Pencipta Carta Alir

 • Antara muka yang menggunakan tindakan seret dan lepas yang mudah dan lukisan automatik untuk mencipta carta alir dengan lebih pantas
 • Lebih 1000 templat carta alir tersuai dan warna tema yang profesional untuk dimulakan dengan cepat
 • Persidangan video & pengesanan tetikus secara langsung untuk bekerjasama dalam masa nyata dengan pasukan anda

Templat Carta Alir

Aliran Kerja Pemasaran Lincah
Aliran Kerja Pemasaran Agile
Templat Proses Pengambilan
Templat Proses Pengambilan Pekerja
Diagram Aliran Pendaftaran Pengguna
Gambar rajah Aliran Pendaftaran Pengguna
Proses Permohonan Pelajar Baru (Jalur Berenang Mendatar)
Proses Permohonan Pelajar Baharu (landasan Renang Mendatar)
Proses Jualan Dalam Talian
Proses Jualan Dalam Talian
Peta Proses untuk Manual Operasi
Pemetaan Proses untuk Manual Operasi
Templat Aliran untuk Pengurusan Perubahan - Rancangan Semasa
Langkah Proses Pengurusan Perubahan - Rancangan Semasa
Carta Aliran Tugas Pecut
Carta Aliran Tugasan yang perlu dibuat pecutan
Contoh Carta Alir Meja Bantuan
Contoh Carta Aliran Meja Bantuan

Cara Membuat Carta Alir

 1. Kenal pasti proses atau aliran kerja yang ingin didokumentasikan atau digambarkan oleh anda serta pasukan
 2. Kenal pasti langkah berbeza yang terlibat dalam melaksanakan proses ini. Jika beberapa orang bertanggungjawab untuk menjalankan proses tersebut, sila bekerjasama dan dapatkan input mereka untuk proses visualisasi yang tepat.
 3. Gunakan simbol carta alir seragam yang telah tersedia dalam pencipta carta alir Creately, tukar langkah yang disenaraikan kepada carta alir.
 4. Mula seret dan lepaskan simbol Mula/Tamat ke atas kanvas. Gunakan pilihan Plus Create, tambah simbol seterusnya pada proses/langkah/operasi atau keputusan. Pastikan anda menggunakan simbol carta alir yang betul untuk mewakili data anda.
 5. Sambungkan bentuk dengan anak panah yang menyerlahkan aliran proses atau aliran kerja. Fungsi Plus Create Creately dapat mengenali aliran dan menambah penyambung yang berkaitan ketika anda sedang melukis carta alir secara automatik.
 6. Suaikan carta alir mengikut keperluan dengan warna tema Creately sebelum berkongsi dengan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan maklum balas.
 7. Semak dan kemas kini carta alir secara berkala kerana proses yang diwakilinya mungkin mengalami perubahan.

Apakah Carta Alir?

Carta alir merupakan gambar rajah yang mewakili perkembangan langkah sesuatu proses atau aliran kerja secara visual. Ia biasanya digunakan sebagai membuat keputusan, penyelesaian masalah, mereka bentuk sistem, serta sebagai suatu alat pendidikan.

Terdapat pelbagai jenis carta alir antaranya seperti;

 • Carta alir proses - menunjukkan langkah-langkah proses dalam susunan berurutan
 • Carta aliran kerja - mengilustrasikan aliran kerja atau tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai matlamat
 • Carta aliran data - mewakili cara data yang ingin diproses dalam sistem
 • Carta alir landasan renang - menggambarkan langkah-langkah proses bersama dengan pemilik atau jabatan yang bertanggungjawab

Simbol Carta Aliran

Perpustakaan carta alir kami disertakan dengan semua simbol carta alir seragam dan landasan renang menegak/mendatar supaya anda boleh memetakan sebarang proses dengan mudah. Senarai di bawah merupakan beberapa simbol carta alir yang biasa digunakan serta maksudnya.

Simbol carta alir
 • Terminal - Menunjukkan permulaan atau pengakhiran proses.
 • Proses - Proses ditunjukkan sebagai segi empat tepat
 • Keputusan - Ditunjukkan sebagai bentuk berlian dan biasanya mempunyai soalan mengenainya.
 • Data - Biasanya ditunjukkan sebagai segi empat condong, ini menunjukkan sebarang input atau output hasil daripada proses.
 • Landasan renang - Walaupun bukan simbol carta alir, landasan renang amat berguna untuk membezakan atau menyerlahkan pemilikan proses.
 • Dokumen - Untuk menyerlahkan jika dokumen dijana melalui proses.

Tujuan Penggunaan Carta Alir

Carta alir digunakan merentasi pelbagai industri;

 • Untuk menjelaskan langkah proses atau aliran kerja serta pemiliknya yang terhormat.
 • Untuk menganalisis proses sedia ada bagi mengenal pasti ketidakcekapan dan penambahbaikan yang perlu dilakukan.
 • Untuk bekerjasama dalam merancang dan mereka bentuk proses baharu dan membina pemahaman secara bersama mengenainya.
 • Untuk menyeragamkan proses dengan membenarkan ahli pasukan mengikuti satu set langkah secara konsisten.
 • Untuk melatih dan membimbing pekerja baharu dan sedia ada untuk melaksanakan tugasan mereka dengan efisien.

Artikel Carta Alir