Sơ đồ sử dụng

Phương pháp How Might We

Khám phá cơ hội bằng cách sắp xếp lại những suy nghĩ của bạn về các vấn đề với mẫu How Might We.

Bản đồ nhóm chiến lược strategic group

Cộng tác trực tuyến với nhóm để hình dung và đánh giá vị trí cạnh tranh của các đối thủ trong cùng ngành để phát triển các chiến lược thị trường tốt hơn. Các mẫu có sẵn với khả năng cộng tác và lập sơ đồ theo thời gian thực, v.v. để dễ dàng tạo bản đồ nhóm chiến lược.

Mô hình giá trị ròng - Value Net

Xác định những người chơi chính trong ngành của bạn và đưa ra các quyết định chiến lược sáng suốt bằng cách sử dụng mô hình Value Net. Các mẫu tạo sẵn, khả năng cộng tác trong thời gian thực và khung không giới hạn để lập kế hoạch chiến lược.

Kế hoạch gắn kết nhân viên

Kế hoạch gắn kết nhân viên giúp xây dựng kế hoạch, các hành động gắn kết nhân viên. Các mẫu tạo sẵn, cộng tác trong thời gian thực, canvas trực quan và hơn thế nữa.

Ma trận sách lược trọng yếu - Grand Strategy

Xây dựng chiến lược khả thi với ma trận sách lược trọng yếu. Cộng tác trong thời gian thực với nhóm của bạn bằng cách sử dụng các mẫu trực tuyến tương tác, chỉnh sửa thời gian thực, canvas vô hạn, v.v

Mô hình hoạt động

Chuyển đổi chiến lược thành mô hình hoạt động với canvas mô hình hoạt động. Các mẫu canvas mô hình hoạt động có thể chỉnh sửa trực tuyến để thực hiện lập kế hoạch cộng tác với nhóm của bạn.

Mẫu Rose Bud Thorn

Tư duy thiết kế với mẫu Rose Bud Thorn giúp bạn cộng tác trực tuyến với nhóm để đánh giá các dự án, sự kiện … về những gì đã đạt hiệu quả, chưa hiệu quả và cần cải thiện.

Đồng hồ chiến lược Bowman

Hình dung, phân tích và thảo luận về vị trí của bạn trong thị trường dựa trên giá cả và giá trị cảm nhận được với đồng hồ chiến lược Bowman. Các mẫu trực tuyến tương tác có thể chỉnh sửa để bắt đầu.

Mô hình Hook

Mô hình Hook sử dụng các móc nối để xác định các yếu tố kích hoạt khiến khách hàng liên tục quay lại sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Khung thử nghiệm

Khung thử nghiệm giúp cộng tác với nhóm theo thời gian thực và thiết kế các thử nghiệm để tìm phương án hiệu quả với mẫu canvas của chúng tôi.

Cấu trúc phân tích yêu cầu

Trực quan hóa, tổ chức và phân tích các yêu cầu của dự án với các mẫu cấu trúc phân tích yêu cầu có thể chỉnh sửa. Chia sẻ với nhóm của bạn và cộng tác trong thời gian thực.

Mô hình phản biện - Reverse Brainstorming

Cộng tác trong thời gian thực với nhóm của bạn để giải quyết vấn đề và động não với các mẫu động não ngược được tạo sẵn.

Sơ đồ tổ chức dự án

Trực quan hóa cấu trúc nhóm dự án, phân công trách nhiệm và phân bổ nguồn lực với các mẫu biểu đồ tổ chức dự án được tạo sẵn.

Mô hình OKR

Cộng tác trong thời gian thực với nhóm của bạn để xác định mục tiêu và kết quả chính để phát triển chiến lược với các mẫu OKR có thể chỉnh sửa.

tạo lịch biểu

Tạo lịch biểu với Canvas không giới hạn, các mẫu được chỉnh sửa và cộng tác trực tuyến theo thời gian thực giúp lập kế hoạch, chiến lược và tổ chức lịch biểu cũng như chiến lược tiếp thị nội dung của bạn.

Tạo thời khóa biểu cho trường học

Tạo thời khóa biểu cho trường học trong vài phút. Chọn từ các mẫu đẹp và hấp dẫn để lập kế hoạch, tổ chức các lớp học và trực quan hóa khối lượng công việc của bạn.

Sơ đồ tiện ích người mua

Sơ đồ tiện ích người mua giúp tương tác nhóm cùng đồng nghiệp, đối tác được thông suốt. Từ đó nhằm cải thiện trải nghiệm của người mua thông qua các mẫu biểu đồ.

Hệ thống 5S

Hệ thống 5S để thực hiện đánh giá thành công và giữ mọi thứ đi đúng hướng với các mẫu và hệ thống 5S. Nhiều mẫu tạo sẵn khác để cải tiến quy trình và sản xuất tinh gọn.

Bản đồ Wardley

Kiểm tra cảnh quan mà doanh nghiệp của bạn hoạt động với bản đồ Wardley. Các mẫu tạo sẵn cho bản đồ Wardley và nhiều công cụ lập kế hoạch chiến lược khác.

Mô hình OGSM

Chuyển tầm nhìn tổ chức của bạn thành các chiến lược có thể hành động với mô hình OGSM. Thiết kế trước các mẫu để cộng tác lập kế hoạch chiến lược với nhóm của bạn.