Praktyczny przewodnik po zarządzaniu interesariuszami
The Easy Guide to Stakeholder Management

Większość projektów kończy się niepowodzeniem, ponieważ interesom i wymaganiom interesariuszy poświęca się zero uwagi. Podczas gdy kluczowi interesariusze są w stanie sprawić, że projekt zakończy się niepowodzeniem, należy opracować odpowiedni plan identyfikacji ich potrzeb, komunikacji i współpracy z nimi. Plan… Read More