Grote Strategie Matrix - Definitie, Gebruik & Sjablonen

Werk samen aan het formuleren van haalbare strategieën voor uw bedrijf met interactieve online sjablonen

Start een canvas
  • Analyseer en identificeer alternatieve strategieën voor uw bedrijf met online sjablonen voor de grote strategiematrix, Bowman's strategieklok, Ansoff-matrix, strategiediamant en meer
  • Exporteer uw documenten in SVG-, PNG-, JPEG- of PDF-indelingen voor publiceren, delen en afdrukken
  • Werk naadloos samen met anderen met in-app videoconferencing, synchroon bewerken, realtime muisvolgsysteem en wijzigingsvoorbeelden

Meer Grote Strategie Matrix Sjablonen en Voorbeelden

Matrix Grote Strategie

Matrix Grote Strategie

Grote Strategie Matrix Sjabloon

Grote Strategie Matrix Sjabloon

Bowman's Strategie Klok

Bowman's Strategie Klok

Anosff Matrix

Anosff Matrix

Strategie Diamant Sjabloon

Strategie Diamant Sjabloon

Creately helpt je dit te doen met

Vooraf ontworpen sjablonen voor de matrix van de grote strategieën
Eenvoudige teken- en diagramhulpmiddelen voor strategische planning
Deel het met anderen in je klas en vraag hen om input
Exporteer uw diagrammen als PNG's, SVG's of JPEG's om ze te publiceren of in te voegen in documenten, presentaties, enz.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Gids en Beste Praktijken

De grote strategiematrix is een hulpmiddel voor organisaties bij het ontwikkelen van haalbare alternatieve strategieën. Het model bestaat uit een grafiek met vier kwadranten en is gebaseerd op twee dimensies - de marktgroei versus de concurrentiepositie van de organisatie. Het geeft een overzicht van de verschillende strategische opties die beschikbaar zijn voor bedrijven die zich in een zwakke of sterke concurrentiepositie bevinden op markten die een langzame of snelle groei doormaken. Elk van de kwadranten bevat verschillende strategische opties om het bedrijf te helpen bepalen in welke richting het zich moet bewegen.

De 4 kwadranten van de Grote Strategie Matrix

  • Kwadrant 1 (sterke concurrentiepositie en snelle marktgroei): Bedrijven die zich in dit kwadrant bevinden, bevinden zich in een sterke strategische positie en kunnen het goed doen door strategieën te volgen zoals marktpenetratie, marktontwikkeling en productontwikkeling.
  • Kwadrant 2 (Zwakke concurrentiepositie en snelle marktgroei): Bedrijven in dit kwadrant moeten hun huidige aanpak opnieuw evalueren. Hoewel de markt waarop zij concurreren groeit, dreigen zij te worden overschaduwd door hun concurrenten. Om hun concurrentievermogen te verbeteren en hun positie te verstevigen, kunnen zij strategieën overwegen als marktontwikkeling, marktpenetratie, produktontwikkeling, horizontale integratie, of decentralisatie.
  • Kwadrant 3 (Zwakke concurrentiepositie en trage marktgroei): ondernemingen in deze situatie worden geconfronteerd met agressieve concurrentie enerzijds en stagnerende marktgroei anderzijds. Hier moeten bedrijven ingrijpende veranderingen overwegen om hun positie te verbeteren door inkrimping van het personeelsbestand, of door aanverwante/verwante diversificatie, en als al het andere faalt, de opties van afstoting of liquidatie overwegen.
  • Kwadrant 4 (Sterke concurrentiepositie & trage marktgroei): deze bedrijven, die vastzitten in een traag groeiende sector met een sterke concurrentiepositie, kunnen opties overwegen zoals diversificatie, joint ventures, of verwante/onverwante integraties om een bredere markt voor hun producten of diensten te creëren.

Werkt met het gereedschap waar je van houdt

Doordachte integraties met de platformen die u dagelijks gebruikt

Werkt met het gereedschap waar je van houdt