Najlepsze metody tworzenia schematów organizacyjnych
Organizational-chart-best-practices

Schemat organizacyjny to graficzna reprezentacja relacji pomiędzy działami, funkcjami i ludźmi w organizacji. Może również wskazywać na przepływ danych, odpowiedzialności i sprawozdawczości z dołu do góry lub z góry na dół. Jego zastosowanie na całym świecie świadczy o jego skuteczności…. Read More