Overordnet strategi matrise -Definisjon, bruk og maler

Samarbeid om å formulere mulige strategier for virksomheten din med interaktive nettbaserte maler

Start et lerret
  • Analyser og identifiser alternative strategier for din bedrift med nettbaserte maler for overordnede strategimatriser, Bowmans strategiklokke, Ansoff-matriser, strategidiamanter og mer
  • Eksporter dokumentene dine i SVG-, PNG-, JPEG- eller PDF-bildeformater for publisering, deling og utskrift
  • Samarbeid sømløst med andre ved hjelp av videokonferanser i appen, synkron redigering, sporing av markør i sanntid og forhåndsvisning av endringer

Flere overordnet strategi matrisemaler og eksempler

Grand Strategy Matrix

Grand Strategy Matrix

Stor strategi matrise mal

Stor strategi matrise mal

Bowmans strategiur

Bowmans strategiur

Anosff Matrix

Anosff Matrix

Strategi diamant mal

Strategi diamant mal

Creately hjelper gjennom

Forhåndsdesignede maler for overordnet strategi matriser
Enkle tegne- og diagramverktøy for strategisk planlegging
Del med andre i teamet ditt for sanntidssamarbeid og grupperedigering
Eksporter diagrammer som PNG, SVG eller JPEG for publisering eller innebygging i dokumenter, presentasjoner osv.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Veiledning og gode fremgangsmåter

En overordnet strategi matrise hjelper organisasjoner med å utvikle mulige alternative strategier. Modellen består av fire kvadrater og er basert på to dimensjoner - markedsveksten mot organisasjonens konkurranseposisjon. Den viser de forskjellige strategiske alternativene som er tilgjengelige for virksomheter som er i svake eller sterke konkurranseposisjoner i markeder som har langsom eller rask vekst. Hver av kvadratene inneholder flere strategiske alternativer for å hjelpe virksomheten med å bestemme i hvilken retning den trenger å bevege seg.

De 4 kvadrater i en overordnet strategi matrise

  • Kvadrat 1 (sterk konkurranseposisjon og rask markedsvekst): Bedrifter som er i dette kvadratet har en sterk strategisk posisjon, og de kan gjøre det bra ved å følge strategier som markedspenetrasjon, markedsutvikling og produktutvikling.
  • Kvadrat 2 (Svak konkurranseposisjon og rask markedsvekst): Bedrifter i dette kvadratet trenger å revurdere sin nåværende tilnærming. Mens markedet de konkurrerer i vokser, trues de av å bli overskygget av konkurrentene. For å forbedre sin konkurranseevne og stå i sin posisjon, kan de vurdere strategier som markedsutvikling, markedspenetrasjon, produktutvikling, horisontal integrasjon eller desentralisering.
  • Kvadrat 3 (Svak konkurranseposisjon og langsom markedsvekst): selskaper i denne situasjonen står overfor aggressiv konkurranse på den ene siden og stillestående markedsvekst på den andre. Virksomheter her må vurdere store endringer for å forbedre sin posisjon gjennom nedlegging eller relatert / ikke-relatert diversifisering, og hvis alt annet mislykkes, bør du vurdere alternativene for salg eller avvikling.
  • Kvadrat 4 (sterk konkurranseposisjon og langsom markedsvekst): disse virksomhetene, som sitter fast i en bransje med langsom vekst med en sterk konkurranseposisjon, kan vurdere alternativer som diversifisering, felleskontrollert virksomhet eller relaterte / ikke-relaterte integrasjoner for å skape et bredere marked for deres produkter eller tjenester.

Fungerer med verktøyene du elsker

Gjennomtenkte designede integrasjoner med plattformene du bruker hver dag

Fungerer med verktøyene du elsker