Phương pháp RICE Framework

Ưu tiên các nhiệm vụ bằng cách đánh giá tốt hơn phạm vi tiếp cận, tác động, sự tự tin và nỗ lực

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
  • Đánh giá và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các dự án của bạn để bạn hiểu rõ hơn về những nhiệm vụ gì và cần triển khai khi nào
  • Xuất tài liệu ở định dạng ảnh SVG, PNG, JPEG hoặc PDF để xuất bản, chia sẻ và in
  • Cộng tác thường xuyên với những người khác bằng cách sử dụng video conference trong ứng dụng, chỉnh sửa đồng bộ, theo dõi theo thời gian thực và xem trước thay đổi

Thêm các Mẫu và Ví dụ về Khung RICE

Mẫu khung RICE

Mẫu khung RICE

Mẫu khung RICE 2

Mẫu khung RICE 2

Mẫu mô hình móc

Mẫu mô hình móc

Mẫu Canvas thử nghiệm

Mẫu Canvas thử nghiệm

Mẫu canvas thử nghiệm 2

Mẫu canvas thử nghiệm 2

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn cho các mẫu khung RICE
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để lập kế hoạch chiến lược
Chia sẻ với những người khác để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG, PDF hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

RICE là một công cụ đơn giản giúp bạn phân loại khối lượng công việc và ước tính tầm quan trọng của từng nhiệm vụ. Nó được đánh giá bằng việc đưa ra các thang điểm cho mỗi hoạt động để bạn có thể quyết định cách bạn sẽ ưu tiên công việc của mình.

  • Mở mẫu khung RICE trên Creately, bạn có thể mời những người khác tham gia và thêm các nhiệm vụ và đầu vào để xác định điểm đã được thống nhất cho mỗi nhiệm vụ ở trên.
  • Evaluate your reach: Xác định xem dự án của bạn sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Phạm vi tiếp cận thường được đo lường bằng số lượng người bị ảnh hưởng trong một khoảng thời gian nhất định. Với các dữ liệu rõ ràng sẽ giúp bạn đưa ra điểm RICE có ý nghĩa hơn.
  • Estimate the impact: Tác động đo lường kết quả của phạm vi tiếp cận của bạn và hiệu quả mà nó sẽ có. Tác động có thể khó định lượng vì vậy các nhóm thường sử dụng thang điểm từ 1 đến 3 để ước tính các nhiệm vụ có tác động thấp, trung bình và cao.
  • Determine confidence: Sự tự tin được đánh giá bằng cách bạn chắc chắn rằng một hành động bạn thực hiện sẽ mang lại kết quả mong muốn. Sự tự tin thường được đo dưới dạng phần trăm.
  • Consider effort: Với thời gian và nguồn lực có hạn, bạn cần xác định xem một nhiệm vụ có xứng đáng hay không. Hãy nghĩ về khoảng thời gian cần thiết để thực hiện một dự án. Nỗ lực được đo bằng người/tháng, là công việc mà một thành viên trong nhóm có thể hoàn thành trong một tháng.
  • Calculate RICE score: Chỉ cần làm theo phép tính đơn giản, nhân phạm vi tiếp cận, tác động và độ tin cậy và chia cho tổng nỗ lực.
  • Khi bạn đã tính được điểm rice cho mỗi nhiệm vụ, bạn có thể đánh giá tốt hơn các ưu tiên của mình và bắt đầu tập trung vào những việc quan trọng.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích