Các công cụ và kỹ thuật hỗ trợ ra quyết định

Nhanh chóng đưa ra quyết định của nhóm hoặc cá nhân bằng các công cụ và mẫu trực quan

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Kết hợp các mẫu trực quan để tìm giải pháp cho các vấn đề phức tạp
 • Cộng tác thường xuyên trong quá trình đưa ra quyết định với các nhóm và các bên liên quan
 • Sử dụng các mẫu tạo sẵn để phân tích các giải pháp thay thế, sắp xếp thứ tự ưu tiên và tạo kế hoạch hành động

Thêm các ví dụ và mẫu liên quan đến việc ra quyết định

Sơ đồ cây quyết định với 6 kết quả

Sơ đồ cây quyết định với 6 kết quả

Biểu đồ Chương trình Quyết định Quy trình

Biểu đồ Chương trình Quyết định Quy trình

Mẫu phân tích cây quyết định

Mẫu phân tích cây quyết định

Bản đồ tư duy Sáu chiếc nón

Bản đồ tư duy Sáu chiếc nón

Mẫu nhân quả cho tư duy thiết kế

Mẫu nhân quả cho tư duy thiết kế

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để ra quyết định
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để lập kế hoạch chiến lược
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn ở định dạng hình ảnh SVG, PDF, PNG để xuất bản, chia sẻ và in ấn
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Ra quyết định là một chức năng chính của quản lý. Đó là việc lựa chọn giải pháp tốt nhất trong số các lựa chọn thay thế.

Quy trình ra quyết định

 • Xác định vấn đề hoặc cơ hội và xem việc đầu tư nguồn lực vào đó có cần thiết hay không. Biết được nó sẽ ảnh hưởng đến tổ chức, nhân viên hoặc khách hàng như thế nào.
 • Phân tích vấn đề bằng cách kiểm tra dữ liệu và thu thập thông tin cần thiết để đưa ra quyết định. Ví dụ: nếu sự cố nằm trong quy trình của bạn, bạn có thể sử dụng bản đồ quy trình để kiểm tra các bước và xác định vị trí bị cản trở.
 • Khi bạn đã xác định được vấn đề, hãy tìm cách tiếp cận vấn đề. Xác định các giải pháp và lựa chọn thay thế bằng cách sử dụng sơ đồ nguyên nhân và kết quả.
 • Cân nhắc ưu và nhược điểm của mọi giải pháp để xem giải pháp thay thế nào là tốt nhất. Bạn có thể hỏi ý kiến của các thành viên khác trong nhóm hoặc một chuyên gia để tư vấn.
 • Đánh giá tính khả thi, mong muốn và khả năng chấp nhận của các lựa chọn này. Đồng thời kiểm tra rủi ro liên quan và những cách có thể để tránh chúng.
 • Bạn có thể chọn tùy chọn / giải pháp có rủi ro tối thiểu liên quan. Sử dụng phân tích rủi ro - sinh lợi, để đánh giá hồ sơ rủi ro và sinh lợi với các tùy chọn khác nhau.
 • Tạo kế hoạch để thực hiện giải pháp. Kế hoạch nên bao gồm các nguồn lực cần thiết, các thành viên trong nhóm nên tham gia, v.v.
 • Khi đã thực hiện giải pháp, hãy đánh giá về hiệu quả của giải pháp. Điều này sẽ giúp bạn xác định cái nào hiệu quả và cái nào không hiệu quả vào lần tiếp theo khi bạn đưa ra quyết định.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích