Πρότυπο πλαισίου RICE

Προτεραιότητα στις εργασίες με καλύτερη αξιολόγηση της προσέγγισης, του αντίκτυπου, της αυτοπεποίθησης και της προσπάθειας

Ξεκινήστε έναν καμβά
  • Αξιολογήστε και δώστε προτεραιότητα στα έργα σας, ώστε να έχετε καλύτερη κατανόηση των εργασιών που πρέπει να εκτελέσετε και πότε
  • Εξαγάγετε τα έγγραφά σας σε μορφές εικόνας SVG, PNG, JPEG ή PDF για δημοσίευση, κοινή χρήση και εκτύπωση
  • Συνεργαστείτε απρόσκοπτα με άλλους χρησιμοποιώντας συνδιάσκεψη βίντεο εντός εφαρμογής, σύγχρονη επεξεργασία, παρακολούθηση ποντικιού σε πραγματικό χρόνο και αλλαγές προεπισκοπήσεων

Περισσότερα πρότυπα και παραδείγματα πλαισίου RICE

Πρότυπο πλαισίου RICE

Πρότυπο πλαισίου RICE

Πρότυπο πλαισίου RICE 2

Πρότυπο πλαισίου RICE 2

Πρότυπο μοντέλου γάντζου

Πρότυπο μοντέλου γάντζου

Πρότυπο καμβά πειράματος

Πρότυπο καμβά πειράματος

Πρότυπο καμβά πειράματος 2

Πρότυπο καμβά πειράματος 2

Σας βοηθάει δημιουργικά να το κάνετε με

Προ-σχεδιασμένα πρότυπα για πρότυπα πλαισίου RICE
Εύκολα εργαλεία σχεδίασης και διαγράμματος για στρατηγικό σχεδιασμό
Μοιραστείτε με άλλους για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο και ομαδική επεξεργασία
Εξαγάγετε τα διαγράμματά σας ως PNG, SVG, PDF ή JPEG για δημοσίευση ή ενσωμάτωση σε έγγραφα, παρουσιάσεις κ.λπ.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Οδηγός και βέλτιστες πρακτικές

Το RICE είναι ένα απλό εργαλείο που σας βοηθά να κατηγοριοποιήσετε τον φόρτο εργασίας σας και να εκτιμήσετε τη σημασία κάθε εργασίας. Εκχωρεί μια απτή βαθμολογία σε κάθε δραστηριότητα, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε πώς θα δώσετε προτεραιότητα στην εργασία σας.

  • Ανοίξτε ένα πρότυπο πλαισίου RICE στο Creately, μπορείτε να προσκαλέσετε άλλους να συμμετάσχουν στον καμβά και να προσθέσετε εργασίες και συνεισφορές για να προσδιορίσετε μια κοινά αποδεκτή βαθμολογία για κάθε εργασία.
  • Αξιολογήστε την έκταση: Προσδιορίστε πόσα άτομα θα επηρεάσουν το έργο σας. Η προσέγγιση χρηστών μετριέται συνήθως από τον αριθμό των ατόμων που επηρεάζονται εντός μιας δεδομένης χρονικής περιόδου. Η εκχώρηση απτών δεδομένων θα σας βοηθήσει να επιτύχετε μια πιο σημαντική βαθμολογία RICE.
  • Εκτιμήστε τον αντίκτυπο: Το αντίκτυπο μετρά την συνέπεια της προσέγγισής σας και το αποτέλεσμα που θα έχει. Ο αντίκτυπος μπορεί να είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, οπότε οι ομάδες συνήθως χρησιμοποιούν μια κλίμακα από 1 έως 3 για να εκτιμήσουν εργασίες χαμηλού, μεσαίου και υψηλού αντίκτυπου.
  • Προσδιορίστε την αυτοπεποίθηση: Η αυτοπεποίθηση αξιολογείται από το πόσο σίγουροι είστε ότι μια ενέργεια που θα έχετε θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η αυτοπεποίθηση μετριέται συνήθως ως ποσοστό.
  • Εξετάστε την προσπάθεια: Με περιορισμένο χρόνο και πόρους πρέπει να καθορίσετε αν μια εργασία αξίζει τον κόπο. Σκεφτείτε το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για την εκτέλεση ενός έργου. Η προσπάθεια μετριέται σε άτομα-μήνες, που είναι το έργο που ένα μέλος της ομάδας μπορεί να ολοκληρώσει σε ένα μήνα.
  • Υπολογισμός βαθμολογίας RICE: Απλώς ακολουθήστε τον απλό υπολογισμό, πολλαπλασιάστε την προσέγγιση χρηστών, τον αντίκτυπο και την αυτοπεποίθηση και διαιρέστε με τη συνολική προσπάθεια.
  • Μόλις υπολογίσετε μια βαθμολογία RICE για κάθε εργασία, μπορείτε να αξιολογήσετε καλύτερα τις προτεραιότητές σας και να αρχίσετε να εστιάζετε στα πράγματα που έχουν σημασία.

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε

Λειτουργικά σχεδιασμένες ενσωματώσεις με τις πλατφόρμες που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε