Mẫu 5 tại sao (5 Why)

Các mẫu trực quan để cùng nhau tìm ra nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề và giải pháp tối ưu

Tạo sơ đồ 5 lý do
  • Cộng tác với những người khác để giải quyết vấn đề của bạn và tìm ra nguyên nhân
  • Xác định nguyên nhân gốc rễ và bảo vệ quy trình khỏi các lỗi không mong muốn
  • Vạch ra bản chất của vấn đề và tìm giải pháp liên quan

Thêm 5 mẫu và ví dụ tại sao

5 mẫu tại sao

5 mẫu tại sao

5 lý do tại sao cho DMAIC

5 lý do tại sao cho DMAIC

5 mẫu tại sao cho tư duy thiết kế

5 mẫu tại sao cho tư duy thiết kế

5 phân tích tại sao

5 phân tích tại sao

Sơ đồ nhân quả cho DMAIC

Sơ đồ nhân quả cho DMAIC

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để thực hiện phân tích 5 lý do
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng hình ảnh hoặc PDF chất lượng cao để đưa vào bản trình bày PowerPoint và tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Phân tích 5 tại sao (5 Why) là công cụ phân tích nguyên nhân gốc rễ được sử dụng để đào sâu vào một vấn đề, từ đó tìm ra nguyên nhân cốt lõi của nó. Hỏi 'tại sao' 5 lần cho phép bạn đi sâu vào vấn đề và khám phá thêm thông tin chi tiết cần thiết để đưa ra giải pháp.

Cách thực hiện phân tích 5 tại sao (5 Why)

  • Tập hợp nhóm nhân viên tham gia vào việc thực hiện quy trình. Họ có thể đến từ nhiều phòng ban khác nhau.
  • Thảo luận vấn đề với nhóm. Thiết lập phạm vi của các vấn đề đang được điều tra. Khi mọi thứ đã được làm rõ, hãy viết bản tường trình vấn đề.
  • Chỉ định người hỗ trợ cuộc họp, đặt câu hỏi và hướng dẫn nhóm tìm ra nguyên nhân.
  • Hỏi ‘tại sao’ nhiều lần nếu cần (lý tưởng là 5 lần) cho đến khi tìm ra nguyên nhân gốc rễ.
  • Mẫu phân tích 5 lý do của Creately sẽ giúp bạn ghi lại thông tin trong suốt cuộc họp. Sau khi hoàn thành sơ đồ, bạn có thể dễ dàng chia sẻ với các thành viên khác trong nhóm hoặc các bên liên quan và lấy ý kiến của họ.
  • Khi các nguyên nhân đã được xác định, việc đưa ra hành động khắc phục sẽ trở nên dễ dàng hơn.
  • Bằng cách sử dụng kế hoạch hành động, bạn có thể lập kế hoạch về các bước khắc phục. Chỉ định người giám sát và báo cáo tiến độ khi giải pháp được áp dụng.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích