Πρότυπα των 5 Whys

Οπτικά πρότυπα για την εύρεση αιτιών των προβλημάτων και βέλτιστων λύσεων σε συνεργασία

Δημιουργείστε ένα διάγραμμα 5 Whys
  • Συνεργαστείτε με άλλους για να αναλύσετε τα προβλήματά σας και να βρείτετις αιτίες
  • Προσδιορίστε τις βασικές αιτίες και προστατεύστε τις διαδικασίες από μη αναμενόμενα σφάλματα
  • Χαρτογραφήστε τη φύση του προβλήματος και βρείτε σχετικές λύσεις

Περισσότερα 5 Whys πρότυπα και παραδείγματα

Πρότυπο 5 Γιατί

Πρότυπο 5 Γιατί

5 Γιατί για το DMAIC

5 Γιατί για το DMAIC

5 Γιατί πρότυπο για το σχεδιασμό σκέψης

5 Γιατί πρότυπο για το σχεδιασμό σκέψης

5 γιατί ανάλυση

5 γιατί ανάλυση

Διάγραμμα αιτίας και αποτελέσματος για το DMAIC

Διάγραμμα αιτίας και αποτελέσματος για το DMAIC

Σας βοηθάει δημιουργικά να το κάνετε με

Προ-σχεδιασμένα πρότυπα για την ανάλυση των 5 whys
Εύκολα εργαλεία σχεδίασης και διαγράμματος για τη διεξαγωγή ανάλυσης ριζικών αιτιών
Μοιραστείτε με άλλους στην ομάδα σας για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο και ομαδική επεξεργασία
Εξαγάγετε το διάγραμμά σας ως εικόνες υψηλής ποιότητας ή PDF για συμπερίληψη σε παρουσιάσεις PowerPoint και έγγραφα του Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Οδηγός και βέλτιστες πρακτικές

Η ανάλυση των 5 Whys είναι ένα εργαλείο ανάλυσης ριζικής αιτίας που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει ένα πρόβλημα προκειμένου να ανακαλύψει την κεντρική αιτία του. Το ερώτημα «γιατί» πέντε φορές σάς επιτρέπει να φτάσετε στο τέλος ενός ζητήματος και να ανακαλύψετε περισσότερες πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας λύσης.

Πώς να κάνω ανάλυση των 5 whys

  • Συγκεντρώστε μια ομάδα υπαλλήλων που συμμετέχουν στην εκτέλεση της διαδικασίας. Θα μπορούσαν να προέρχονται από πολλαπλά τμήματα.
  • Συζητήστε το πρόβλημα με την ομάδα. Καθορίστε το εύρος των θεμάτων που διερευνώνται. Μόλις διευκρινιστούν τα πράγματα, δημιουργήστε μια δήλωση προβλήματος
  • Ορίστε κάποιον για να διευκολύνει τη συνεδρία, να θέσει ερωτήσεις και να καθοδηγήσει την ομάδα στην εύρεση των αιτίων.
  • Ρωτήστε “γιατί” όσες φορές (ιδανικά 5 φορές) όσο χρειάζεται μέχρι η ομάδα να βρει τη βασική αιτία.
  • Ένα πρότυπο ανάλυσης Creately 5 Whys θα σας βοηθήσει να καταγράψετε τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Μόλις ολοκληρωθεί το διάγραμμα, μπορείτε εύκολα να το μοιραστείτε με άλλα μέλη της ομάδας ή τους ενδιαφερόμενους και να λάβετε τη γνώμη τους επίσης.
  • Μόλις εντοπιστούν οι αιτίες, θα ήταν ευκολότερο να βρείτε τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να κάνετε.
  • Χρησιμοποιώντας ένα σχέδιο δράσης, μπορείτε να σχεδιάσετε τα διορθωτικά βήματα. Ορίστε κάποιον να παρακολουθεί και να αναφέρει την πρόοδο μόλις εφαρμοστεί η λύση.

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε

Λειτουργικά σχεδιασμένες ενσωματώσεις με τις πλατφόρμες που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε