Jak ulepszyć swój biznesplan wykorzystując wizualizację?

Przez ostatnie 20 lat pomagałem przedsiębiorcom i właścicielom firm w pisaniu biznesplanów. W ten sposób nauczyłem się, że idealny biznesplan musi być zarówno funkcjonalny, jak i łatwy do czytania. 

Jeśli chodzi o funkcjonalność, biznesplan powinien przedstawiać jasny plan działania (roadmap), jak zamierzasz rozwijać swoją firmę. Jeśli chodzi o „łatwość czytania”, Twój plan nie może zawierać stron, ze ścianami tekstu, który sprawi, że czytelnicy będą się wzdrygać na myśl o nim. 

Raczej chcesz, aby ludzie cieszyli się, czytając twój plan i podejmowali działania, których pragniesz, takie jak finansowanie twojego biznesu. 

Na szczęście, dodając diagramy Creately do biznesplanu, można sprawić, że będzie on zarówno bardziej funkcjonalny, jak i łatwiejszy do czytania. 

Aby to potwierdzić, wykorzystałem mój podstawowy szablon biznesplanu i przeprowadziłem burzę mózgów na temat najlepszych miejsc, w których można dodać diagramy Creately, aby ulepszyć biznesplan. Poniżej przedstawiam pięć obszarów, w których Creately może zapewnić znaczącą wartość i poprawi Twój biznesplan.

Przegląd firmy

W części „Przegląd firmy” biznesplanu należy opisać, co firma osiągnęła do tej pory. Należy to zrobić, ponieważ przeszłe osiągnięcia są doskonałym wskaźnikiem przyszłego sukcesu. 

Wykres Creately, taki jak ten poniżej, jest doskonałym sposobem na pokazanie tych osiągnięć.

Ulepsz swój biznesplan - Przegląd firmy

Analiza branżowa

Bardzo ważne jest, aby czytelnicy zrozumieli wielkość Twojego rynku. 

Często zdarza się, że Twoja firma może konkurować na więcej niż jednym rynku. Użycie diagramu Venn w Creately to świetny sposób na szybkie wyjaśnienie czytelnikom rynki, na które kierujesz swoją ofertę oraz ich wielkość.

Analiza branży

Doskonałą techniką wizualizacji, która pozwoli zobrazować pozycję Twojej firmy w branży, jest analiza SWOT. 

Analiza SWOT ilustruje mocne i słabe strony, które istnieją w środowisku wewnętrznym firmy oraz szanse i zagrożenia, które istnieją w środowisku zewnętrznym organizacji. 

Pomoże skutecznie zaprezentować czytelnikowi aktualną pozycję i uwarunkowania Twojej firmy w branży. Creately posiada wiele profesjonalnie zaprojektowanych szablonów analizy SWOT, dzięki czemu można od razu rozpocząć pracę.
Analiza SWOT branży turystycznej

Kluczowe procesy operacyjne

Biznesplan powinien szczegółowo opisywać kluczowe codzienne procesy, które firma wykonuje w celu generowania sprzedaży i zysków. 

Posiadanie schematu przepływu Creately, takiego jak ten poniżej, pozwala na łatwe dokumentowanie procesów i przekazywanie ich czytelnikom.

Kluczowe procesy operacyjne

Kamienie milowe ograniczające ryzyko

Kamień milowy ograniczający ryzyko to kamień milowy, który po ukończeniu zmniejsza ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia. W związku z tym, inwestorzy i kredytodawcy muszą rozumieć kamienie milowe i ich wzajemne powiązania. 

Poniższy wykres Creately Gantt pozwala czytelnikowi szybko i łatwo zobaczyć kamienie milowe Twojej firmy. Można nawet dodać okresy, w których może być wymagane dodatkowe finansowanie.

milowe ograniczające ryzyko

Zespół Zarządzający

Wspaniałych pomysłów jest bez liku. Wspaniałych zespołów zarządzających już nie. 

Faktem jest, że jakość zespołu zarządzającego ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. W biznesplanie należy wyszczególnić, kto wchodzi w skład zespołu i jaka jest struktura raportowania. 

Ponadto, jeśli musisz zatrudnić kluczową osobę, aby ulepszyć swój zespół, powinieneś zawrzeć w swoim planie tytuł i obowiązki tej osoby. 

Doskonałym sposobem na przedstawienie zespołu zarządzającego w planie jest schemat organizacyjny Creately, jak pokazano poniżej.

Ulepsz swój biznesplan za pomocą Org Charts

Podsumowując, uczynienie biznesplanu zarówno funkcjonalnym, jak i łatwym w odbiorze znacznie poprawi jego powodzenie, a Creately jest świetnym narzędziem do osiągnięcia tego w najprostszy sposób. 

Bio autora 

Dave Lavinsky jest seryjnym przedsiębiorcą oraz prezesem i założycielem firmy Growthink, która od 1999 roku pomogła setkom tysięcy przedsiębiorców stworzyć biznesplany. Dave jest również założycielem BusinessPlanTemplate.com, który oferuje szablony dla konkretnych nisz, od restauracji po biznesy internetowe.

Leave a comment

*
*

5 × cztery =

Back to top