Mô hình năm cấp độ sản phẩm của Philip Kotler

Cộng tác trực tuyến trong việc thay đổi và phát triển các ý tưởng sản phẩm mới với các mẫu

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
  • Các mẫu trực tuyến miễn phí để cộng tác phân tích nhu cầu của khách hàng
  • Cộng tác thường xuyên với các bên liên quan trong việc lập kế hoạch cho các nỗ lực marketing
  • Xuất kết quả ở định dạng ảnh PNG, SVG, PDF để chia sẻ, xuất bản

Thêm 5 ví dụ về cấp độ sản phẩm

Năm cấp độ sản phẩm

Năm cấp độ sản phẩm

Mẫu năm cấp độ sản phẩm

Mẫu năm cấp độ sản phẩm

Ví dụ về ma trận Ansoff

Ví dụ về ma trận Ansoff

Mẫu mô hình công bằng thương hiệu

Mẫu mô hình công bằng thương hiệu

Mẫu ma trận BCG

Mẫu ma trận BCG

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn cho mô hình năm cấp độ sản phẩm
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để phát triển sản phẩm
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Được phát triển bởi Philip Kotler vào năm 1960, mô hình năm cấp độ sản phẩm làm nổi bật các mức độ nhu cầu khác nhau của khách hàng đối với một sản phẩm. Theo Kotler, một sản phẩm không chỉ là một đối tượng vật chất hoặc dịch vụ mà nó có thể là bất cứ thứ gì, thậm chí là một ý tưởng hoặc nguồn nhân lực, có thể đáp ứng nhu cầu hoặc mong muốn của khách hàng. Kotler gợi ý rằng một sản phẩm nên được phân chia thành nhiều cấp độ theo cảm nhận của khách hàng. Ông nhấn mạnh rằng có 5 cấp độ sản phẩm dựa trên kỳ vọng tâm lý, liên tưởng cảm xúc và nguyện vọng tri giác của người tiêu dùng. Và những yếu tố này giúp tạo ra một nhân vật sản phẩm.

Năm cấp độ sản phẩm của Kotler

  • Sản phẩm cốt lõi: điều này đề cập đến nhu cầu hoặc mong muốn cơ bản của khách hàng mà sản phẩm đang cố gắng đáp ứng hoặc cung cấp. Cách tốt nhất để xác định là nhìn nó từ góc độ của người tiêu dùng. Ví dụ, tại sao một người tiêu dùng lại đi đến một nhà hàng? Để mua thực phẩm và đồ uống.
  • Sản phẩm chung / Sản phẩm cơ bản: điều này đề cập đến yếu tố cơ bản của sản phẩm chỉ chứa những đặc điểm cần thiết cho chức năng của nó. Ví dụ: nếu bạn xem xét các đặc điểm cơ bản của Socola , bạn sẽ thảo luận về hình dáng, màu sắc, kích thước, mùi vị, v.v.
  • Sản phẩm kỳ vọng: điều này đề cập đến các thuộc tính hoặc đặc điểm mà người tiêu dùng thường mong đợi ở sản phẩm trước khi đồng ý mua sản phẩm đó. Trong một nhà hàng, người tiêu dùng thường mong đợi dịch vụ khách hàng thân thiện, bàn ghế sạch sẽ, v.v.
  • Sản phẩm bổ sung: Một phiên bản thay thế của sản phẩm đã bao gồm các lợi ích, tính năng, đặc điểm bổ sung, v.v. để tạo sự khác biệt với những gì đối thủ cạnh tranh cung cấp. Nó chuyển đổi mong muốn của người tiêu dùng thành hiện thực.
  • Sản phẩm tiềm năng: là những những cải tiến và sửa đổi mà sản phẩm sẽ mang lại trong tương lai để giữ chân và thu hút khách hàng.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích