Thêm Mẫu và Ví dụ về Ma trận TOWS

Ma trận TOWS

Ma trận TOWS

Mẫu ma trận TOWS

Mẫu ma trận TOWS

Phân tích chuyển đổi để phân tích tình huống

Phân tích chuyển đổi để phân tích tình huống

Phân tích SWOT để lập kế hoạch chiến lược

Phân tích SWOT để lập kế hoạch chiến lược

Mẫu phân tích PESTLE

Mẫu phân tích PESTLE

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để phân tích chiến lược
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để thực hiện phân tích TOWS
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Ma trận TOWS là một công cụ phân tích chiến lược giúp tạo ra và so sánh các lựa chọn chiến lược và các chiến lược tiếp thị. Đây là một phiên bản khác của phân tích SWOT phổ biến. Ma trận TOWS cũng tập trung vào điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của tổ chức, nhưng nó tiến thêm một bước nữa và liên kết / so sánh môi trường bên trong và bên ngoài để giúp xác định các lựa chọn chiến lược.

Cách sử dụng ma trận TOWS

  • Chuẩn bị sẵn ma trận TOWS của bạn trước khi phân tích. Nhanh chóng xây dựng khung với mẫu ma trận Creately TOWS được tạo sẵn.
  • Phân tích TOWS bắt đầu bằng phân tích môi trường bên ngoài, bằng cách xác định trước tiên các cơ hội và mối đe dọa. Ghi lại thông tin đã thu thập và suy nghĩ vào trong ma trận để dễ dàng tham khảo.
  • Tiếp theo, hãy tập trung vào những điểm mạnh và điểm yếu bên trong của tổ chức, đồng thời ghi chúng vào ma trận.
  • Sau đó, bạn nên kết hợp phân tích bên ngoài và phân tích bên trong để đưa ra các phương án chiến lược hiệu quả.
  • Xác định cách bạn có thể sử dụng điểm mạnh bên trong của mình để tối đa hóa các cơ hội bên ngoài (SO). Những chiến lược như vậy có cơ hội thành công cao hơn.
  • Lựa chọn chiến lược tiếp theo mà bạn có thể tập trung là sử dụng thế mạnh của mình để ngăn chặn lại các mối đe dọa tiềm ẩn từ bên ngoài (ST).
  • Làm thế nào bạn có thể sử dụng các cơ hội bên ngoài của mình để khắc phục các điểm yếu bên trong (WO)?
  • Bằng những cách nào bạn có thể giảm thiểu điểm yếu của mình và do đó tránh được các mối đe dọa? (WT)
  • Khi bạn đã có một danh sách các lựa chọn, hãy đánh giá chúng để xem cái nào sẽ mang lại lợi ích nhiều nhất.

Thêm các mẫu và ý tưởng trực quan để lập kế hoạch chiến lược

Mẫu lập kế hoạch kịch bản

Mẫu lập kế hoạch kịch bản

Sơ đồ SWOT

Sơ đồ SWOT

Mẫu kế hoạch dự phòng kinh doanh

Mẫu kế hoạch dự phòng kinh doanh

Ma trận xác suất rủi ro và tác động

Ma trận xác suất rủi ro và tác động

Mẫu ma trận rủi ro

Mẫu ma trận rủi ro

Mẫu kim cương chiến lược

Mẫu kim cương chiến lược

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích