie problem i rozpocznij pierwszą rundę. Aby uniknąć zamieszania, możesz ponumerować lub nazwać każdą kolumnę na płótnie do pisania, aby każdy wiedział, w której kolumnie powinien pisać w następnej kolejności. Gdy czas minie, zmień kolumny.

Krok 4 – W drugiej rundzie uczestnicy powinni pracować nad uzupełnieniem, modyfikacją lub ulepszeniem pomysłu napisanego przez poprzedniego właściciela.

Krok 5 – Powtarzaj proces, aż wykonasz ustaloną liczbę rund. Pod koniec sesji możecie przedyskutować i przeanalizować pomysły oraz nadać im priorytety.

Round Robin

Round robin to kolejna technika grupowej burzy mózgów, która opiera się na iteracyjnym procesie, w którym uczestnicy bazują na wcześniejszych wypowiedziach. Choć może być prowadzona zarówno w wariancie pisemnym, jak i wokalnym, do zdalnej sesji tworzenia pomysłów lepiej nadaje się wariant pisemny. Technika ta jest bardzo podobna do techniki brainwriting.

Jak to działa?

Krok 1 – Stwórz szablon Round Robin i podziel się nim z zespołem przed sesją lub na jej początku. Możesz mieć jedno pytanie „W jaki sposób możemy?” podczas sesji dla wszystkich uczestników lub wiele pytań „W jaki sposób możemy?” dla każdego uczestnika, jeśli potrzebujesz rozwiązać kilka problemów jednocześnie.

Krok 2 – Daj każdemu czas na zapisanie możliwego rozwiązania zidentyfikowanego problemu lub odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób możemy?”.

Krok 3 – Następna osoba w kolejce powinna przejrzeć to rozwiązanie i wypisać powody, dla których (ryzyka i obawy) to konkretne rozwiązanie się nie powiedzie.

Krok 4 – Kolejna osoba powinna określić możliwe rozwiązania, które pozwolą wyeliminować te ryzyka i z powodzeniem wdrożyć pomysł. Na koniec ćwiczenia, dolny rząd powinien zawierać solidny, dobrze sformułowany pomysł, który można przedstawić.

Krok 5 – Po zakończeniu sesji wszyscy mogą głosować, aby wybrać najlepszy pomysł.

Aby dostosować to ćwiczenie do środowiska online, możesz przypisać każdemu uczestnikowi konkretne miejsce, z którego będzie startował, nadając mu numer lub kolor. Prowadzący może poprowadzić uczestników przez kolejne kroki, ale staraj się żeby uczestniczy wyrobili sobie przyzwyczajenie i zawsze przechodzili do kolumny po swojej prawej stronie.

Szablon Round Robin Techniki ideacyjne
Szablon Round Robin (Kliknij na szablon, aby edytować go online)

Mapa myśli

Mapa myśli pomaga nadać strukturę pomysłom w Twojej głowie i rozwinąć je w pełnowartościowe rozwiązania. W zdalnej sesji tworzenia pomysłów możesz poprosić uczestników o pracę nad pojedynczą mapą myśli lub poszczególnymi mapami myśli na tym samym płótnie.

Jak to działa?

Krok 1 – Zapisz stwierdzenie problemu na środku mapy myśli.

Krok 2 – Zapisz możliwe rozwiązania/powiązane pomysły na gałęziach połączonych z centrum. W miarę rozbudowywania każdej z tych pod-idei, możesz dodawać coraz więcej gałęzi. Na kanwie online, aby zidentyfikować wkład każdego z uczestników, możesz przypisać im kolory (dla każdego pododdziału, nad którym pracują lub ich własnej mapy myśli na kanwie).

Krok 3 – Kiedy mapa myśli jest już gotowa, możesz przeanalizować pomysły i nadać priorytety tym, które są bardziej opłacalne.

Szablon mapy myśli
Szablon mapy mysli (kliknij na szablon, aby edytować go online)

Odwrócona burza mózgów

Odwrócona burza mózgów jest powszechnie stosowana w rozwiązywaniu problemów. Zamiast zastanawiać się, jak rozwiązać problem, odwrócona burza mózgów skłania uczestników do zidentyfikowania sposobów na wywołanie problemu. Pozwala to na generowanie jeszcze bardziej kreatywnych pomysłów. Pomaga to również w identyfikacji problemów, które mogą wystąpić w przyszłości.

Jak to działa?

Krok 1 – Stwórz szablon odwrotnej burzy mózgów i pokaż zespołowi, jak z niego korzystać.

Odwrócona burza mózgów Szablon
Szablon odwrotnej burzy mózgów (Kliknij na szablon, aby edytować go online)

Krok 2 – Zdefiniuj jasno problem i zapisz go na szablonie.

Krok 3 – Odwrócenie problemu poprzez skupienie się na tym, w jaki sposób możesz go wywołać lub jeszcze bardziej pogorszyć. Dodaj wygenerowane pomysły do tablicy.

Krok 4 – Przeprowadź burzę mózgów na temat rozwiązań dla zidentyfikowanych przyczyn problemów odwrotnych. Na tym etapie zaakceptuj wszystkie pomysły uczestników, nie odrzucając ich.

Krok 5 – Przejrzyj listę wygenerowanych rozwiązań i określ, jak możesz je wykorzystać, aby wyeliminować pierwotny problem.

Krok 6 – Możesz przedyskutować i ustalić priorytety tych rozwiązań, zastanawiając się, które z nich wdrożyć w pierwszej kolejności.

Sześć myślowych kapeluszy

Sześć myślowych kapeluszy jest techniką tworzenia pomysłów używaną do nadawania kierunku procesom decyzyjnym i myśleniu grupowemu. Odkrywa sześć stylów myślenia reprezentowanych przez sześć różnych kolorów. Pozwala to zespołowi spojrzeć na pomysł z różnych perspektyw i dogłębnie zrozumieć jego potencjał.

Biały – dane, fakty i liczby

Czerwony – uczucia, intuicje, emocje i przeczucia

Czarny – osąd, legalność, moralność

Żółty – optymizm, korzyści

Zielony – nowe pomysły, możliwości

Niebieski – wnioski, plany działania, kolejne kroki

Jak to działa?

Krok 1 – Przygotuj arkusz roboczy zawierający opisy sześciu kapeluszy i podziel się nim z grupą. Facylitator powinien ustalić kolejność, w jakiej grupa będzie używać kapeluszy.

Sześć Myślących Kapeluszy Szablon Techniki Pomysłów
Szablon sześciu myślowych kapeluszy (kliknij na szablon, aby edytować go online)

Krok 2 – Wyznacz limit czasowy dla każdego kapelusza w oparciu o odpowiedni styl myślenia. Na przykład, styl myślenia zielonego kapelusza może trwać dłużej niż czerwonego.

Krok 3 – Możesz przejść przez każdy etap jako zespół, nosząc ten sam kapelusz w tym samym czasie i wnosząc pomysły w trakcie pracy. Możesz też zrobić to w rundach, gdzie każdy uczestnik może założyć indywidualny kapelusz na raz, dodając pomysły do każdej kolumny.

Więcej technik tworzenia pomysłów

Poniżej znajdują się materiały zawierające więcej technik tworzenia pomysłów i szablonów, które możesz wykorzystać do generowania pomysłów na odległość.

Wniosek

Proces tworzenia pomysłów pomaga odkryć nieoczekiwane rozwiązania, a nawet czasami rzuca światło na te oczywiste, które mogłeś przeoczyć i popchnąć Cię do myślenia poza nimi. Dzięki odpowiednim narzędziom, technikom i zespołowi, wymyślanie właściwych, możliwych do zrealizowania rozwiązań stanie się łatwiejsze. Mamy nadzieję, że te techniki pomogą Ci prowadzić produktywne sesje tworzenia pomysłów z Twoim zdalnym zespołem.

Znasz więcej technik tworzenia pomysłów, które chciałbyś wykorzystać w swoim zespole? Podziel się z nami w sekcji komentarzy poniżej. 

Leave a comment

*
*

13 + 10 =

Back to top