Thêm các mẫu và ví dụ về bản đồ nhóm chiến lược

Bản đồ nhóm chiến lược

Bản đồ nhóm chiến lược

Ví dụ về bản đồ nhóm chiến lược

Ví dụ về bản đồ nhóm chiến lược

Sơ đồ mối quan hệ

Sơ đồ mối quan hệ

Ví dụ về bản đồ nhóm chiến lược

Ví dụ về bản đồ nhóm chiến lược

Bản đồ tri giác để phân tích tình huống

Bản đồ tri giác để phân tích tình huống

Creately giúp bạn làm điều này với

Các mẫu được thiết kế sẵn để lập bản đồ nhóm chiến lược
Các công cụ vẽ và sơ đồ dễ dàng để phân tích cạnh tranh
Chia sẻ với những người khác trong lớp của bạn và yêu cầu họ thêm đầu vào
Xuất sơ đồ của bạn dưới dạng PNG, SVG hoặc JPEG để xuất bản hoặc nhúng vào tài liệu, bản trình bày, v.v.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Hướng dẫn và cách thực hành tốt nhất

Bản đồ nhóm chiến lược là một công cụ giúp doanh nghiệp hình dung ra vị trí cạnh tranh của đối thủ trong ngành. Một nhóm các đối thủ có chiến lược và mô hình kinh doanh tương tự như vậy được gọi là nhóm chiến lược. Nó giúp xác định phạm vi đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp. Bản đồ nhóm chiến lược giúp hiểu được đối thủ cạnh tranh trực tiếp của một doanh nghiệp là ai và các cơ sở để họ cạnh tranh. Các doanh nghiệp nằm trong cùng một nhóm chiến lược có thể có hai hoặc nhiều đặc điểm giống nhau (ví dụ: giá sản phẩm tương tự, sẵn có ở cùng khu vực địa lý và phương pháp tiếp cận công nghệ giống hệt nhau).

Cách tạo bản đồ nhóm chiến lược

  • Xác định các đối thủ hàng đầu trong ngành của bạn; cố gắng xác định ít nhất năm doanh nghiệp trong số các đối thủ. Khi bạn thực hiện nghiên cứu về họ, hãy tạo hồ sơ cho mỗi đối thủ, tập trung vào các dịch vụ họ cung cấp, tác động trên thị trường, ai được lợi từ hoạt động kinh doanh và định hướng chiến lược của họ.
  • Sau đó xác định những yếu tố đã giúp bạn thành công. Nó có phải là chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn không? Đó là dịch vụ khách hàng tốt của bạn hay sự hỗ trợ của những khách hàng trung thành?
  • Tiếp theo, chọn hai yếu tố hàng đầu dẫn đến thành công cho doanh nghiệp của bạn. Chúng trở thành các biến được sử dụng cho các trục của bản đồ. Không nên có mối tương quan giữa các biến này. Chúng có thể bao gồm giá sản phẩm, phạm vi địa lý, số lượng dòng sản phẩm hoặc chất lượng. Để có một khởi đầu thuận lợi, hãy sử dụng một trong các mẫu bản đồ nhóm chiến lược có sẵn trên Creately.
  • Vẽ các công ty trong ngành đã được xác định trên bản đồ hai biến mà bạn đã tạo.
  • Các công ty được đặt trên cùng một không gian chiến lược nên được phân bổ cùng một nhóm chiến lược.
  • Vẽ các vòng tròn xung quanh mỗi nhóm chiến lược. Kích thước của các vòng kết nối sẽ khác nhau dựa trên quy mô thị phần tương ứng của nhóm trong tổng doanh số bán hàng trong ngành.

Thêm các mẫu và ý tưởng trực quan để phân tích cạnh tranh

Mẫu Định vị Sản phẩm

Mẫu Định vị Sản phẩm

Năm cấp độ sản phẩm

Năm cấp độ sản phẩm

Mẫu phân tích SWOT

Mẫu phân tích SWOT

Ví dụ về ma trận Ansoff

Ví dụ về ma trận Ansoff

Ma trận GE McKinsey

Ma trận GE McKinsey

Mẫu hồ sơ đối thủ cạnh tranh

Mẫu hồ sơ đối thủ cạnh tranh

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích

Các tích hợp được thiết kế để tương thích với mọi nền tảng bạn sử dụng

Làm việc với các công cụ bạn yêu thích