Thêm các mẫu và ví dụ về bản đồ Wardley

Mẫu bản đồ Wardley

Mẫu bản đồ Wardley

Ví dụ về bản đồ Wardley

Ví dụ về bản đồ Wardley

Mẫu OGSM

Mẫu OGSM

Mẫu bản đồ hành trình của khách hàng

Mẫu bản đồ hành trình của khách hàng

Ví dụ về phân tích chuỗi giá trị

Ví dụ về phân tích chuỗi giá trị

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu và canvas được thiết kế sẵn để tạo bản đồ Wardley
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để lập kế hoạch chiến lược
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Bản đồ Wardley là một công cụ được sử dụng để giúp bạn có một cái nhìn, một bức tranh tổng quan mà một doanh nghiệp hoạt động. Nó giúp xác định sự không chắc chắn và rủi ro liên quan đến việc cung cấp giá trị cho khách hàng bằng cách hiển thị chuỗi giá trị (tập hợp các hoạt động được thực hiện để phục vụ nhu cầu của người dùng) được vẽ biểu đồ dựa trên sự phát triển (cách các hoạt động này có thể thay đổi trong một khoảng thời gian do cạnh tranh trên thị trường cung và cầu). Do đó, nó cho phép doanh nghiệp dự đoán tương lai (trở ngại, cố gắng, v.v.), nâng cao nhận thức về tình huống và xác định lộ trình chiến lược để tuân theo.

Cách tạo bản đồ Wardley

  • Xác định nhu cầu của người dùng hoặc những gì người dùng thực sự muốn. Bạn có thể sử dụng một kỹ thuật như bản đồ hành trình của người dùng để hiểu nhu cầu của người dùng và các điểm khó khăn.
  • Khi nhu cầu chính của người dùng đã rõ ràng, hãy vạch ra các thành phần hoặc hoạt động cần thiết để đáp ứng chúng. Theo Simon Wardley, người tạo ra bản đồ, tập hợp các thành phần này được gọi là chuỗi nhu cầu hoặc chuỗi giá trị - Value Chain.
  • Vẽ bản đồ. Liệt kê các thành phần / hoạt động theo trục y. Khi bạn phát hiện ra các hoạt động cấp dưới, hãy đặt chúng dưới các hoạt động ở cấp cao hơn. Kết nối chúng với các dòng để cho thấy chúng liên quan như thế nào với nhau và để xác định các yếu tố phụ thuộc.
  • Xác định mức độ phát triển của từng thành phần trong Value chain. Vẽ đồ thị các thành phần dọc theo trục Evolution, bao gồm các danh mục Genesis, Custom-built, Product (+rental) và Commodity (+utility).
  • Kiểm tra bản đồ đã xây dựng. Mời những người khác trong nhóm vào thảo luận về các xu hướng bạn đã khám phá. Có thể làm như vậy bằng liên kết có quyền chỉnh sửa hoặc đánh giá hoặc đơn giản bằng cách thêm cộng tác viên vào tài liệu của bạn.

Thêm các mẫu và ý tưởng trực quan để lập kế hoạch chiến lược

Mô hình STP

Mô hình STP

Mẫu sơ đồ rùa

Mẫu sơ đồ rùa

Mô hình AIDA

Mô hình AIDA

Mô hình kim cương của Porter

Mô hình kim cương của Porter

Mô hình sáu hộp của Weisboard

Mô hình sáu hộp của Weisboard

Lộ trình sản phẩm

Lộ trình sản phẩm

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích