Soorten organisatieschema’s (organisatiestructuur types) voor verschillende scenario’s

In een van onze vorige artikelen bespraken wij de beste methoden voor schema’s. Laten we nu eens kijken naar de soorten organisatieschema structuren die in verschillende scenario’s kunnen worden gebruikt. En je kunt ze ook nog eens zelf maken. Onze organisatieschema-software ondersteunt alle hieronder vermelde types.

Soorten organisatiestructuur

1) Hiërarchische Structuur

Het hiërarchische model is het meest populaire type organisatieschema. Er zijn een paar modellen die van dit model zijn afgeleid. In een hiërarchische organisatiestructuur zijn de werknemers gegroepeerd en heeft elke werknemer één duidelijke supervisor. De groepering gebeurt op basis van enkele factoren, vandaar dat vele modellen hiervan zijn afgeleid. Hieronder volgen enkele van die factoren

  • Functie – werknemers worden gegroepeerd volgens de functie die zij vervullen. De onderstaande afbeelding toont een functioneel organisatieschema met financiële, technische, HR- en administratieve groepen.
  • Geografie – werknemers worden gegroepeerd op basis van hun regio. In de VS bijvoorbeeld kunnen werknemers worden gegroepeerd volgens de staat. Als het om een wereldwijd bedrijf gaat, kan de groepering per land gebeuren.
  • Product – Als een bedrijf meerdere producten produceert of verschillende diensten aanbiedt, kan het worden gegroepeerd volgens het product of de dienst.

Dit zijn enkele van de meest voorkomende factoren, maar er zijn veel meer factoren. Je kunt schema voorbeelden vinden voor de meeste van deze types in onze diagrammen community.

Dit is de dominante wijze van organisatie onder grote organisaties. Corporaties, regeringen en georganiseerde religies zijn bijvoorbeeld hiërarchische organisaties met verschillende niveaus van management, macht of autoriteit

2) Matrixstructuur

In een Matrix-organisatiestructuur zijn de rapportagelijnen opgezet als een raster, of matrix, in plaats van in de traditionele hiërarchie. Het is een vorm van organisatiemanagement waarbij mensen met gelijksoortige vaardigheden worden samengevoegd voor werkopdrachten, hetgeen resulteert in meer dan één manager om aan te rapporteren (soms aangeduid als “solid line” en “dotted line reports”, in verwijzing naar traditionele organistieschema’s van bedrijven). Zo kunnen bijvoorbeeld alle ingenieurs in één engineeringafdeling zitten en rapporteren aan een engineeringmanager. Maar diezelfde ingenieurs kunnen aan verschillende projecten worden toegewezen en ook aan die projectmanagers rapporteren. Daarom zullen sommige ingenieurs in hun functie met meerdere managers moeten werken.

3) Horizontale/vlakke structuur

Dit is een organisatieschema type dat meestal wordt gebruikt door kleine bedrijven en startende ondernemingen in hun beginfase. Het is bijna onmogelijk om dit model te gebruiken voor grotere bedrijven met veel projecten en werknemers. Het belangrijkste van deze structuur is dat vele niveaus van het middenkader worden geëlimineerd. Hierdoor kunnen werknemers snel en zelfstandig beslissingen nemen. Goed opgeleide werknemers kunnen dus productiever zijn door rechtstreeks bij het besluitvormingsproces te worden betrokken. Dit werkt goed voor kleine ondernemingen omdat werk en inspanning in een kleine onderneming relatief transparant zijn. Dit betekent niet dat werknemers geen superieuren en mensen hebben om te rapporteren. Alleen dat de beslissingsbevoegdheid wordt gedeeld en de werknemers verantwoordelijk worden gehouden voor hun beslissingen.

Platte Organisatiestructuur Typen Platte organisatiestructuur grafiek getekend met Creately

Samenvattend is het dus belangrijk om bij het bepalen van een geschikt organisatieschema inzicht te hebben in de huidige organisatiestructuur van je bedrijf.

4) Netwerkstructuur

Netwerkorganisatiestructuur helpt bij het visualiseren van zowel interne als externe relaties tussen managers en topmanagement. Zij zijn niet alleen minder hiërarchisch, maar ook meer gedecentraliseerd en flexibeler dan andere structuren. Het idee achter de netwerkstructuur is gebaseerd op sociale netwerken. Deze structuur berust op open communicatie en betrouwbare partners, zowel intern als extern. De netwerkstructuur wordt als wendbaarder dan andere structuren beschouwd omdat deze weinig banden, meer controle en een bottom flow van besluitvorming heeft. Het gebruik van een netwerkorganisatiestructuur is soms een nadeel vanwege de complexiteit ervan. Het onderstaande voorbeeld van een netwerk organisatieschema toont de snelle communicatie tussen entiteiten.

Netwerk Organogram Structuur

Netwerk organisatiestructuur grafiek getekend met Creately

5) Divisiestructuur

Binnen een divisietype heeft een organisatieschema een eigen divisie die overeenkomt met ofwel producten, ofwel geografische gebieden. Elke divisie beschikt over de nodige middelen en functies om de productlijn en de geografie te ondersteunen. Een andere vorm van een organisatieschema met meerdere divisies is de structuur met meerdere divisies. Het is ook bekend als M-vorm. Het is een legale structuur waarbij een moedermaatschappij eigenaar is van verschillende dochterondernemingen, die elk het merk en de naam van de moedermaatschappij gebruiken. Het belangrijkste voordeel van de divisiestructuur is de onafhankelijke operationele stroom. Waarbij het falen van één onderneming geen bedreiging vormt voor het bestaan van de andere. Het is ook niet perfect. Het scheiden van gespecialiseerde functies kan tot operationele inefficiënties leiden. Verhoging van de boekhoudkundige belastingen kan als een ander nadeel worden gezien. Divisie Organisatiestructuur

Organisatieschema van de divisie, getekend met Creately Organsatieschema met afbeeldingen maken met Creately

6) Line Organizational Structure

De lijnorganisatiestructuur is een van de eenvoudigste soorten organisatiestructuren. Haar gezag vloeit van boven naar beneden. In tegenstelling tot andere structuren vinden in deze organisaties geen gespecialiseerde en ondersteunende diensten plaats. De commandostructuur en elk afdelingshoofd heeft controle over hun afdelingen. De op zichzelf staande afdelingsstructuur kan worden gezien als het belangrijkste kenmerk ervan. Onafhankelijke beslissingen kunnen worden genomen door lijnofficieren vanwege de eengemaakte structuur. Het belangrijkste voordeel van een lijnorganisatiestructuur kan worden geïdentificeerd als de effectieve communicatie die stabiliteit brengt in de organisatie.

Organogram lijnorganisatiestructuur

Lijn organisatieschema getekend met Creately

7) Teamgerichte organisatiestructuur

Teamgerichte organisatiestructuren bestaan uit teams die naar een gemeenschappelijk doel toewerken terwijl ze aan hun individuele taken werken. Zij zijn minder hiërarchisch en hebben flexibele structuren die probleemoplossing, besluitvorming en teamwerk versterken. Teamorganisatie-structuren hebben de manier waarop veel industrieën werken veranderd. Globalisering heeft mensen in alle bedrijfstakken over de hele wereld in staat gesteld goederen en diensten samen te produceren. Vooral productiebedrijven moeten samenwerken met de leveranciers over de hele wereld en daarbij de kosten tot een minimum beperken en tegelijkertijd producten van hoge kwaliteit produceren.

Andere soorten organogrammen

De hierboven afgebeelde types zijn de meest gebruikte types van organisatieschema’s of organisatieschema-structuren, zoals sommigen ze noemen. Maar er zijn nog veel meer modellen die verschillende voor- en nadelen hebben, afhankelijk van de situatie en de organisatie. Je kunt gemakkelijk experimenteren met verschillende modellen met behulp van onze chart software. In een toekomstig artikel hopen we het te hebben over de voor- en nadelen van het gebruik van organisatieschema’s. Blijf kijken voor dat artikel en ik hoop dat jullie genoten hebben van dit artikel. Heb je vragen? Vraag het aan ons in de comments of je kunt ons bereiken via onze social media kanalen.

Leave a comment

*
*

one × five =

Back to top