Sơ đồ sử dụng

khung Cynefin

Hình dung các vấn đề phức tạp với các mẫu khung khái niệm Cynefin và đưa ra các quyết định tốt hơn, sáng suốt hơn.

Khung cơ hội

Các mẫu khung cơ hội có thể chỉnh sửa cho các cuộc họp và các buổi lập kế hoạch của bạn. Cộng tác trong thời gian thực, thu thập nhiều quan điểm với nhau để hiểu rõ ràng cách khách hàng sẽ phản ứng với các sản phẩm hoặc tính năng mới.

khung HEART

Hiểu sâu hơn về thiết kế UX thành công với khung HEART. Sử dụng các mẫu có thể chỉnh sửa để đo lường hiệu quả của trải nghiệm người dùng của bạn và thực hiện các thay đổi cho phù hợp.

Lưới giả định

Mẫu lưới giả định trực tuyến để tổ chức quy trình làm việc và tạo chiến lược kinh doanh và phân tích rủi ro.

Lập bản đồ câu chuyện người dùng

Công cụ lập bản đồ câu chuyện người dùng và các mẫu có sẵn giúp bạn hiểu người dùng của mình và sự tương tác của họ với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Nhiều ví dụ và mẫu bản đồ câu chuyện người dùng để lựa chọn.

Lập bản đồ tài sản cộng đồng

Lập bản đồ tài sản cộng đồng giúp bạn ghi lại thông tin cộng đồng. Thu thập, sắp xếp và phân tích dữ liệu cần thiết về các công dân, thể chế và các mối quan hệ của cộng đồng.

Ma trận Eisenhower

Ma trận Eisenhower giúp sắp xếp thứ tự ưu tiên, lập kế hoạch và tổ chức các công việc của bạn. Nhiều mẫu hộp eisenhower khác để tạo kế hoạch hàng ngày và hàng tuần.

Ma trận nỗ lực tác động

Ưu tiên các công việc phải làm với các mẫu ma trận nỗ lực tác động có thể chỉnh sửa ngay lập tức. Cộng tác để thảo luận và chia sẻ với các bên liên quan để có phản hồi nhanh chóng

ma trận ý tưởng

Mẫu ma trận này có thể được dùng để tạo ra các ý tưởng và cải thiện các suy nghĩ để tạo bản thiết kế trực tuyến tốt hơn.

Ma trận đối chiếu

Ma trận đối chiếu, phân tích SWOT và phân tích TOWS giúp cộng tác liền mạch với đồng nghiệp và các đối tác bằng cách sử dụng các mẫu ma trận được tạo sẵn..

Mô hình 3 chân trời (3 Horizons Model)

Hình dung nhu cầu kinh doanh hiện tại của bạn đồng thời cho phép tăng trưởng và mở rộng trong tương lai. Sử dụng mô hình 3 chân trời (3 Horizons Model) để suy nghĩ một cách chiến lược về các cơ hội kinh doanh.

Mô hình logic

Các mẫu mô hình logic có thể chỉnh sửa để phát triển và cộng tác trong cho tổ chức và chương trình của bạn với các bên liên quan và thành viên trong nhóm.

Mô hình SIPOC

Các mẫu SIPOC giúp trực quan hóa và cung cấp cho nhóm của bạn cái nhìn tổng quan về quy trình dự án của bạn. Tùy chọn xuất hình ảnh và PDF để thêm vào bản trình bày, tài liệu của bạn.

Mô hình STP

Đơn giản hóa quá trình phân khúc thị trường mục tiêu của bạn với mô hình STP. Mẫu dành cho mô hình tiếp thị phổ biến và lập kế hoạch chiến dịch tiếp thị.

Mẫu chứng chỉ có thể chỉnh sửa

Tạo giấy chứng nhận độc đáo và đẹp mắt trong vài phút. Chọn từ các mẫu tạo sẵn hoặc tạo một mẫu từ đầu với nhiều lựa chọn thư viện hình ảnh, chủ đề màu sắc, loại phông chữ, v.v.

Mẫu Word Web

Các mẫu Word Web có thể chỉnh sửa để cải thiện vốn từ vựng của học sinh và giúp họ hiểu các chủ đề tốt hơn. Chỉnh sửa và tải xuống word web của bạn để trình bày hoặc in ấn.

Nhật ký RAID

Cộng tác để xác định và ghi lại các rủi ro, giả định, vấn đề và sự phụ thuộc ảnh hưởng đến dự án của bạn với các mẫu nhật ký RAID được tạo sẵn. Khám phá thêm các mẫu cho nhiều kịch bản lập kế hoạch dự án khác.

Phương pháp RICE Framework

Hình dung tất cả các nhiệm vụ bạn cần hoàn thành và chỉ định điểm cho chúng bằng cách sử dụng khung RICE. Điểm số giúp bạn xác định cách sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc của mình dựa trên mức độ quan trọng của mỗi nhiệm vụ.

Quản lý báo cáo về bài học và kinh nghiệm

Lập tài liệu, phân tích và sắp xếp các bài học đã học trong dự án của bạn với các mẫu bài học có thể chỉnh sửa, cộng tác trong thời gian thực và canvas trực tuyến không giới hạn.

Quản lý mua sắm - Các công cụ và kỹ thuật

Sơ đồ quy trình mua sắm để hợp lý hóa và tối ưu hóa quy trình mua sắm của bạn. Các công cụ và kỹ thuật quản lý mua sắm với nhiều mẫu để lựa chọn và chỉnh sửa trực tuyến.