Mẫu “3 chân trời tăng trưởng” (3 Horizons of Growth)

Đánh giá các cơ hội tăng trưởng tiềm năng trong khi tìm cách duy trì các kế hoạch kinh doanh hiện có.

Bắt đầu một Canvas
  • Xác định các cơ hội hiện tại và cơ hội tiềm năng, sử dụng mẫu để lập kế hoạch dài hạn trong khi giải quyết các nhu cầu ngắn hạn.
  • Xuất tài liệu ở định dạng ảnh SVG, PNG, JPEG hoặc PDF để xuất bản, chia sẻ và in
  • Cộng tác liền mạch với các thành viên khác bằng cách sử dụng tính năng họp qua video, chỉnh sửa đồng bộ, theo dõi chuột trong thời gian thực và xem trước thay đổi

Các mẫu và ví dụ về kế hoạch chiến lược khác

3 chân trời của sự phát triển

3 chân trời của sự phát triển

Mẫu 3 chân trời tăng trưởng

Mẫu 3 chân trời tăng trưởng

Mẫu canvas thử nghiệm 2

Mẫu canvas thử nghiệm 2

Lưới giả định

Lưới giả định

Lưới giả định

Lưới giả định

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn cho 3 cấp độ phân tích tăng trưởng
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để lập kế hoạch chiến lược
Chia sẻ với những người khác để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG, PDF hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Mô hình “3 chân trời tăng trưởng” (3 Horizons of Growth Model) là bộ khung cho phép các doanh nghiệp tập trung vào nhu cầu hiện tại, trong khi xem xét các lĩnh vực mà họ có thể phát triển trong tương lai.

Làm thế nào để sử dụng khung “3 đường chân trời”?

  • Mở mẫu “3 chân trời tăng trưởng” trên Creately và mời các thành viên trong nhóm chia sẻ thông tin đầu vào của họ trên canvas.
  • Sử dụng mô hình khi bạn muốn tư duy chiến lược về các hoạt động hiện tại và trong tương lai.
  • Trục X đại diện cho thời gian, nhưng điều quan trọng là phải theo dõi cả 3 đường chân trời cùng một lúc.
  • Chân trời 1: Duy trì và bảo vệ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Liệt kê tất cả các hoạt động phù hợp nhất với doanh nghiệp hiện tại của bạn. Hầu hết các hoạt động tạo doanh thu hiện tại sẽ rơi vào phần này.
  • Chân trời 2: Nuôi dưỡng hoạt động kinh doanh mới nổi. Đây là nơi bạn xác định các cơ hội thúc đẩy doanh thu mới. Có thể có một khoản chi phí ban đầu liên quan đến các hoạt động ở đường chân trời 2 của bạn, nhưng những khoản đầu tư này khá đáng tin cậy.
  • Chân trời 3: Tạo hoạt động kinh doanh mới. Liệt kê các cơ hội kinh doanh hoàn toàn mới không tồn tại hiện nay. Những ý tưởng này có thể chưa được chứng minh và có khả năng không sinh lời trong một khoảng thời gian đáng kể.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích