Μοντέλο των 3 Οριζόντων

Αξιολογήστε πιθανές ευκαιρίες ανάπτυξης ενώ βρίσκετε τρόπους για να διατηρήσετε υπάρχοντα επιχειρηματικά σχέδια.

Ξεκινήστε να σχεδιάζετε τώρα
  • Προσδιορίστε τις τρέχουσες και τις πιθανές ευκαιρίες και χρησιμοποιήστε τους τρεις ορίζοντες ανάπτυξης για να προγραμματίσετε μακροπρόθεσμα, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες.
  • Εξαγάγετε τα έγγραφά σας σε μορφές εικόνας SVG, PNG, JPEG ή PDF για δημοσίευση, κοινή χρήση και εκτύπωση
  • Συνεργαστείτε χωρίς εμπόδια με άλλους χρησιμοποιώντας βίντεοδιασκέψεις εντός εφαρμογής, σύγχρονη επεξεργασία, παρακολούθηση ποντικιού σε πραγματικό χρόνο και αλλαγές προεπισκοπήσεων

Περισσότερα πρότυπα και παραδείγματα στρατηγικού σχεδιασμού

3 Ορίζοντες Ανάπτυξης

3 Ορίζοντες Ανάπτυξης

Πρότυπο 3 Ορίζοντες Ανάπτυξης

Πρότυπο 3 Ορίζοντες Ανάπτυξης

Πρότυπο καμβά πειράματος 2

Πρότυπο καμβά πειράματος 2

Πλέγμα υπόθεσης

Πλέγμα υπόθεσης

Πλέγμα υπόθεσης

Πλέγμα υπόθεσης

Σας βοηθάει δημιουργικά να το κάνετε με

Προ-σχεδιασμένα πρότυπα μοντέλου 3 οριζόντων
Εύκολα εργαλεία σχεδίασης και διαγράμματος για στρατηγικό σχεδιασμό
Κοινοποίηση αρχείων για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο και ομαδική επεξεργασία
Εξαγάγετε τα διαγράμματά σας ως PNG, SVG, PDF ή JPEG για δημοσίευση ή ενσωμάτωση σε έγγραφα, παρουσιάσεις κ.λπ.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Οδηγός και βέλτιστες πρακτικές

Οι 3 ορίζοντες του μοντέλου ανάπτυξης είναι ένα πλαίσιο που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στις τρέχουσες ανάγκες τους, λαμβάνοντας υπόψη τομείς όπου μπορούν να αναπτυχθούν στο μέλλον.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το μοντέλο 3 οριζόντων;

  • Ανοίξτε ένα πρότυπο μοντέλου 3 οριζόντων στο Creately και προσκαλέστε τα μέλη της ομάδας να μοιραστούν τις πληροφορίες τους.
  • Χρησιμοποιήστε το μοντέλο όταν θέλετε να σκεφτείτε στρατηγικά τις λειτουργίες σας στο παρόν και στο μέλλον.
  • Ο άξονας X αντιπροσωπεύει το χρόνο, αλλά είναι σημαντικό να παρακολουθείτε και τους 3 ορίζοντες ταυτόχρονα.
  • Ορίζοντας 1: Διατήρηση και βελτιστοποίηση βασικών λειτουργιών. Καταγράψτε όλες τις δραστηριότητες που είναι πιο ευθυγραμμισμένες με την τρέχουσα επιχείρησή σας. Οι περισσότερες από τις τρέχουσες δραστηριότητές σας που δημιουργούν έσοδα θα εμπίπτουν σε αυτήν την ενότητα.
  • Ορίζοντας 2: Αναβαθμίστε αναδυόμενες επιχειρήσεις. Εδώ είναι που εντοπίζετε νέες ευκαιρίες για έσοδα. Μπορεί να υπάρχει ένα αρχικό κόστος που σχετίζεται με τις δραστηριότητές σας στον ορίζοντα 2, αλλά αυτές οι επενδύσεις είναι αρκετά αξιόπιστες.
  • Ορίζοντας 3: Δημιουργήστε πραγματικά νέες επιχειρήσεις. Καταγράψτε εντελώς νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που δεν υπάρχουν σήμερα. Αυτές οι ιδέες μπορεί να μήν είνα επικερδείς άμεσα και πιθανόν να αποδώσουν μετα απο κάποιο σημαντικό χρονικό διάστημα.

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε

Λειτουργικά σχεδιασμένες ενσωματώσεις με τις πλατφόρμες που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε