Macierz Wielkiej Strategii - definicja, zastosowanie i szablony

Współpracuj przy formułowaniu wykonalnych strategii dla Twojej firmy dzięki interaktywnym szablonom online

Rozpocznij pracę z płótnem
  • Analizuj i identyfikuj alternatywne strategie dla swojej firmy dzięki szablonom online dla macierzy strategii wielkich, zegara strategii Bowmana, macierzy Ansoffa, diamentu strategii i innych
  • Eksportuj swoje dokumenty w formatach SVG, PNG, JPEG lub PDF w celu publikowania, udostępniania i drukowania
  • Płynnie współpracuj z innymi, korzystając z wideokonferencji w aplikacji, synchronicznej edycji, śledzenia myszy w czasie rzeczywistym i podglądu zmian

More Grand Strategy Matrix Templates and Examples

Matryca Wielkiej Strategii

Matryca Wielkiej Strategii

Szablon matrycy wielkiej strategii

Szablon matrycy wielkiej strategii

Zegar strategii Bowmana

Zegar strategii Bowmana

Macierz Anosffa

Macierz Anosffa

Szablon Diamentu Strategii

Szablon Diamentu Strategii

Creately pomaga Ci to zrobić z

Gotowe szablony dla macierzy strategii Grand
Łatwe narzędzia do rysowania i diagramowania dla planowania strategicznego
Podziel się z innymi członkami klasy i poproś ich o dodanie swoich uwag
Eksportuj swoje diagramy jako PNG, SVG lub JPEG do publikacji lub osadzania w dokumentach, prezentacjach, itp.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Przewodnik i najlepsze praktyki

Macierz wielkich strategii jest pomocna w pomaganiu organizacjom w tworzeniu wykonalnych strategii alternatywnych. Model ten składa się z wykresu czterokwadrantowego i opiera się na dwóch wymiarach - wzrost rynku oraz pozycja konkurencyjna organizacji. Wymienia różne opcje strategiczne dostępne dla firm, które mają słabą lub silną pozycję konkurencyjną na rynkach doświadczających powolnego lub szybkiego wzrostu. Każdy z kwadrantów zawiera kilka opcji strategicznych, które pomagają firmie określić, w którym kierunku powinna się poruszać.

4 kwadranty matrycy wielkiej strategii

  • Kwadrant 1 (silna pozycja konkurencyjna i szybki wzrost rynku): Firmy, które znajdują się w tym kwadrancie, mają silną pozycję strategiczną i mogą osiągnąć dobre wyniki, realizując takie strategie, jak penetracja rynku, rozwój rynku i rozwój produktu.
  • Kwadrant 2 (słaba pozycja konkurencyjna i szybki wzrost rynku): Firmy w tym kwadrancie muszą ponownie ocenić swoje obecne podejście. Podczas gdy rynek, na którym konkurują, rośnie, grozi im prześcignięcie przez konkurentów. Aby poprawić swoją konkurencyjność i umocnić pozycję, mogą rozważyć takie strategie jak rozwój rynku, penetracja rynku, rozwój produktu, integracja pozioma lub decentralizacja.
  • Kwadrant 3 (Słaba pozycja konkurencyjna i powolny wzrost rynku): firmy w tej sytuacji mają do czynienia z jednej strony z agresywną konkurencją, a z drugiej ze stagnacją wzrostu rynku. Przedsiębiorstwa muszą tutaj rozważyć poważne zmiany w celu poprawy swojej pozycji poprzez oszczędności lub powiązaną/niepowiązaną dywersyfikację, a jeśli wszystko inne zawiedzie, rozważyć opcje zbycia lub likwidacji.
  • Kwadrant 4 (silna pozycja konkurencyjna i powolny wzrost rynku): te firmy, tkwiące w wolno rozwijającej się branży o silnej pozycji konkurencyjnej, mogą rozważyć takie opcje, jak dywersyfikacja, joint venture lub powiązana/niepowiązana integracja w celu stworzenia szerszego rynku dla swoich produktów lub usług.

Pracuje z narzędziami, które kochasz

Przemyślane integracje z platformami, z których korzystasz na co dzień

Pracuje z narzędziami, które kochasz