Εργαλεία επίλυσης προβλημάτων

Οπτικά πρότυπα για τον εντοπισμό ζητημάτων και την εύρεση βέλτιστων λύσεων για αυτά

Επίλυση προβλημάτων οπτικά
 • Προτεραιότητα μεταξύ λύσεων που απαιτούνται για τη λήψη ισχυρών, καινοτόμων αποφάσεων
 • Συνεργαστείτε με την ομάδα σας για να αναλύσετε τις βασικές αιτίες και να βρείτε λύσεις
 • Αξιολογήστε εναλλακτικές λύσεις και εντοπίστε τις καλύτερες που θα εφαρμοστούν

Περισσότερα εργαλεία και πρότυπα επίλυσης προβλημάτων

Πρότυπο αιτίας και αποτελέσματος

Πρότυπο αιτίας και αποτελέσματος

5 Γιατί για το DMAIC

5 Γιατί για το DMAIC

Πρότυπο δέντρου απόφασης για τράπεζα

Πρότυπο δέντρου απόφασης για τράπεζα

Διάγραμμα ροής διαδικασίας πρόσληψης

Διάγραμμα ροής διαδικασίας πρόσληψης

Χάρτης καταιγισμού ιδεών

Χάρτης καταιγισμού ιδεών

Σας βοηθάει δημιουργικά να το κάνετε με

Προ-σχεδιασμένα πρότυπα για την απεικόνιση της επίλυσης προβλημάτων
Εύκολα εργαλεία σχεδίασης και διαγράμματος για την εξεύρεση λύσεων από κοινού
Μοιραστείτε με άλλους στην ομάδα σας για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο και ομαδική επεξεργασία
Εξαγάγετε το διάγραμμά σας ως εικόνες υψηλής ποιότητας ή PDF για συμπερίληψη σε παρουσιάσεις PowerPoint και έγγραφα του Word
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Η επίλυση προβλημάτων είναι η διαδικασία προσδιορισμού ενός προβλήματος και των βασικών αιτίων του, εύρεσης της βέλτιστης λύσης και απόφασης των διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να γίνουν.

Βήματα επίλυσης προβλημάτων

 • σωστός προσδιορισμός του προβλήματος είναι απαραίτητος για να βρούμε τις σωστές και σχετικές λύσεις.
 • Κατανοήστε και λάβετε υπόψη τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών σας. Οποιαδήποτε λύση επιλέγετε πρέπει να ικανοποιεί τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων μερών.
 • Ανακαλύψτε βαθύτερα και προσδιορίστε τι προκαλεί το καθορισμένο πρόβλημα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση 5 whys ή την ανάλυση αιτίων και αποτελεσμάτων για να προσδιορίσετε τις βασικές αιτίες.
 • Εάν η ομάδα σας περιλαμβάνει απομακρυσμένους υπαλλήλους, καλέστε τους να συνεργαστούν στο διάγραμμά σας και βοηθήστε στην εύρεση αιτιών με έναν ασφαλή σύνδεσμο κοινής χρήσης διαγράμματος.
 • Σκεφτείτε για να βρείτε πιθανές λύσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν χάρτη καταιγισμού ιδεών για να διευκολύνετε την άσκηση.
 • Αξιολογήστε τις λύσεις που έχετε βρει λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Κατά συνέπεια, βρείτε τις καλύτερες λύσεις.
 • Μόλις επιλεγεί η λύση, δημιουργήστε και σχεδιάστε το σχέδιο που καθορίζει τα βήματα ενεργειών που πρέπει να κάνετε και το χρονοδιάγραμμα. Μετά την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης, παρακολουθήστε τα αποτελέσματα και κάντε τροποποιήσεις.
 • Μπορείτε να μοιραστείτε τα διαγράμματα που έχετε δημιουργήσει σε εταιρικά wiki, ιστότοπους ή ιστολόγια χρησιμοποιώντας το Creately Viewer. Μπορείτε επίσης να τα κατεβάσετε γρήγορα ως εικόνες, SVG ή PDF για παρουσιάσεις και άλλα έγγραφα.

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε

Λειτουργικά σχεδιασμένες ενσωματώσεις με τις πλατφόρμες που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε