Phân tích STEEPLE

Các mẫu trực quan để phân tích các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hiệu suất kinh doanh của bạn

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Cộng tác với nhóm để hiểu môi trường của doanh nghiệp
 • Chia sẻ mô hình với các bên liên quan
 • Xác định các mối đe dọa và cơ hội kinh doanh có thể ảnh hưởng đến sự phát triển

Thêm Ví dụ và Mẫu về Phân tích STEEPLE

Phân tích STEEPLE

Phân tích STEEPLE

Mẫu phân tích STEEPLE

Mẫu phân tích STEEPLE

Phân tích PESTLE

Phân tích PESTLE

Ví dụ về phân tích PESTLE

Ví dụ về phân tích PESTLE

Phân tích PEST

Phân tích PEST

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để tiến hành phân tích STEEPLE
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để phân tích môi trường bên ngoài của công ty bạn
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng hình ảnh hoặc PDF chất lượng cao để đưa vào bản trình bày PowerPoint và tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Phân tích STEEPLE là một phương pháp quản lý chiến lược được sử dụng để xem xét các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự phát triển và hoạt động của một tổ chức. Nó là một phiên bản khác của phân tích PESTLE.

Cách thực hiện phân tích STEEPLE

 • Tập hợp một nhóm có năng lực bao gồm các trưởng bộ phận, người chịu trách nhiệm về quy trình và các bên liên quan khác có thể giúp bạn thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt.
 • Thảo luận và thu thập thông tin về từng thành phần của phân tích STEEPLE. Sử dụng mẫu phân tích có sẵn được sắp xếp ngày giúp bạn dễ dàng tìm thấy.
 • Trong khi các yếu tố văn hóa xã hội như: thông tin về độ tuổi, trình độ học vấn, lối sống, hành vi, v.v. của khách hàng, thì yếu tố công nghệ ở đây sẽ bao gồm những tiến bộ về công nghệ và xu hướng mới.
 • Các yếu tố kinh tế bao gồm chi phí sinh hoạt, giá cả sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, tốc độ tăng trưởng GDP, v.v. Xem xét các lĩnh vực như thay đổi khí hậu, các quy định về môi trường, v.v. khi kiểm tra các yếu tố môi trường.
 • Các yếu tố chính trị bạn cần phân tích là các chính sách của chính phủ, tình hình chính trị của đất nước, các quy định của thị trường, các hiệp định thương mại, v.v.
 • Các yếu tố pháp lý liên quan đến các luật và quy định có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định và quản lý công ty. Yếu tố đạo đức đề cập đến hành vi, đạo đức, nghĩa vụ và tính trung thực của nhân viên và công ty.
 • Khi dữ liệu liên quan về các lĩnh vực này được thu thập, hãy đánh giá chúng để xác định các cơ hội và mối đe dọa mà chúng có thể mang lại.
 • Tạo một kế hoạch hành động để tận dụng các cơ hội đã xác định và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro liên quan.
 • Sau khi phân tích STEEPLE hoàn tất, bạn có thể chia sẻ nó với các bên liên quan để xem xét bằng cách sử dụng Creately Viewer.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích