Lista najlepszych narzędzi do planowania strategii marketingowej | 14 edytowalnych szablonów

Jeśli nie masz jasnej strategii marketingowej lub planujesz ją zmienić, poniższa lista narzędzi do planowania strategicznego pomoże Ci zawęzić zakres najważniejszych decyzji w spójny sposób, tak aby Twój plan był skuteczny, dobrze zdefiniowany i realistyczny. Definiowanie strategii marketingowej składa się z wielu etapów. Dla ułatwienia pogrupowaliśmy niektóre z najbardziej przydatnych narzędzi strategii marketingowej dla każdego obszaru zainteresowania.

1. Zdefiniuj misję i cele firmy

a. Business Model Canvas

2. Przeanalizuj obecną pozycję

a. Analiza SWOT

b. Analiza 5 sił Portera

c. Mapa podróży klienta (Customer Journey Map)

d. Mapa percepcyjna / Mapy pozycjonowania

e. BCG Matrix

f. Wykres segmentacji rynku

3. Określanie strategii marketingowych

a. Atrakcyjność segmentu i siła zasobów według Hooley’a

b. Ansoff Matrix

c. Pryzmat Tożsamości Marki

d. Klient / Strategia / Matryca zasobów wg Hooley’a

e. Piramida Własności Marki Kellera

4. Wdrażanie i kontrola realizacji działań marketingowych

a. Panel danych marketingowych

b. Zrównoważona karta wyników

Cele: Kanwa modelu biznesowego

Kanwa modelu biznesowego to jednostronicowy dokument, który pozwala Ci w jednym ujęciu przeanalizować podstawy Twoich pomysłów na biznes. Popularyzacja tego z góry nakreśli wszystkie istotne aspekty, które trzeba będzie rozważyć przy definiowaniu strategii marketingowej. Kliknij poniższy szablon, aby edytować go online.

Analizuj: Analiza SWOT

SWOT może pomóc Ci przeanalizować Twój biznes z perspektywy strategicznej. Pomoże Ci zidentyfikować, jak wykorzystać szanse wykorzystując Twoje mocne strony oraz jak uniknąć zagrożeń i wyeliminować słabości.

Co to jest

SWOT jest skutecznym narzędziem planowania biznesowego wykorzystywanym w przedsiębiorstwach do tworzenia strategii. Pomaga analizować czynniki wewnętrzne (mocne i słabe strony), które mają wpływ na organizację oraz czynniki zewnętrzne (szanse i zagrożenia), które mogą mieć wpływ na organizację.

Zastosowanie

Sprawdź poradnik dotyczący analizy SWOT, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać ją w strategicznym planowaniu marketingowym.

Wzór analizy SWOT

Szablon analizy SWOT (Kliknij szablon, aby edytować go online)

Analizuj: Analiza pięciu sił Portera

Analiza pięciu sił Portera okazała się użytecznym narzędziem planowania strategicznego, zarówno w planowaniu biznesowym, jak i rynkowym, zwłaszcza jeśli chodzi o zrozumienie poziomu intensywności konkurencji w branży.

Co to jest

Analiza pięciu sił Portera ocenia poziom rentowności, możliwości i ryzyka na podstawie 5 kluczowych czynników w danej branży:

 • Siła przetargowa dostawców,
 • Siła przetargowa nabywców,
 • Rywalizacja wewnątrz sektora,
 • Groźba pojawienia się nowych producentów,
 • Groźba pojawienia się substytutów.

Zastosowanie

 • Analiza atrakcyjności i rentowności sektora przemysłu,
 • Obserwacja siły pozycji rynkowej.

Jak używać

Model ten pomaga zidentyfikować siły konkurencyjne, które istnieją w danej branży. Z kolei siły te pomagają określić atrakcyjność i rentowność branży.

Siła dostawców

Siła ta przygląda się władzy, jaką dostawca ma nad przedsiębiorstwami.

 • Jak wielu jest dostawców na rynku?
 • Ilu masz dostawców?
 • Czy Twoi dostawcy mają kontrolę?
 • Jaki będzie koszt, jeśli zdecydujesz się na zmianę dostawcy?
 • Czy jest wielu dostawców, którzy kontrolują ceny?

Siła nabywcza

Ta siła patrzy na władzę, jaką kupujący posiada nad Twoją firmą.

 • Ilu jest kupujących?
 • Ilu masz nabywców?
 • Jak wrażliwi na cenę są Twoi nabywcy?
 • Jakie informacje o nich posiadasz?

Zagrożenie ze strony nowych uczestników rynku

Siła ta bada, jak łatwo lub trudno jest nowym konkurentom wejść na rynek.

 • Jak łatwo jest założyć firmę na rynku, na którym działasz?
 • Jakie są zasady i przepisy, których musisz przestrzegać?
 • Ile pieniędzy musiałby wydać nowy startup?
 • Czy istnieją jakieś bariery, które dałyby Ci większą władzę?

Zagrożenie ze strony produktów/usług substytucyjnych

Siła ta bada, jak łatwo jest klientowi przejść z produktu jednej firmy na produkt konkurenta.

 • Jak wiele jest substytutów Twojego produktu?
 • Jak łatwo jest Twojemu kupującemu przejść na inny produkt?
 • Czy zmiana dostawcy wiąże się z jakimiś kosztami dla kupującego?

Rywalizacja konkurencyjna

Siła ta bada intensywność konkurencji na obecnym rynku.

 • Jaki jest poziom konkurencji w sektorze rynku?
 • Kim są Twoi główni konkurenci?
 • Ilu mniej więcej masz konkurentów?
 • Jaka jest Twoja strategia konkurencyjna?
Szablon analizy pięciu sił Portera

Szablon analizy pięciu sił Portera (Kliknij szablon, aby edytować go online)

Analizuj: Mapa podróży klienta (Customer Journey Map)

Customer journey mapping to świetny sposób na wizualizację doświadczeń użytkownika, który pomaga w tworzeniu przyszłych strategii marketingowych.

Co to jest

Mapa podróży klienta jest w zasadzie opowieścią o doświadczeniach klienta. Mapuje kroki, jakie podejmuje klient podczas kontaktu z firmą. Im więcej punktów styczności z interakcją, tym bardziej skomplikowana może stać się mapa.

Zastosowanie

 • Identyfikacja kluczowych interakcji klienta z firmą
 • Zrozumienie uczuć, motywacji i oczekiwań użytkownika
 • Aby stworzyć przegląd doświadczeń klienta
 • Identyfikacja możliwości poprawy doświadczenia klienta

Jak używać

Krok 1: Poznaj użytkownika

Jeśli masz już stworzoną personę użytkownika, świetnie! Jeśli nie, to zróbcie to! Aby stworzyć mapę podróży użytkownika, musisz najpierw wiedzieć, kim jest osoba klienta.

Krok 2: Gromadzenie danych

Bez względu na to, czy prowadzisz sklep stacjonarny, czy internetowy, istnieją sposoby na zidentyfikowanie punktów styku, przez które przechodzą klienci przed zakupem produktu lub usługi. Używając odpowiednich narzędzi, zbierz wszystkie niezbędne dane.

Krok 3: Opracuj mapę

Nie ma jednego właściwego sposobu na stworzenie mapy podróży klienta. Twoja firma może znaleźć coś, co działa dla Ciebie, nawet jeśli jest to schemat blokowy lub mapa przepływu, jak ta poniżej.

Customer Journey Map Template

Szablon Customer Journey Map (Kliknij szablon, aby edytować go online)

Analizuj: Mapa percepcji/Mapa pozycjonowania

Marketingowcy wykorzystują mapy percepcji do porównywania produktów i określania ich pozycji na rynku na podstawie tego, jak postrzegają je klienci. Podczas procesu rozwoju produktu, mapa percepcyjna może być wykorzystana do identyfikacji nowych produktów.

Co to jest

Mapa percepcji jest narzędziem planowania marketingowego, które pokazuje, jak przeciętny konsument rynku docelowego rozumie i postrzega pozycjonowanie konkurencyjnych produktów na rynku. Wybór właściwych proporcji do określenia pozycji na rynku jest ważny. Zaleca się sporządzenie kilku map pozycjonowania dla tego samego rynku, aby w pełni go zrozumieć.

Zastosowanie

 • Zrozumienie, co klienci myślą o Twoim produkcie,
 • Określenie, jak klienci postrzegają produkty Twojej konkurencji,
 • Pomoc w budowaniu strategii konkurencyjnej, strategii marki i strategii komunikacji,
 • Określenie, gdzie firma może pozycjonować nową markę,
 • Identyfikacja możliwości rynkowych.

Jak używać

Krok 1: Określ, czego chcesz się dowiedzieć

Zanim stworzysz mapę percepcji, warto zdecydować, czego chcesz się z niej ostatecznie nauczyć. Czy chcesz wiedzieć, jak wypadasz na tle konkurencji na rynku? A może chcesz zidentyfikować nowe możliwości rozwoju?

Krok 2: Gromadzenie niezbędnych danych

Do stworzenia mapy percepcji potrzebne są dane i zmienne, które można wyświetlić na mapie. Możesz to uzyskać z wiarygodnego źródła, takiego jak raporty konsumenckie, lub z badań, lub ankiet, które sam przeprowadziłeś.

Krok 3: Narysuj mapę

Następnie należy wyświetlić zebrane dane na mapie. Istnieje wiele rodzajów map percepcji. Możesz edytować poniższy szablon mapy percepcji online i wprowadzić swoje dane, po prostu klikając na niego.

Szablon mapy percepcyjnej

Szablon mapy percepcji (Kliknij szablon, aby edytować go online)

Analizuj: Matryca BCG

Matryca BCG została zaprojektowana jako pomoc w długoterminowym planowaniu strategicznym. Jest to zazwyczaj istotna część planu strategicznego lub planu marketingowego.

Co to jest

Macierz BCG jest strukturą służącą do analizy produktów pod kątem wzrostu i udziału w rynku. Pomaga to firmom uzyskać wgląd w to, na jakich produktach powinny się skupić, aby zwiększyć swoje możliwości udziału w rynku.

Zastosowanie

 • Określenie sposobów, dzięki którym firmy mogą zmaksymalizować swoje wyniki korporacyjne,
 • Poprawa pożądanego podziału zasobów,
 • Ocena linii produktów w celu określenia, które z nich są bardziej dochodowe.

Jak używać

Krok 1: Zbierz niezbędne dane

Zbieraj dane na temat udziału w rynku i tempa wzrostu Twoich produktów. Badając rozwój rynku, należy porównywać się z bezpośrednim i największym konkurentem.

Krok 2: Zapisz dane na macierzy BCG

Podczas gdy linia pozioma pokazuje udział w rynku, linia pionowa reprezentuje tempo wzrostu. Umieść każdy ze swoich produktów na wyznaczonym polu w oparciu o to, gdzie plasują się pod względem udziału w rynku i wzrostu.

Psy: reprezentują produkty przedsiębiorstwa, które mają niską stopę wzrostu i niski udział w rynku.

Znaki zapytania: reprezentują przedsiębiorstwa, które mają niewielki udział w szybko rozwijającym się rynku.

Gwiazdy: reprezentują firmy, które mają duży udział w rynku i wysokie tempo wzrostu.

Dojne krowy: reprezentują przedsiębiorstwa, które mają duży udział w rynku, ale nie oczekuje się od nich szybkiego wzrostu.

Macierz BCG - Macierz udziałów we wzroście

Macierz BCG (Kliknij na szablon, aby edytować go online)

Analizuj: Diagram segmentacji marketingowej

Segmentacja marketingowa odgrywa istotną rolę w marketingu docelowym. W przeciwieństwie do marketingu masowego, marketing docelowy pozwala marketingowcom na dostarczanie spersonalizowanych rozwiązań odpowiadających na konkretne potrzeby klientów.

Co to jest

Segmentacja marketingowa jest procesem podziału szerokiego rynku na mniejsze jednorodne grupy ludzi w oparciu o podobne cechy, pragnienia i potrzeby.

Zastosowanie

 • Personalizowanie kampanii marketingowej,
 • Identyfikacja różnych potrzeb klientów,
 • Tworzenie lepszych rozwiązań, które odpowiadają potrzebom różnych użytkowników.

Jak używać

Krok 1: Zdefiniuj rynek

Ważne jest, aby najpierw jasno zdefiniować interesujący nas rynek. Zidentyfikuj również granice geograficzne rynku.

Krok 2: Tworzenie segmentów rynku

Tutaj można zidentyfikować różne rodzaje konsumentów, którzy są na tym rynku. Możesz oddzielić ich na podstawie ich zachowań zakupowych, grupy wiekowej itp.

Szablon wykresu segmentacji rynku

Szablon segmentacji rynku (Kliknij szablon, aby edytować go online)

Strategia: Atrakcyjność segmentu i siła zasobów według Hooley’a

Ramy te służą do oceny atrakcyjności segmentu rynku przed podjęciem decyzji, na który rynek skierować swoją ofertę.

Ramy atrakcyjności segmentu i siły zasobów

Szablon ocena atrakcyjności sektora i zasobów (Kliknij szablon, aby edytować go online)

Strategia: Rozpoznawalność marki według Kellera

Piramida Kellera pomaga marketingowcom budować i zarządzać marką, którą klienci będą darzyć silnym uczuciem i wspierać.

Co to jest

Model kapitału marki znany jest również jako model CBBE (Customer-Based Brand Equity). Pokazuje, jak zrozumieć klienta i jak odpowiednio budować strategie. Zgodnie z nią, aby zbudować solidną markę, musisz najpierw ukształtować to, jak klient czuje się z Twoim produktem.

Zastosowanie

 • Określenie strategii, które należy wdrożyć,
 • Zapewnienie odpowiedniego doświadczenia klientom, aby ich zatrzymać i utrzymać.

Jak używać

Aby zbudować silny kapitał marki, musisz wykonać cztery kroki:

Krok 1: Budowanie świadomości marki

Pierwszym krokiem jest sprawienie, aby Twój rynek docelowy zauważył Twoją markę – naprawdę stał się jej świadomy. Podczas gdy musisz wyróżniać się na tle konkurencji, musisz wiedzieć, kim jest Twój klient, aby przyciągnąć jego uwagę.

Krok 2: Określ, co oznacza Twoja marka

W tym przypadku „wydajność” oznacza, jak dobrze produkt spełnia potrzeby klientów, podczas gdy „wizerunek” oznacza, jak dobrze marka spełnia potrzeby klientów na poziomie społecznym i psychologicznym. Określenie ich pomoże Ci stworzyć osobowość Twojej marki.

Krok 3: Zidentyfikuj reakcję klienta na Twoją markę

Klienci mogą oceniać Twoją markę na podstawie jej jakości, wiarygodności, przemyślenia i wyższości. Mogą na nią reagować na podstawie 6 pozytywnych odczuć związanych z marką (ciepło, zabawa, ekscytacja, bezpieczeństwo, aprobata społeczna i szacunek dla samego siebie).

Zidentyfikuj, jak możesz ulepszyć swoją markę na podstawie 4 kategorii ocen i wymyśl strategie, aby wzmocnić 6 odczuć związanych z marką u Twoich klientów.

Krok 4: Zwiększ więź klienta z Twoją marką

Aby zwiększyć więź, jaką klient ma z Twoją marką, możesz prowadzić programy lojalnościowe, promocje, rozdawać prezenty itp. Celem jest zaangażowanie klientów w produkt, nawet jeśli go nie kupują lub aktywnie nie konsumują.

Brand Equity Model Template

Szblon piramidy Kellera (Kliknij szablon, aby edytować go online)

Strategia: Macierz Ansoffa

Macierz Ansoffa jest podstawowym narzędziem strategicznego planowania marketingowego. Może być stosowany do identyfikacji możliwych strategii wzrostu dla Twojej firmy.

Co to jest

Macierz Ansoffa jest narzędziem planowania marketingowego, które pomaga przedsiębiorstwom w tworzeniu strategii rozwoju produktu i rynku. Matryca posiada 4 różne strategie wzrostu: strategie penetracji rynku, strategie rozwoju rynku, strategie rozwoju produktu, strategie dywersyfikacji.

Zastosowanie

 • Identyfikacja możliwości zwiększenia przychodów firmy,
 • Ocena możliwości zwiększenia sprzedaży przez firmy,
 • Określenie rozwoju produktu i rynku firmy.

Jak używać

Jak pokazuje diagram, macierz daje marketingowcom cztery możliwe scenariusze/ strategie dla działań marketingowych i przyszłych produktów. W zależności od etapu rozwoju Twojej firmy, możesz realizować jedną lub więcej z tych czterech strategii.

Strategie penetracji rynku

W tym miejscu firma dąży do rozwoju, wykorzystując istniejące produkty na swoim obecnym rynku.

 • Jak sprzedać więcej istniejących produktów swoim obecnym klientom?
 • Jak możesz obronić swój udział w rynku?
 • Jak możesz rozwijać swój rynek?

Strategia rozwoju rynku

W tym przypadku firma dąży do wzrostu poprzez sprzedaż istniejących produktów na nowe rynki.

 • W jaki sposób można rozszerzyć działalność na nowe rynki?
 • Czy poprzez nowe sektory rynku?
 • Czy poprzez nowe obszary geograficzne?

Strategia rozwoju produktu

Przedsiębiorstwo opracowuje nowe produkty skierowane na istniejący rynek.

 • Jak można rozwijać portfolio produktów?
 • Jakie nowe produkty możemy stworzyć?
 • Czy możemy modyfikować nasze istniejące produkty?

Strategia dywersyfikacji

W tym przypadku firma dąży do przekształcenia się w nową firmę poprzez opracowanie nowych produktów na nowe rynki.

 • Czy masz wystarczające zasoby, aby dotrzeć do nowego rynku?
 • Jaki rodzaj rynku jest Twoim celem? Czy jest to coś, co jest Ci znane, czy coś zupełnie nowego?
Matryca Ansoffa Szablon

Szablon macierzy Ansoffa (Kliknij szablon, aby edytować go online)

Strategie: Pryzmat tożsamości marki

Pryzmat tożsamości marki Kapferer pokazuje, jak zbudować silną opowieść o marce i nadać jej rozpoznawalną tożsamość na podstawie sześciu ważnych aspektów tożsamości marki.

Co to jest

Zgodnie z pryzmatem tożsamości marki Jean-Noel Kapferera, sukces marki jest napędzany przez wykorzystanie w całej firmie następujących elementów: wyglądu, osobowości, kultury, relacji, wizerunku własnego i odbicia.

Zastosowanie

 • Ocena mocnych i słabych stron marki,
 • Identyfikacja obszarów w brandingu, które wymagają poprawy,
 • Opracowywanie skutecznych strategii brandingowych/marketingowych,
 • Eliminacja technik marketingowych, które mogą nie pasować do wizerunku Twojej marki.

Jak używać

Firma, która potrafi utrzymać kombinację wszystkich sześciu cech, będzie w stanie zbudować silniejszą osobowość marki.

 • Wygląd – cechy fizyczne i ikonografia marki,
 • Osobowość – ton marki, jej aktywa projektowe i copywriting,
 • Kultura – system wartości i zasady,
 • Relacja – relacja pomiędzy marką a jej klientem,
 • Wizerunek własny – idealne „ja” klienta lub to, jak klient postrzega siebie samego,
 • Odbicie – stereotypowy użytkownik marki.

Korzystając z poniższego szablonu, możesz sprawdzić, w jaki sposób Twoja marka spełnia każdą z tych cech.

Brand Identity Prism Template

Szablon pryzmatu tożsamości marki Kapferera (Kliknij szablon, aby edytować go online)

Strategia: Matryca Klient / Strategia / Zasoby wg Hooley’a

Możesz mieć różne opcje pozycjonowania strategicznego, a ta prosta struktura pomoże Ci zwizualizować wiele opcji z perspektywy tego, jak celujesz w segmenty klientów, ich potrzeby i pragnienia za pomocą różnych strategii popartych odpowiednimi zasobami. 

Mapowanie wielu opcji strategicznych pomoże Ci porównać i skontrastować strategiczne wybory, abyś mógł podążać w kierunku najbardziej opłacalnej opcji.

Model biznesowy wspierający pozycję konkurencyjną

Model biznesowy do ustalenia pozycji konkurencyjnej (Kliknij szablon, aby edytować go online)

Kontrola: Panel danych marketingowych

Panele danych marketingowych są przydatnym narzędziem raportowania, jeśli chodzi o omawianie i analizowanie postępów poczynionych w czasie kampanii marketingowych.

Co to jest

Dashboard danych marketingowych to wizualne podsumowanie marketingowych KPI (kluczowych wskaźników efektywności) i metryk. Wyświetla on dane analityczne w uproszczonej wersji, która jest łatwa do odczytania i zrozumienia.

Zastosowanie

 • Szybka ocena kluczowych wskaźników,
 • Śledzenie metryk i działanie na podstawie danych w celu poprawy wydajności,
 • Przewidywanie wyników kampanii,
 • Pomoc w podejmowaniu strategicznych decyzji i sugerowanie zmian w kampanii.

Jak używać

Krok 1: Wybierz metrykę, którą chcesz wyświetlić

Nie wszystkie dane z wszystkich kampanii mogą być dodane do jednego panelu. Możesz utrzymywać oddzielne panele dla różnych kampanii i w ten sposób wybierać różne rodzaje metryk lub KPI, które chcesz pokazać swoim interesariuszom lub zespołowi.

Krok 2: Wybierz typ wykresów/grafów

Niezależnie od tego, czy jest to liczba odwiedzających Twoją stronę, czy współczynnik konwersji, musisz wybrać odpowiednie narzędzie wizualne do przedstawienia danych.

Szablon tablicy danych marketingowych

Szablon tabeli danych marketingowych (Kliknij szablon, aby edytować go online)

Kontrola: Zrównoważona karta wyników

Zrównoważona karta wyników jest poręcznym narzędziem, które strategiczni menedżerowie marketingu mogą wykorzystać do kontroli i monitorowania kluczowych wskaźników wydajności.

Co to jest?

Zrównoważona karta wyników to ramy biznesowe lub system zarządzania, który jest używany do śledzenia i zarządzania strategią firmy. Karty są szeroko stosowane w przedsiębiorstwach, instytucjach rządowych i organizacjach non-profit.

Zastosowanie

 • Informowanie o tym, co firma chce osiągnąć,
 • Aby określić, które projekty, produkty lub usługi należy traktować priorytetowo,
 • Śledzenie i mierzenie postępów w osiąganiu swoich celów,
 • Dostosowanie codziennej pracy oraz działalności biznesowej do strategii i wizji firmy.

Jak używać

Krok 1: Zidentyfikuj wizję swojej firmy

Karta wyników zaczyna się od centrum, gdzie opracowana jest wizja firmy.

Krok 2: Dodaj perspektywy

Zrównoważona karta wyników zawiera 4 perspektywy (Perspektywa finansowa, Perspektywa uczenia się i rozwoju, Perspektywa procesów biznesowych i Perspektywa klienta) i są one umieszczone w pierścieniu wokół centrum.

Krok 3: Dodaj cele i środki

W ramach każdej perspektywy zapisz odpowiednie cele, środki, zadania i inicjatywy.

Krok 4: Pokaż, że wszystko jest połączone

Pokaż, że każda z perspektyw jest ze sobą powiązana i odgrywa istotną rolę w wizji firmy, łącząc je strzałkami.

Bilansowa karta wyników - szablon

Szablon zrównoważonej karty wyników (Kliknij szablon, aby edytować go online)

Dodaj kolejne narzędzia strategii marketingowej do naszej listy

Chcesz poszerzyć naszą listę narzędzi strategii marketingowej? Napisz o narzędziach, z których zwykle korzystasz (a których jeszcze tu nie opisaliśmy) w sekcji komentarzy poniżej. 

Nie radzisz sobie z planem marketingowym? Zajmiemy się tym. Nasz kompleksowy przewodnik po tworzeniu planu marketingowego porusza różne przydatne narzędzia, których możesz użyć, aby przyspieszyć swoje działania związane z planowaniem marketingowym.

Leave a comment

*
*

dziewięć + 11 =

Back to top