Lập kế hoạch sơ đồ nguồn nhân lực

Các mẫu trực quan để lập kế hoạch và tạo quy trình nguồn nhân lực

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
  • Cộng tác với nhóm để lập kế hoạch các quy trình và chiến lược nhân sự
  • Xác định sự kém hiệu quả trong các quy trình của bạn và tối ưu hóa chúng bằng các giải pháp hiệu quả
  • Chia sẻ sơ đồ với nhân viên của bạn để giúp họ hiểu về nhiệm vụ của mình

Thêm các ví dụ và mẫu về sơ đồ nguồn nhân lực

Mẫu kiểm kê kỹ năng

Mẫu kiểm kê kỹ năng

Sơ đồ quy trình tuyển dụng

Sơ đồ quy trình tuyển dụng

Ví dụ về nghề nghiệp

Ví dụ về nghề nghiệp

Phân tích SWOT để phân tích tình huống

Phân tích SWOT để phân tích tình huống

Sơ đồ tổ chức của nhà hàng và trách nhiệm của họ

Sơ đồ tổ chức của nhà hàng và trách nhiệm của họ

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để tạo sơ đồ nhân sự
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để quản lý nguồn nhân lực
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng hình ảnh hoặc PDF chất lượng cao để đưa vào bản trình bày PowerPoint và tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Lập kế hoạch sơ đồ nguồn nhân lực là quá trình hoạch định cách thức gia tăng và sử dụng năng lực nguồn nhân lực hiện có của công ty để đáp ứng yêu cầu nhân sự trong tương lai.

Quy trình hoạch định nguồn nhân lực

  • Xác định các mục tiêu chính của tổ chức. Sau đó, cần xác định yêu cầu nguồn nhân lực cần thiết để đạt được chúng và sắp xếp chúng phù hợp với mục tiêu.
  • Tạo và thống kê nguồn nhân lực hiện tại. Thu thập thông tin về các kỹ năng, kinh nghiệm của nhân viên, v.v. và xem liệu họ có đủ để đáp ứng các yêu cầu trong tương lai của công ty hay không. Bạn có thể sử dụng mẫu thống kê kỹ năng tại Creately cho việc đó.
  • Ước tính số lượng, trình độ của nhân viên mà bạn sẽ phải thuê trong tương lai theo kế hoạch chiến lược của công ty.
  • Khi đã hoàn thành dự báo của mình, hãy xác định xem liệu bạn có thể đáp ứng nhu cầu với các nhân viên hiện tại hay bạn sẽ phải thuê thêm. Đồng thời cũng có thể đào tạo thêm kỹ năng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
  • Cho dù bạn đang thuê nhân viên mới hay đào tạo những nhân viên hiện có, bạn cần phải lập một kế hoạch các việc cần làm, nêu rõ mục tiêu và các bước bạn nên thực hiện để đạt được điều đó.
  • Một khi bạn đã thực hiện kế hoạch, hãy theo dõi tiến độ thường xuyên. Xem xét các thay đổi xảy ra và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết.
  • Mời người khác đánh giá hoặc chỉnh sửa sơ đồ bạn đã tạo bằng các liên kết chia sẻ. Bạn cũng có thể tải chúng xuống dưới dạng SVG hoặc hình ảnh để thêm vào bản trình bày, tài liệu hoặc trang web.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích