De Creately Blog

De eenvoudige gids voor UML-Deploymentdiagrammen

Deploymentdiagrammen worden gebruikt om de hardwareprocessoren/ knooppunten/apparaten van een systeem te visualiseren, de links van de communicatie tussen hen en de plaatsing van softwarebestanden op die hardware. In deze UML-implementatiediagram tutorial gaan we in op wat een implementatiediagram is, de… Meer Lezen

De gemakkelijke gids voor Componentdiagrammen

Terwijl andere UML-diagrammen, die de functionaliteit van een systeem beschrijven, worden componentdiagrammen gebruikt om de componenten te modelleren die helpen bij het maken van die functionaliteiten. In deze componentdiagram tutorial zullen we kijken naar wat een componentdiagram is, componentdiagram symbolen,… Meer Lezen

De Easy Guide voor UML-activiteitendiagrammen

Activiteitenschema’s kunnen worden gebruikt in alle fasen van de softwareontwikkeling en voor verschillende doeleinden. En omdat ze veel lijken op flowcharts, zijn ze over het algemeen populairder dan andere UML-diagrammen. In deze handleiding met activiteitendiagrammen hopen we alles te behandelen… Meer Lezen