Χρήση διαγράμματος

Πρότυπο πλαίσιο HEART | Πλαίσιο  HEART | Creately

Πρότυπο πλαίσιο HEART | Πλαίσιο HEART | Creately

Αποκτήστε μια πιο εις βάθος κατανόηση του επιτυχημένου σχεδιασμού UX με το πλαίσιο HEART. Χρησιμοποιήστε επεξεργάσιμα πρότυπα για να μετρήσετε την αποτελεσματικότητα της εμπειρίας χρήστη και να πραγματοποιήσετε αναλόγως αλλαγές.

Μοντέλο αξίας δικτύου| Ανάλυση αξίας δικτύου| Creately

Μοντέλο αξίας δικτύου| Ανάλυση αξίας δικτύου| Creately

Προσδιορίστε τους βασικούς παράγοντες της βιομηχανίας σας και λάβετε καλά ενημερωμένες στρατηγικές αποφάσεις χρησιμοποιώντας το μοντέλο της αξίας δικτύων. Προφτιαγμένα πρότυπα , δυνατότητες συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο και ατέλειωτος καμβάς για στρατηγικό σχεδιασμό.

Μοντέλο των 3 Οριζόντων

Μοντέλο των 3 Οριζόντων

Οπτικοποιήστε τις τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησής σας, επιτρέποντας παράλληλα ανάπτυξη και επέκταση στο μέλλον. Χρησιμοποιήστε το μοντέλο των 3 οριζόντων για να σκεφτείτε στρατηγικά τις επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Πρότυπο πλαισίου RICE | Προτεραιότητα RICE | Creately

Πρότυπο πλαισίου RICE | Προτεραιότητα RICE | Creately

Οπτικοποιήστε όλες τις εργασίες που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε και αντιστοιχίστε μια βαθμολογία σε αυτά χρησιμοποιώντας το πλαίσιο RICE. Οι βαθμολογίες σας βοηθούν να καθορίσετε πώς να δώσετε προτεραιότητα στην δουλειά σας με βάση το πόσο σημαντική είναι κάθε εργασία.

Πρότυπο πλαισίου Cynefin | Online πλαίσιο Cynefin | Creately

Πρότυπο πλαισίου Cynefin | Online πλαίσιο Cynefin | Creately

Οπτικοποιήστε πολύπλοκα προβλήματα με τα πρότυπα πλαισίου Cynefin και λάβετε καλύτερες, πιο ενημερωμένες αποφάσεις.

Πίνακας Lean UX | Lean UX | Creately

Πίνακας Lean UX | Lean UX | Creately

Lean UX cnavas για να βοηθήσετε στη γρήγορη κατασκευή προϊόντων που εστιάζουν στο χρήστη. Πολλαπλά πρότυπα καμβά lean UX με τα οποία μπορείτε να συνεργαστείτε με την ομάδα σας σε πραγματικό χρόνο.