Mô hình giá trị ròng - Value Net

Đánh giá đối thủ cạnh tranh và đưa ra các quyết định chiến lược sáng suốt

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Xác định những người chơi chính trong ngành và đánh giá hành vi của họ; mô hình giúp phân tích chuỗi giá trị, bản đồ nhóm chiến lược, bản đồ định vị sản phẩm, bản đồ tri giác, v.v.
 • Cộng tác thường xuyên với đồng nghiệp và bên liên quan bằng cách sử dụng canvas không giới hạn của Creately, video conference trong ứng dụng, chỉnh sửa đồng bộ, theo dõi theo thời gian thực và xem trước thay đổi
 • Xuất tài liệu ở định dạng ảnh SVG, PNG, JPEG hoặc PDF để xuất bản, chia sẻ và in

Các Mẫu và Ví dụ về Mô hình giá trị ròng (Net Value) khác

Mô hình giá trị ròng

Mô hình giá trị ròng

Mẫu mô hình giá trị ròng

Mẫu mô hình giá trị ròng

Bản đồ nhóm chiến lược

Bản đồ nhóm chiến lược

Mẫu bản đồ tri giác

Mẫu bản đồ tri giác

Bản đồ tri giác để phân tích tình huống

Bản đồ tri giác để phân tích tình huống

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế trước để phân tích giá trị ròng
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để thực hiện phân tích cạnh tranh
Chia sẻ với những người khác trong lớp của bạn và yêu cầu họ thêm đầu vào
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Được phát triển bởi Adam Brandenburger và Barry Nalebuff và được giới thiệu trong cuốn sách: “Co-Opetition: A Revolution Mindset that Combines Competition and Cooperation” mô hình Value Net được sử dụng để xác định các đối thủ cạnh tranh chính của một tổ chức và xác định hành vi của họ. Làm như vậy sẽ giúp đưa ra các quyết định chiến lược sáng suốt. Hai tác giả nói rằng một tổ chức có thể đạt được nhiều thành tựu hơn nữa bằng cách hợp tác với nhau thay vì cạnh tranh với nhau. Khái niệm cạnh tranh mới này được trình bày dưới dạng hợp tác. Mô hình ròng giá trị xác định những người chơi chính trong ngành, những người quan trọng đối với sự thành công trong hoạt động của tổ chức (khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh và những người bổ sung).

Cách sử dụng mô hình Value Net

 • Hiểu sự phụ thuộc lẫn nhau giữa tổ chức của bạn và những người chơi quan trọng khác trong ngành được nêu rõ trong mô hình
  • Customers: đây là những cá nhân hoặc bên mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn
  • Suppliers: họ cung cấp các nguồn lực cần thiết cho doanh nghiệp của bạn để sản xuất hoặc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ
  • Competitors: đây là những bên cạnh tranh với bạn để giành cùng thị phần với các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự
  • Complementors: bao gồm các doanh nghiệp khác cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ có thể hoạt động tốt với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, làm cho sản phẩm cuối cùng hấp dẫn hơn đối với khách hàng
 • Để xây dựng chiến lược của bạn dựa trên mô hình Value Net, Brandenburger và Nalebuff đề xuất sử dụng nó cùng với phương pháp PARTS (Players, Added value, Rules, Tactics, and Scope).
 • Bắt đầu bằng cách xác định và liệt kê những người chơi (khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh và người bổ sung) có thể tác động đến doanh nghiệp của bạn. Xem xét các cơ hội hợp tác hoặc cạnh tranh với họ hoặc khả năng hình thành một liên minh chiến lược với bất kỳ ai trong số họ. Xác định bất kỳ người chơi bên ngoài nào có thể tham gia vào ngành.
 • Đo lường những gì mỗi người chơi, trong vai trò của riêng họ, có thể cung cấp nếu họ xây dựng liên minh với bạn. Ngoài ra, hãy xem xét các nguồn giá trị riêng của tổ chức bạn (tức là lợi thế cạnh tranh, USP hoặc cung và cầu) và cách bạn có thể tạo ra giá trị cho khách hàng hoặc nhà cung cấp trong trường hợp bạn hợp tác với người chơi khác.
 • Đánh giá các quy tắc và quy định trong ngành phải tuân theo. Cân nhắc xem điều nào trong số này có thể giúp hoặc cản trở sự phát triển của bạn và quy tắc nào có thể được thay đổi theo hướng có lợi cho bạn nếu bạn cộng tác với người chơi khác.
 • Xác định các chiến thuật có thể sử dụng để định hình nhận thức của những người chơi khác về bạn và điều đó có thể ảnh hưởng đến hành vi của họ.
 • Định nghĩa phạm vi; xác định cách bạn có thể hưởng lợi từ việc tăng phạm vi của mình bằng cách liên kết với các sản phẩm hoặc dịch vụ trong các ngành có liên quan khác. Ngoài ra, hãy xem xét những hành động này có thể ảnh hưởng như thế nào đến nhận thức và hành động của những người chơi khác.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích