Cấu trúc phân chia nguồn lực - RBS

Cộng tác hiệu quả trong việc xác định và chia nhỏ các tài nguyên, nguồn lực cho dự án của bạn bằng các mẫu trực quan

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Dễ dàng tạo tổng quan về những nguồn lực nào cần thiết trong dự án của bạn với các mẫu có thể chỉnh sửa
 • Chia sẻ, cộng tác và thảo luận về RBS của bạn với nhóm và các bên liên quan trong thời gian thực
 • Giữ tất cả các tài liệu quản lý nguồn lực của bạn được lưu trữ ở vị trí trung tâm bằng cách liên kết chúng với RBS của bạn

Thêm Mẫu và Ví dụ về Cấu trúc Phân tích Tài nguyên

Cấu trúc phân chia tài nguyên

Cấu trúc phân chia tài nguyên

Mẫu cấu trúc phân tích tài nguyên

Mẫu cấu trúc phân tích tài nguyên

Ví dụ về cấu trúc phân chia công việc

Ví dụ về cấu trúc phân chia công việc

Cơ cấu phá vỡ công trình xây dựng

Cơ cấu phá vỡ công trình xây dựng

Cơ cấu phân chia công việc để quản lý dự án

Cơ cấu phân chia công việc để quản lý dự án

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để quản lý dự án
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để tạo cấu trúc phân tích tài nguyên
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG, PDF hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Cấu trúc phân chia nguồn lực là một công cụ quản lý dự án được sử dụng để phân cấp tài nguyên, nguồn lực theo danh mục và loại. Nó được sử dụng để phân tích các nguồn lực sẽ tiêu tốn tiền bạc như thiết bị, nhân lực và vật chất, máy móc, v.v.

Cách tạo cấu trúc phân chia nguồn lực

 • Tạo cấu trúc phân chia nguồn lực là trách nhiệm của người quản lý dự án. Nhưng để làm được điều đó một cách hiệu quả, họ cần sự đóng góp ý kiến của cả nhóm.
 • Nhận ý kiến đóng góp của các thành viên trong nhóm hoặc trưởng bộ phận bằng tính năng cộng tác theo thời gian thực của Creately. Bạn sẽ có thể xem xét các thay đổi mà họ thực hiện ngay lập tức và để lại phản hồi với các nhận xét và chủ đề thảo luận được xác định.
 • Tạo danh sách tất cả các hoạt động quan trọng để hoàn thành dự án. Nó cũng nên bao gồm các chi tiết quan trọng khác sẽ giúp xác định các nguồn lực cần thiết.
 • Xác định các nguồn lực cần thiết cho mỗi hoạt động. Ở đây, người quản lý dự án nên tập trung vào việc ước tính khối lượng và loại nguồn lực cần thiết để hoàn thành dự án một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
 • Xem xét tính khả dụng của tài nguyên dựa trên lịch biểu. Danh sách các nguồn lực cần được sắp xếp theo tính sẵn có của chúng trong dài hạn.
 • Nếu dự án liên quan đến một số loại tài nguyên của nhóm, hãy phân tách thêm nhánh của nhóm bằng cách thêm thông tin về trình độ kỹ năng, chứng chỉ bắt buộc, v.v.
 • Nếu dự án liên quan đến một số địa điểm, hãy tổ chức cấu trúc phân chia nguồn lực theo địa lý.
 • Tải xuống RBS của bạn dưới dạng PDF, SVG, PNG, v.v. để bạn có thể xuất bản hoặc chia sẻ nó với các bên liên quan.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích