Visueel Project Charter Template

Visuele sjablonen om projectdoelen te schetsen en projectrollen en -verantwoordelijkheden te verduidelijken

Een projecthandvest opstellen
 • Schets het voorlopige projectkader en geef duidelijke richtlijnen aan uw team
 • Presenteer uw projectdoelstellingen, rollen & verantwoordelijkheden, tijdlijn enz. op één pagina
 • Deel uw projectcharter met belanghebbenden en krijg direct feedback van hen
Visueel Project Charter Template
Visueel Project Charter Template

Meer Project Charter Sjablonen en voorbeelden

Visueel projecthandvest

Visueel projecthandvest

Voorbeeld van een projectcontract

Voorbeeld van een projectcontract

Eén pagina project charter

Eén pagina project charter

Structuur projectdirectory

Structuur projectdirectory

Helpt je hier creatief mee

Vooraf ontworpen sjablonen voor het effectief maken van projectcharters
Eenvoudige teken- en schematische hulpmiddelen voor het plannen van projecten
Deel met anderen in uw team voor real-time samenwerking en groepsbewerking
Exporteer uw diagram als hoogwaardige afbeeldingen of PDF's om op te nemen in PowerPoint-presentaties en Word-documenten
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Gids en beste praktijken

Het projectcharter is een document dat uitlegt wat een project inhoudt. Het beschrijft wat de projectdoelen zijn, wie er bij het project betrokken zijn en hun verantwoordelijkheden, de belanghebbenden, en definieert de autoriteit van de projectmanager

Hoe schrijf je een projecthandvest?

 • Zodra u de visie/einddoel voor uw project hebt vastgesteld, identificeert u ongeveer 3-4 doelstellingen die uw project moet nastreven. De doelstellingen die u kiest, moeten voldoen aan de SMART-criteria.
 • Bepaal de omvang van uw project, waarbij u de projectgrenzen duidelijk moet afbakenen. En specificeer vervolgens de belangrijkste deliverables, met een gedetailleerde beschrijving van elke deliverables.
 • Identificeer de klanten van uw project en de stakeholders die zich buiten uw project bevinden, maar er wel een belangrijk belang bij hebben.
 • Verantwoordelijkheden toewijzen aan de leden van het projectteam. Visualiseer aan de hand van een organigram het projectteam, de rapportagestructuur en geef een korte beschrijving van de rol en verantwoordelijkheden van elk project.
 • Maak een implementatieplan. Hierin moeten de te nemen maatregelen en het tijdschema worden vastgelegd. Maak dienovereenkomstig een actieplan.
 • Creëer een mijlpaaldiagram om uw mijlpalen bij te houden. Vermeld ook de projectafhankelijkheden die van invloed zijn op de projectlevenscyclus.
 • Identificeer de risico’s en problemen die de voortgang van het project zullen beïnvloeden en stel een risicomanagementplan op.
 • Met behulp van een Creately visual projectcharter kunt u de diagrammen die u hebt gemaakt, organiseren. Je kunt het vervolgens met behulp van de Creately Viewer in je bedrijfswiki of website inbedden met behulp van de Creately Viewer.

Werkt met het gereedschap waar je van houdt

Doordachte integraties met de platformen die u dagelijks gebruikt

Werkt met het gereedschap waar je van houdt