Bản đồ tác động để hoạch định kế hoạch sản phẩm

Các mẫu trực quan để đặt mục tiêu kinh doanh, xác định các nguồn lực và cách để đạt được chúng

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
  • Cho phép cộng tác giữa các nhóm kinh doanh và kỹ thuật
  • Xem xét và phân tích các mục tiêu kinh doanh và kết quả kỳ vọng với các bên liên quan
  • Hiểu hơn về bức tranh toàn cảnh và sắp xếp các mục tiêu, nhiệm vụ cho phù hợp

Các ví dụ và mẫu lập bản đồ tác động khác

Mẫu bản đồ hành trình của khách hàng

Mẫu bản đồ hành trình của khách hàng

Mẫu bản đồ hành trình khách hàng

Mẫu bản đồ hành trình khách hàng

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế trước để tạo bản đồ tác động
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để lập kế hoạch sản phẩm
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng hình ảnh hoặc PDF chất lượng cao để đưa vào bản trình bày PowerPoint và tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Bản đồ tác động được sử dụng trong hoạch định chiến lược sản phẩm. Cấu trúc giống như một bản đồ tư duy, giúp hình dung phạm vi của một sáng kiến kinh doanh và các giả định cơ bản.

Cách tạo bản đồ tác động

  • Tập hợp nhóm của bạn và các bên liên quan để xác định và mô tả các mục tiêu kinh doanh. Đảm bảo rằng các mục tiêu của bạn tuân thủ các tiêu chí SMART.
  • Xác định khách hàng, nhu cầu của họ, thách thức, vấn đề, v.v. và tạo tính cách người dùng. Tạo các nhân vật riêng biệt sẽ giúp bạn tìm thấy các sản phẩm phù hợp.
  • Tìm ra những hành động bạn muốn khách hàng thực hiện nếu bạn muốn đạt được mục tiêu mà bạn đã xác định trước đó. Mô tả cách bạn muốn họ hoạt động và thêm những hành động này vào phần tác động.
  • Hiểu những gì bạn có thể làm để cho phép khách hàng của bạn thực hiện những hành động này. Điều này có thể là thêm các tính năng mới vào sản phẩm hoặc dịch vụ, giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ mới, v.v.
  • Phân tích bản đồ tác động mà bạn đã thực hiện. Với thông tin đã thu thập, bạn sẽ có thể tạo bản đồ câu chuyện người dùng có liên quan.
  • Sử dụng Creately Viewer, bạn có thể nhúng các sơ đồ bạn đã tạo vào wiki của công ty, các trang web hoặc mạng nội bộ.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích