Thêm các Mẫu và Ví dụ về Phát triển Cá nhân

Mẫu Cynefin fFramework

Mẫu Cynefin fFramework

Cynefin fFramework Mẫu 2

Cynefin fFramework Mẫu 2

Johari Window Template 2

Johari Window Template 2

Ví dụ về phân tích SOAR

Ví dụ về phân tích SOAR

Phân tích SWOT để lập kế hoạch chiến lược

Phân tích SWOT để lập kế hoạch chiến lược

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn cho Khung Cynefin của bạn
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để thêm ghi chú và đầu vào
Hội nghị truyền hình tích hợp để có các cuộc trò chuyện liền mạch với các nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG, PDF hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Cynefin Framework là một khung khái niệm và được coi là một “thiết bị tạo phán đoán. Nó giúp người ra quyết định nhìn nhận một tình huống hoặc vấn đề từ các khía cạnh khác nhau và thực hiện hành động thích hợp. Đó là một cách tuyệt vời để ứng phó với một cuộc khủng hoảng và có thể được sử dụng để đào tạo nhân viên về cách phản ứng với các tình huống xấu hơn

Cách để sử dụng Cynefin Framework?

  • Khung được chia thành 4 loại miền lớn, gồm: phức tạp, rắc rối, hỗn loạn và đơn giản.
  • Miền đơn giản là một hệ thống có trật tự có nghĩa là có một mối quan hệ tồn tại giữa nguyên nhân và kết quả - nó có thể dự đoán được và có thể lặp lại. Trong phần này, mối quan hệ đó thể hiện mô hình quyết định là, ‘cảm nhận, phân loại và phản hồi.’
  • Trong lĩnh miền rắc rối, có mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả. Phần này đòi hỏi cần có chuyên môn để phân tích vấn đề. Phản ứng ở đây là, ‘cảm nhận, phân tích, phản hồi.’
  • Miền phức tạp đề cập đến các tình huống mà nguyên nhân và kết quả chỉ được hiểu trong bước sau cùng. Ở đây câu trả lời liên quan đến, ‘thăm dò, cảm nhận, phản hồi’. Tại đây các thăm dò được tiến hành và thực hiện các điều chỉnh cho phù hợp.
  • Trong một miền hỗn loạn, không có mối quan hệ nguyên nhân và kết quả nào có thể xác định được. Cách quyết định ở đây là, ‘hành động, cảm nhận, đáp ứng’, Các bước thực hiện ở đây thường sẽ đều theo hướng mới.
  • Chế độ này giúp bạn xác định vị trí của mình khi có vấn đề và cho phép bạn thay đổi suy nghĩ cho phù hợp

Thêm các mẫu và ý tưởng trực quan để ra quyết định

Mẫu ma trận lập kế hoạch kịch bản

Mẫu ma trận lập kế hoạch kịch bản

Chiến lược Kim cương

Chiến lược Kim cương

Ma trận nỗ lực tác động

Ma trận nỗ lực tác động

Bản đồ năng lực kinh doanh

Bản đồ năng lực kinh doanh

Ma trận TOWS

Ma trận TOWS

Mẫu phân tích SWOT

Mẫu phân tích SWOT

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích