Πρότυπο εκπαίδευσης εργαζομένων για ομάδες ανθρώπινου δυναμικού

Οπτικά πρότυπα για την ανάπτυξη εταιρικών προγραμμάτων και μεθόδων κατάρτισης.

Ξεκινήστε να σχεδιάζετε τώρα
 • Αναπτύξτε και οπτικοποιήστε εύκολα κσι αποτελεσματικά προγράμματα κατάρτισης των εργαζομένων
 • Συνεργαστείτε με επικεφαλής ομάδων για τη χαρτογράφηση σχεδίων για την ανάπτυξη της ομάδας
 • Λάβετε σχόλια σε πραγματικό χρόνο από τους υπαλλήλους σας σχετικά με το σχεδιασμό μαθησιακών προγραμμάτων

Περισσότερα πρότυπα και παραδείγματα εκπαιδευτικών σχεδίων

Πρότυπο προσωπικής ανάλυσης SWOT

Πρότυπο προσωπικής ανάλυσης SWOT

Οργανόγραμμα για νέους υπαλλήλους

Οργανόγραμμα για νέους υπαλλήλους

Χάρτης γνώσεων για νέους υπαλλήλους

Χάρτης γνώσεων για νέους υπαλλήλους

Παράδειγμα καριέρας

Παράδειγμα καριέρας

Πρότυπα αποθέματος δεξιοτήτων

Πρότυπα αποθέματος δεξιοτήτων

Σας βοηθάει δημιουργικά να το κάνετε με

Προ-σχεδιασμένα πρότυπα για την κατάρτιση των εργαζομένων
Εύκολα εργαλεία σχεδίασης και διαγράμματος για την επέκταση των προτύπων του προγράμματος κατάρτισης
Μοιραστείτε με άλλους στην ομάδα σας για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο και ομαδική επεξεργασία
Εξαγωγή διαγραμμάτων ως SVG και σε μορφές εικόνας κατάλληλες για παρουσιάσεις PowerPoint & Word Documents
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Οδηγός και βέλτιστες πρακτικές

Ένα πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων είναι ένα πρόγραμμα που αποτελείται από διάφορες δραστηριότητες για να βοηθήσει τους εργαζομένους να αναπτύξουν ορισμένες δεξιότητες και γνώσεις και να βελτιώσουν την απόδοσή τους στους ρόλους εργασίας τους.

Πώς να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων

 • Χρησιμοποιώντας μια ανάλυση SWOT, εντοπίστε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της απόδοσης των υπαλλήλων σας και την ικανότητά τους να επιτύχουν τους στόχους της εταιρείας.
 • Με τη βοήθεια των επικεφαλής της ομάδας, προσδιορίστε τα μέλη του προσωπικού που είναι ικανά και χρειάζονται ανάπτυξη δεξιοτήτων. Χρησιμοποιήστε ένα γράφημα οργάνωσης για να σας βοηθήσει να τα κατηγοριοποιήσετε.
 • Βρείτε τους ιδανικούς εκπαιδευτικούς πόρους όπως εγχειρίδια, λογισμικό, διαδικτυακά μαθήματα κ.λπ. ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Δημιουργήστε έναν χάρτη γνώσεων που περιλαμβάνει συνδέσμους σε διαφορετικούς εκπαιδευτικούς πόρους. Μπορείτε να το εξαγάγετε ως SVG ή PNG και να το ενσωματώσετε στο intranet της εταιρείας σας ή στον ιστότοπο για πρόσβαση σε όλους.
 • Ορίστε εκπαιδευτές (μπορεί να είναι έμπειρο ανώτερο προσωπικό) για να καθοδηγήσουν και να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους και να απαντήσουν στις ερωτήσεις τους.
 • Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αφαιρέσουν από τη δουλειά τους.
 • Παρακολουθήστε τους εκπαιδευόμενους, λαμβάνοντας τα σχόλια τους για να κατανοήσετε την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος. Προσαρμόστε το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα όπως απαιτείται.
 • Το 9 box-model μπορεί να σας βοηθήσει στον προγραμματισμό της διαδοχής. Χρησιμοποιήστε το για να καταλάβετε πού ανήκει κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία και προγραμματίστε την εξέλιξή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε

Λειτουργικά σχεδιασμένες ενσωματώσεις με τις πλατφόρμες που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε