Πρότυπα σχεδιασμου καριέρας για ομάδες ανθρώπινου δυναμικού

Οπτικά πρότυπα για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση λειτουργιών ανθρώπινου δυναμικού

Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα σταδιοδρομίας
 • Ορίστε εύκολα τις πιθανές πορείες σταδιοδρομίας στην εταιρική δομή
 • Αναπτύξτε την ισορροπία μεταξύ προσωπικών στόχων και οργανωτικών ευκαιριών
 • Προσδιορίστε τις απαιτήσεις και τις επιλογές για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας σε διάφορα στάδια

Περισσότερα παραδείγματα και πρότυπα καριέρας

Σύστημα διαδρομών σταδιοδρομίας

Σύστημα διαδρομών σταδιοδρομίας

Παράδειγμα καριέρας

Παράδειγμα καριέρας

Πρότυπα αποθέματος δεξιοτήτων

Πρότυπα αποθέματος δεξιοτήτων

Παράδειγμα καριέρας

Παράδειγμα καριέρας

Διαδρομή καριέρας υπευθύνου προϊόντος

Διαδρομή καριέρας υπευθύνου προϊόντος

Σας βοηθάει δημιουργικά να το κάνετε με

Επαγγελματικά σχεδιασμένα πρότυπα για προγραμματισμό σταδιοδρομίας
Εύκολα εργαλεία σχεδίασης και διαγράμματος για την επέκταση των προτύπων του σχεδίου σας
Μοιραστείτε με άλλους στην ομάδα σας για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο και άμεσα σχόλια
Εξαγωγή διαγραμμάτων ως SVG και σε μορφές εικόνας κατάλληλες για παρουσιάσεις PowerPoint & Word Documents
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Ο σχεδιασμός καριέρας είναι η διαδικασία με την οποία οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού βοηθούν τους υπαλλήλους τους να επιλέξουν στόχους σταδιοδρομίας και να προσδιορίσουν την πορεία για την επίτευξή τους. Ο κύριος στόχος του προγραμματισμού σταδιοδρομίας είναι να βοηθήσει τους υπαλλήλους να βρουν μια ισορροπία μεταξύ των προσωπικών τους στόχων και των ευκαιριών που διατίθενται στον οργανισμό.

Πώς να δημιουργήσετε ένα σχέδιο καριέρας

 • Συγκεντρώστε την τρέχουσα τεκμηρίωση σχετικά με τις διαδρομές καριέρας εντός του οργανισμού και τις απαιτήσεις για κάθε ρόλο.
 • Εάν δεν διαθέτετε ένα οργανόγραμμα, δημιουργήστε ένα οργανόγραμμα που έχει κάθε ρόλο αντιστοιχισμένο στην ιεραρχία (χωρίς ονόματα)
 • Σχεδιάστε ένα διάγραμμα εξέλιξης της καριέρας για κάθε πιθανό μονοπάτι, ιδανικά από ένα επίπεδο εισόδου έως τα ανώτερα επίπεδα.
 • Μοιραστείτε το με άλλα μέλη της ομάδας ανθρώπινου δυναμικού για να λάβετε εγκρίσεις σχετικά με την οπτικοποίηση των διαδρομών σταδιοδρομίας.
 • Δημιουργήστε ένα έγγραφο σχετικά με τον τρόπο χρήσης ενός προτύπου προγράμματος καριέρας εντός του οργανισμού σας. Χρησιμοποιήστε το σε ετήσιες συναντήσεις κριτικής ή σε συναντήσεις σχεδιασμού σταδιοδρομίας 1-1.
 • Τα άτομα μπορούν να επισημάνουν την επιλεγμένη διαδρομή τους δημιουργώντας ένα αντίγραφο του οργανωτικού προτύπου για την αναφορά τους και για την αναφορά του διαχειριστή τους.
 • Τα άτομα μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν μια προσωπική ανάλυση SWOT για να τους βοηθήσει να αξιολογήσουν τις δεξιότητές τους. Χρησιμοποιήστε το απόθεμα δεξιοτήτων σας για να παράσχετε περισσότερες πληροφορίες υπαλλήλων για να τους βοηθήσετε στην αξιολόγησή τους.
 • Δημιουργήστε ένα οργανόγραμμα που κατηγοριοποιεί υπαλλήλους που χρειάζονται περαιτέρω εκπαίδευση, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες κ.λπ. Χρωματίστε τον κωδικό κάθε ομάδας για εύκολη αναγνώριση.
 • Ενσωματώστε τα διάφορα διαγράμματα που δημιουργήθηκαν στο intranet HR ή σε άλλους εσωτερικούς ιστότοπους, έτσι ώστε όλοι να μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα έγγραφα.

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε

Λειτουργικά σχεδιασμένες ενσωματώσεις με τις πλατφόρμες που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε