Công cụ giải quyết vấn đề

Các mẫu tương tác trực quan để xác định các vấn đề và tìm giải pháp tối ưu cho chúng

Bắt đầu vẽ ngay bây giờ
 • Ưu tiên giữa các giải pháp cần thiết để đưa ra các quyết định sáng tạo, mạnh mẽ
 • Cộng tác với nhóm của bạn để phân tích nguyên nhân gốc rễ và tìm giải pháp
 • Đánh giá các giải pháp thay thế và xác định giải pháp tốt nhất để triển khai

Các công cụ và mẫu giải quyết vấn đề khác

Mẫu nhân quả

Mẫu nhân quả

5 lý do tại sao cho DMAIC

5 lý do tại sao cho DMAIC

Mẫu cây quyết định cho ngân hàng

Mẫu cây quyết định cho ngân hàng

Sơ đồ quy trình tuyển dụng

Sơ đồ quy trình tuyển dụng

Bản đồ động não

Bản đồ động não

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để trực quan hóa việc giải quyết vấn đề
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để tìm kiếm các giải pháp một cách cộng tác
Chia sẻ với những người khác trong nhóm của bạn để cộng tác trong thời gian thực và chỉnh sửa nhóm
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng hình ảnh hoặc PDF chất lượng cao để đưa vào bản trình bày PowerPoint và tài liệu Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Giải quyết vấn đề là quá trình xác định một vấn đề, xác định nguyên nhân gốc rễ của nó, tìm ra một giải pháp tối ưu và quyết định các hành động cần thiết để thực hiện.

Các bước giải quyết vấn đề

 • Xác định vấn đề đó là gì. Việc xác định đúng vấn đề là cần thiết để đưa ra các giải pháp phù hợp và đúng đắn.
 • Hiểu và cân nhắc lợi ích của các bên liên quan của bạn. Bất kỳ giải pháp nào bạn chọn phải đáp ứng lợi ích của tất cả các bên liên quan.
 • Tìm hiểu sâu hơn và xác định điều gì đang gây ra vấn đề đã xác định. Bạn có thể sử dụng phân tích 5 lý do hoặc phân tích nguyên nhân và kết quả để xác định nguyên nhân gốc rễ.
 • Mời các thành viên tương tác trực tuyến từ xa, hãy mời họ cộng tác trên sơ đồ và giúp tìm ra nguyên nhân bằng liên kết chia sẻ sơ đồ an toàn.
 • Suy nghĩ để tìm ra các giải pháp khả thi. Bạn có thể sử dụng bản đồ tư duy để tạo thuận lợi cho các việc cần làm.
 • Đánh giá các giải pháp bạn đã đưa ra bằng cách xem xét điểm. Theo đó, hãy tìm ra những giải pháp tốt nhất.
 • Sau khi giải pháp được chọn, hãy tạo và lập kế hoạch hành động xác định các bước hành động bạn cần thực hiện và tiến trình. Sau khi bạn triển khai kế hoạch hành động, hãy theo dõi kết quả và sửa đổi.
 • Có thể chia sẻ các sơ đồ đã tạo trong wiki, trang web hoặc blog của công ty bằng cách sử dụng Creately Viewer. Bạn cũng có thể nhanh chóng tải chúng xuống dưới dạng hình ảnh, SVG hoặc PDF để thuyết trình và các tài liệu khác.

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích