Περισσότερα παραδείγματα και πρότυπα χαρτογράφησης αντικτύπου

Πρότυπο χάρτη ταξιδιού πελατών

Πρότυπο χάρτη ταξιδιού πελατών

Πρότυπο χαρτογράφησης ταξιδιού πελατών

Πρότυπο χαρτογράφησης ταξιδιού πελατών

Σας βοηθάει δημιουργικά να το κάνετε με

Προ-σχεδιασμένα πρότυπα για τη δημιουργία χαρτογράφησης επιπτώσεων
Εύκολα εργαλεία σχεδίασης και διαγράμματος για τον σχεδιασμό προϊόντων
Μοιραστείτε με άλλους στην ομάδα σας για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο και ομαδική επεξεργασία
Εξαγάγετε το διάγραμμά σας ως εικόνες υψηλής ποιότητας ή PDF για συμπερίληψη σε παρουσιάσεις PowerPoint και έγγραφα του Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Οδηγός και βέλτιστες πρακτικές

Ο χάρτης αντικτύπου χρησιμοποιείται στον σχεδιασμό στρατηγικής. Δομές όπως ένας χάρτης σκέψης απεικονίζει το εύρος μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και τις υποκείμενες υποθέσεις.

Πώς να δημιουργήσετε έναν χάρτη αντίκτυπου

  • Συγκεντρώστε την ομάδα και τους ενδιαφερόμενους για να καθορίσετε και να περιγράψετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους. Βεβαιωθείτε ότι οι στόχοι σας τηρούν τα κριτήρια SMART.
  • Προσδιορίστε τους πελάτες σας, τις ανάγκες τους, τις προκλήσεις, τα προβλήματα κ.λπ. και δημιουργήστε προσωπικότητες χρήστη. Η δημιουργία ξεχωριστών προσωπικών θα σας βοηθήσει να βρείτε τα σωστά παραδοτέα.
  • Βρείτε τις ενέργειες που θέλετε να κάνουν οι πελάτες σας εάν θέλετε να επιτύχετε τον στόχο που προσδιορίσατε νωρίτερα. Περιγράψτε πώς θέλετε να συμπεριφέρονται και προσθέστε αυτές τις ενέργειες στην ενότητα αντικτύπου.
  • Κατανοήστε τι μπορείτε να κάνετε για να επιτρέψετε στους πελάτες σας να κάνουν αυτές τις ενέργειες. Αυτό θα μπορούσε να προσθέτει νέες δυνατότητες στο προϊόν ή την υπηρεσία σας, την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας κ.λπ.
  • Αναλύστε τον χάρτη επιπτώσεων που έχετε δημιουργήσει. Με τις πληροφορίες που έχετε συλλέξει, θα μπορείτε να δημιουργήσετε σχετικούς χάρτες ιστοριών χρηστών.
  • Χρησιμοποιώντας το Creately Viewer, μπορείτε να ενσωματώσετε τα διαγράμματα που έχετε δημιουργήσει σε εταιρικά wiki, ιστότοπους ή στο intranet σας.

Πρότυπο τίτλων

Πρότυπο προσώπου χρήστη

Πρότυπο προσώπου χρήστη

Χάρτης ταξιδιού πελατών

Χάρτης ταξιδιού πελατών

Πρότυπο προφίλ πελάτη

Πρότυπο προφίλ πελάτη

Διάγραμμα ροής χρήστη

Διάγραμμα ροής χρήστη

Πρότυπο χαρτογράφησης ιστοριών χρηστών

Πρότυπο χαρτογράφησης ιστοριών χρηστών

Παράδειγμα χαρτογράφησης ιστοριών χρηστών

Παράδειγμα χαρτογράφησης ιστοριών χρηστών

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε

Λειτουργικά σχεδιασμένες ενσωματώσεις με τις πλατφόρμες που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε