Công cụ lập kế hoạch chiến lược trực quan

Các mẫu trực quan để phát triển và đánh giá các kế hoạch chiến lược một cách cộng tác

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Công cụ để xây dựng mục tiêu và chiến lược giúp tổ chức hiệu quả
 • Lập bản đồ các quy trình để thực hiện và đánh giá các kế hoạch chiến lược một cách hiệu quả
 • Kết nối nhiều công cụ trực quan với nhau để phát triển một chiến lược toàn diện

Các mẫu và ví dụ về kế hoạch chiến lược khác

Ví dụ về bản đồ chiến lược

Ví dụ về bản đồ chiến lược

Khung chiến lược tăng trưởng

Khung chiến lược tăng trưởng

Mẫu Porter Five Forces

Mẫu Porter Five Forces

Mẫu bản đồ chiến lược

Mẫu bản đồ chiến lược

Phân tích PESTLE cho Phân tích Kinh doanh

Phân tích PESTLE cho Phân tích Kinh doanh

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để lập kế hoạch chiến lược
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để phát triển các kế hoạch chiến lược của bạn
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ dưới dạng SVG và ở định dạng hình ảnh phù hợp với bản trình bày PowerPoint & Tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Hoạch định chiến lược là một quá trình xem xét và lập kế hoạch, bao gồm việc phát triển các chiến lược, thực hiện và đánh giá chúng để đạt được các mục tiêu của một tổ chức.

Cách tạo bản đồ kế hoạch chiến lược

 • Xác định rõ sứ mệnh của công ty, bao gồm mục đích và các giá trị cũng như tầm nhìn của công ty.
 • Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của tổ chức bằng cách thực hiện phân tích SWOT và phân tích Năm Lực lượng của Porter (Porter’s Five Forces analysis) hoặc phân tích PESTLE.
 • Sử dụng phân tích khoảng cách để biết được khoảng cách giữa tình trạng hiện tại và mục tiêu của công ty.
 • Xác định vị trí của công ty trong tương lai. Sử dụng kế hoạch theo kịch bản để có cái nhìn về tương lai có thể xảy ra và quyết định xem chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các mục tiêu chiến lược của bạn.
 • Chọn các chiến lược hoặc các nhóm ưu tiên phù hợp để có thể tận dụng tối đa tầm nhìn của bạn và đặt mục tiêu.
 • Sử dụng sơ đồ, vạch ra các bước bạn cần thực hiện để đạt được mục tiêu đã đặt ra.
 • Chia sẻ và thông báo kế hoạch chiến lược với nhóm để đảm bảo rằng mọi người đều phù hợp. Giao mỗi nhiệm vụ cho từng cá nhân, bộ phận.
 • Nhúng các sơ đồ khác nhau trong mạng nội bộ của công ty hoặc các trang web nội bộ khác hoặc chia sẻ với nhóm để họ có thể dễ dàng truy cập các tài liệu cần thiết.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích