Templat Piagam Projek

Templat piagam projek untuk menggariskan matlamat projek dan menjelaskan peranan dan tanggungjawab projek

Buat Piagam Projek
 • Gariskan kerangka projek awal dan berikan panduan yang jelas kepada pasukan anda
 • Kemukakan objektif, peranan & tanggungjawab projek anda, garis masa dan lain-lain dalam satu halaman
 • Kongsi piagam projek anda dengan pihak yang berkepentingan dan dapatkan maklum balas mereka dengan segera

Lebih banyak Templat dan Contoh Piagam Projek

Piagam Projek Visual

Piagam Projek Visual

Contoh Piagam Projek

Contoh Piagam Projek

Piagam Projek Satu Halaman

Piagam Projek Satu Halaman

Struktur Direktori Projek

Struktur Direktori Projek

Kreatif menolong anda melakukannya dengan

Templat yang telah dirancang terlebih dahulu untuk membuat penyusun projek dengan berkesan
Alat melukis dan gambarajah yang mudah untuk merancang projek
Berkongsi dengan orang lain dalam pasukan anda untuk kolaborasi masa nyata dan penyuntingan kumpulan
Eksport gambar rajah anda sebagai gambar atau PDF berkualiti tinggi untuk disertakan dalam persembahan PowerPoint dan dokumen Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Panduan dan Amalan Terbaik

Piagam projek adalah dokumen yang menjelaskan apa yang diperlukan oleh projek. Ini menggambarkan apa tujuan projek, siapa yang terlibat serta tanggungjawab mereka, pihak yang berkepentingan dan untuk menentukan kewibawaan pengurus projek.

Cara menulis piagam projek

 • Setelah anda menentukan matlamat visi/akhir untuk projek anda, kenal pasti sekitar 3-4 objektif yang ingin dicapai oleh projek anda. Objektif yang anda pilih harus mematuhi kriteria SMART.
 • Tentukan skop projek anda di mana anda harus menentukan sempadan projek dengan jelas. Dan kemudian tentukan penyampaian kunci serta jelaskannya secara terperinci.
 • Kenal pasti pelanggan projek anda dan pihak yang berkepentingan yang berada di luar projek anda tetapi mempunyai kepentingan utama di dalamnya.
 • Berikan tanggungjawab kepada ahli pasukan projek. Dengan menggunakan carta organisasi, gambarkan pasukan projek, struktur pelaporan dan berikan penerangan ringkas untuk setiap peranan dan tanggungjawab projek.
 • Buat rancangan pelaksanaan. Anda harus menetapkan langkah-langkah tindakan yang perlu diambil dan garis masa. Buat rancangan tindakan dengan sewajarnya.
 • Buat carta pencapaian untuk menjejaki pencapaian anda. Senaraikan juga kebergantungan projek yang akan memberi kesan pada kitaran hayat projek.
 • Kenal pasti risiko dan masalah yang akan mempengaruhi kemajuan projek dan buat rancangan pengurusan risiko.
 • Dengan menggunakan piagam projek visual Creately, anda boleh menyusun diagram yang telah anda buat. Anda kemudian boleh memasukkannya ke dalam wiki syarikat atau laman web anda menggunakan Creately Viewer.

Berfungsi dengan alat yang anda gemari

Integrasi yang dirancang dengan teliti dengan platform yang anda gunakan setiap hari

Berfungsi dengan alat yang anda gemari