Sơ đồ tổ chức dự án

Hình dung vai trò, trách nhiệm và mối quan hệ của nhân viên trong dự án với các mẫu trực tuyến có thể chỉnh sửa

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
  • Vạch ra cấu trúc nhóm dự án, phân bổ nguồn lực và giao trách nhiệm với các sơ đồ tổ chức dự án có thể chỉnh sửa
  • Cộng tác thường xuyên với video conference trong ứng dụng, chỉnh sửa đồng bộ, theo dõi thời gian thực và xem trước thay đổi
  • Chia sẻ sơ đồ tổ chức của bạn trên nhiều nền tảng như Google Documents, Google Drive, Slack và Confluence với các tích hợp mạnh mẽ

Thêm các mẫu và ví dụ về sơ đồ tổ chức dự án

Sơ đồ tổ chức dự án

Sơ đồ tổ chức dự án

Cơ cấu tổ chức quản lý dự án

Cơ cấu tổ chức quản lý dự án

Mẫu biểu đồ tổ chức với các trách nhiệm

Mẫu biểu đồ tổ chức với các trách nhiệm

Cơ cấu tổ chức cho kế hoạch kinh doanh

Cơ cấu tổ chức cho kế hoạch kinh doanh

Biểu đồ tổ chức cho nhân viên mới

Biểu đồ tổ chức cho nhân viên mới

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn cho sơ đồ tổ chức dự án
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để lập kế hoạch dự án
Chia sẻ với những người khác để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Sơ đồ tổ chức dự án là sự thể hiện trực quan của các thành viên trong nhóm và vai trò của họ trong một dự án nhất định. Nó minh họa hệ thống phân cấp và mối quan hệ báo cáo giữa các thành viên trong nhóm. Chúng giúp phân bổ nguồn lực, làm rõ trách nhiệm và đặt ra những kỳ vọng liên quan đến nỗ lực cần thiết từ mỗi cá nhân.

Cách tạo sơ đồ tổ chức dự án

  • Xác định các thành viên của nhóm dự án. Tốt nhất, nó nên bao gồm người quản lý dự án, nhà tài trợ dự án, những người làm nhiệm vụ dự án, các bên liên quan, v.v.
  • Tập hợp một nhóm quản lý cấp cao, các thành viên trong đó sẽ chịu trách nhiệm điều hành và quản lý dự án.
  • Lựa chọn những người điều phối dự án có trách nhiệm duy trì hiệu suất dự án bằng cách giám sát và đồng bộ hóa các hoạt động của nhóm.
  • Xác định các bên liên quan của nhóm, những người không trực tiếp tham gia vào việc thực hiện các nhiệm vụ của dự án, bị ảnh hưởng bởi kết quả của dự án.
  • Bây giờ bạn đã biết ai nên tham gia, hãy bắt đầu phát triển sơ đồ tổ chức dự án của bạn, hình dung cách các thành viên trong nhóm sẽ cộng tác với nhau. Tiết kiệm thời gian với mẫu có sẵn.
  • Đảm bảo rằng mỗi cá nhân trong biểu đồ đều có vai trò thích hợp và mối liên hệ giữa các vai trò này được đánh dấu. Bạn cũng có thể chỉ định trách nhiệm cá nhân của họ trên cùng một biểu đồ tổ chức.
  • Sau khi hoàn thành, bạn có thể chia sẻ nó với nhóm để họ phản hồi. Thảo luận và thu thập phản hồi của họ bằng các nhận xét. Sau khi hoàn thành, hãy xuất biểu đồ tổ chức của bạn để xuất bản hoặc nhúng nó vào tài liệu của bạn.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích