Điều lệ dự án

Các mẫu điều lệ dự án để vạch ra các mục tiêu, làm rõ vai trò và trách nhiệm của dự án

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Phác thảo khung dự án sơ bộ và cung cấp những hướng dẫn rõ ràng cho nhóm của bạn
 • Trình bày các mục tiêu dự án, vai trò và trách nhiệm, tiến trình thời gian, v.v ... tất cả trong một trang
 • Chia sẻ điều lệ dự án của bạn với các bên liên quan và nhận phản hồi tức thì của họ

Thêm các Mẫu và Ví dụ Điều lệ Dự án

Điều lệ dự án trực quan

Điều lệ dự án trực quan

Ví dụ về Điều lệ Dự án

Ví dụ về Điều lệ Dự án

Điều lệ dự án một trang

Điều lệ dự án một trang

Cấu trúc thư mục dự án

Cấu trúc thư mục dự án

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để tạo bảng điều lệ dự án một cách hiệu quả
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng cho các dự án lập kế hoạch
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng hình ảnh hoặc PDF chất lượng cao để đưa vào bản trình bày PowerPoint và tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Điều lệ dự án là một tài liệu giải thích những gì mà một dự án cần. Nó mô tả những mục tiêu của dự án là gì, ai có liên quan và trách nhiệm của họ, các bên liên quan và xác định quyền hạn của người quản lý dự án.

Cách viết điều lệ dự án

 • Khi bạn đã thiết lập được tầm nhìn / mục tiêu cuối cùng cho dự án của mình, hãy xác định khoảng 3-4 mục tiêu mà dự án của bạn nên hướng tới để hoàn thành. Các mục tiêu bạn chọn phải tuân thủ các tiêu chí SMART.
 • Xác định phạm vi dự án của bạn, nơi bạn nên xác định rõ ràng ranh giới dự án. Và sau đó chỉ định các phân phối chính, mô tả chi tiết từng sản phẩm.
 • Xác định khách hàng của dự án và các bên liên quan bên ngoài dự án của bạn nhưng có mối quan hệ chính đến dự án.
 • Phân công trách nhiệm cho các thành viên trong nhóm dự án. Sử dụng sơ đồ tổ chức, hình dung nhóm dự án, cấu trúc báo cáo và cung cấp mô tả ngắn gọn cho từng vai trò và trách nhiệm của dự án.
 • Lập một kế hoạch thực hiện. Điều này sẽ đưa ra các bước hành động cần thực hiện và tiến trình. Tạo một kế hoạch hành động cho phù hợp.
 • Tạo biểu đồ mốc thời gian để theo dõi các thời điểm quan trọng của bạn. Đồng thời liệt kê các phụ thuộc của dự án sẽ có ảnh hưởng đến vòng đời của dự án.
 • Xác định các rủi ro và các vấn đề sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của dự án và lập một kế hoạch quản lý rủi ro.
 • Sử dụng điều lệ dự án trực quan trên Creately, bạn có thể sắp xếp các sơ đồ bạn đã tạo. Sau đó, có thể nhúng vào wiki hoặc trang web của công ty bạn bằng cách sử dụng Creately Viewer.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích