STEEPLE Analiz Örneği

Görsel şablonlar ile İş performansınızı etkileyen dış faktörleri analiz edin

STEEPLE Analiz Diyagramı Oluşturun
 • Kuruluş ortamınızı taramak için ekibinizle işbirliği yapın
 • Şirketinizin STEEPLE analizini paydaşlarla paylaşın ve gözden geçirin
 • Büyümenizi etkileyebilecek tehditleri ve iş fırsatlarını belirleyin

Daha Fazla STEEPLE Analiz Örneği ve Şablonu

ADIM analizi

ADIM analizi

STEEPLE Analiz Şablonu

STEEPLE Analiz Şablonu

PESTLE Analizi

PESTLE Analizi

PESTLE Analizi Örneği

PESTLE Analizi Örneği

PEST Analizi

PEST Analizi

Creately aşğıda belirtilen özelliklerini kullanmanıza olanak sunar

Üç ufuk büyüme analizi için önceden tasarlanmış şablonlar
Stratejik planlama için kolay çizim ve diyagram oluşturma araçları
Gerçek zamanlı işbirliği ve başkalarıyla paylaşım yaparak grup düzenleme olanağı
"Diyagramlarınızı yayınlamak, belgelendirmek, sunumlara kullanmak ve buna benzer işlemlerde kullanmak için PNG, SVG, PDF veya JPEG olarak dışa aktarma"
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Klavuz ve En İyi Alıştırmalar

STEEPLE analizi, bir organizasyonun büyümesini ve performansını etkileyen dış faktörleri incelemek için kullanılan stratejik bir yönetim yöntemidir. Popüler PESTLE analizinin bir çeşididir.

STEEPLE analizi nasıl yapılır

 • Mümkün olduğunca fazla veri toplamanıza yardımcı olabilecek departman başkanlarından, süreç sorumlularını ve diğer paydaşlardan oluşan yetkin bir ekip oluşturun.
 • STEEPLE analizinin her bileşeni hakkında beyin fırtınası yapın ve bilgi toplayın. Bulduğunuz tarihi düzenlemek için Creately STEEPLE analiz şablonu kullanın.
 • Sosyo-kültürel faktörler bölümü müşterinizin yaşı, eğitim seviyesi, yaşam tarzı, davranışı ve buna benzer bilgileri içerirken, buradaki teknolojik faktörler teknolojideki gelişmeleri ve yeni eğilimleri içerir.
 • Ekonomik faktörler arasında yaşam maliyeti, rakip ürünlerin fiyatları, GSYİH büyüme oranı ve buna benzer bilgiler yer alır. Çevresel faktörleri incelerken iklim değişiklikleri, çevresel düzenlemeler ve buna benzer. alanları göz önünde bulundurun.
 • Analiz etmeniz gereken politik faktörler; hükümet politikaları, ülkenin politik durumu, piyasa düzenlemeleri ve ticaret anlaşmalarıdır
 • Yasal faktörler, şirketin karar verme sürecini ve yönetimini etkileyebilecek yasa ve yönetmelikleri içerir. Etik faktörler, çalışanların ve şirketin davranışları, ahlakı, görevleri ve dürüstlüğü ile ilgilidir.
 • Bu alanlarla ilgili veriler toplandıktan sonra, getirebilecekleri fırsatları ve tehditleri belirlemek için bunları değerlendirin.
 • Tespit edilen fırsatları değerlendirmek ve tehditlerle ilgili riskleri en aza indirmek için önlemler almak için bir eylem planı oluşturun.
 • STEEPLE analizi tamamlandıktan sonra, bunu Creately Viewer’ı kullanarak paydaşlarla paylaşabilirsiniz.

Sevdiğiniz platformlar ile çalışır

Hergün kullandığımız platformlar ile özenle etegre etilmiştir

Sevdiğiniz platformlar ile çalışır