Công cụ OKR

Cộng tác theo nhóm để thiết lập mục tiêu và kết quả có thể đo lường với các mẫu OKR có sẵn

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
  • Các mẫu OKR cho việc thiết lập mục tiêu và phác thảo ý tưởng, dùng để lập kế hoạch và xem xét các mục tiêu cũng như kết quả chính của bạn
  • Video conference trong ứng dụng, chỉnh sửa đồng bộ, theo dõi theo thời gian thực và xem trước thay đổi
  • Xuất ở định dạng ảnh SVG, PDF, PNG và JPEG để nhúng, chia sẻ, xuất bản hoặc in

Thêm Mẫu và Ví dụ OKR

Mẫu OKR

Mẫu OKR

Mẫu thiết lập mục tiêu OKR

Mẫu thiết lập mục tiêu OKR

Mục tiêu và Mẫu kết quả chính

Mục tiêu và Mẫu kết quả chính

Bảng công việc thiết lập mục tiêu

Bảng công việc thiết lập mục tiêu

Mẫu OGSM

Mẫu OGSM

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn cho các Mục tiêu và Kết quả Chính
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để lập kế hoạch chiến lược
Chia sẻ với những người khác để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

OKR là từ viết tắt của Objectives and Key Results. Đó là một công cụ quản lý và thiết lập mục tiêu hợp tác, giúp các công ty thực hiện chiến lược của họ một cách hiệu quả. Mục tiêu chính đề cập đến các mục tiêu nhỏ mà công ty sẽ đạt được trong tương lai, và kết quả chính là thước đo để đo lường tiến độ thực hiện đối với các mục tiêu.

Cách thiết lập OKR

  • Trước buổi họp, hãy giới thiệu hệ thống tính điểm OKR cho nhóm. Đó là thang điểm từ 0-10 cho biết bạn đã trượt mục tiêu, hoặc gần đạt được mục tiêu, hay đã đạt được mục tiêu cho kết quả quan trọng.
  • Xác định các mục tiêu chính. Ý tưởng có thể được tạo ra thông qua một phiên thảo luận nhóm. Bạn có thể sử dụng Creately làm bảng trắng để cộng tác thu thập ý tưởng và nhóm chúng dựa trên những điểm tương đồng (tức là sử dụng sơ đồ mối quan hệ).
  • Bước tiếp theo là xác định các kết quả chính (Key Results). Đây là những kết quả có thể đo lường được, chỉ ra rằng bạn đã đạt được các mục tiêu của mình. Sau khi đã xác định, hãy chỉ định mỗi kết quả chính (Key Results) cho một chủ sở hữu.
  • Xem xét các mục tiêu đã xác định và các kết quả chính, từ đó xác định xem liệu chúng có phù hợp, hoặc có quá nhiều hay quá ít hay không. Dựa trên năng lực và sự tự tin của nhóm, bạn có thể tăng chỉ tiêu hoặc có thể giữ nguyên như hiện tại.
  • Nếu cần có sự tham gia của một nhóm khác để đạt được các mục tiêu đã đặt ra, hãy đảm bảo lặp lại chúng bằng cách chia sẻ OKR của bạn với những thành viên khác.
  • Mặc dù bạn nên ghi điểm KR của mình theo khoảng thời gian đều đặn để sớm xác định các yếu tố chặn, nhưng vào cuối quý, hãy cho mỗi kết quả chính một điểm số cuối cùng. Bạn có thể tiến hành một cuộc họp hồi tưởng để thảo luận về kết quả và cách bạn nên tiến hành trong tương lai.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích