Các mẫu quy trình trong doanh nghiệp

Các mẫu trực quan để lập bản đồ, cải tiến và chuẩn hóa các quy trình kinh doanh.

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Hình dung các quy trình phức tạp với nhiều sơ đồ được liên kết
 • Dễ dàng xác định các bước cần loại bỏ hoặc cải thiện
 • Cộng tác với nhân viên mới để hình dung và tìm hiểu các quy trình mà họ đang có

Các Mẫu và Ví dụ về Tài liệu Quy trình khác

Lưu đồ Quy trình Bán hàng

Lưu đồ Quy trình Bán hàng

Quy trình công nghệ

Quy trình công nghệ

Sơ đồ quy trình tuyển dụng

Sơ đồ quy trình tuyển dụng

Mẫu bản đồ quy trình quản lý dự án

Mẫu bản đồ quy trình quản lý dự án

Quy trình quản lý nhân tài

Quy trình quản lý nhân tài

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn cho tài liệu quy trình
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng cho các quy trình lập tài liệu
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ dưới dạng SVG và ở định dạng hình ảnh phù hợp với bản trình bày PowerPoint & Tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Quy trình trong doanh nghiệp cung cấp tất cả các chi tiết cần thiết để thực hiện các hoạt động kinh doanh trong một chức năng. Nó bao gồm các tài liệu như hướng dẫn, bản đồ quy trình, chính sách, ảnh chụp màn hình, v.v. Nó giúp nhân viên ở tất cả các cấp hiểu rõ các quy trình của công ty.

Cách viết một quy trình

 • Xác định các quy trình bạn cần lập thành tài liệu và xác định mục đích cũng như phạm vi của nó. Cung cấp mô tả về các yếu tố này.
 • Sử dụng lưu đồ để xác định ranh giới quy trình. Chia sẻ nó với người chịu trách nhiệm về quy trình với sự trợ giúp của tính năng cộng tác trong thời gian thực Creately để nhận được thông tin đầu vào của họ.
 • Sử dụng biểu đồ tư duy, cùng thảo luận với đội ngũ chuyên gia về quy trình để thu thập thông tin cần thiết như các bước quy trình, đầu vào và đầu ra.
 • Lấy danh sách các bước quy trình mà bạn đã xác định và sắp xếp chúng theo thứ tự tuần tự để tạo dòng quy trình. Giữ số bước ở mức tối thiểu.
 • Quyết định những cá nhân sẽ chịu trách nhiệm thực hiện từng nhiệm vụ quy trình. Đề cập đến chức danh thay vì dùng tên của họ.
 • Sử dụng sơ đồ quy trình, hình dung các bước bạn đã xác định trước đó. Sử dụng đường đi, thêm các bộ phận hoặc người chịu trách nhiệm về quy trình.
 • Tập hợp những người có liên quan đến quy trình để xem xét sơ đồ quy trình về các lỗi và kiểm tra tính hiệu quả.
 • Nhúng các sơ đồ khác nhau được tạo trong mạng nội bộ của bạn hoặc các trang web nội bộ khác hoặc chia sẻ nó với nhóm của bạn để họ có thể dễ dàng truy cập các tài liệu cần thiết.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích