Szablony i przykłady kolejnych miejsc siedzących

Mapa interesariuszy do identyfikacji interesariuszy

Mapa interesariuszy do identyfikacji interesariuszy

Siatka Interesów Energetycznych dla analizy interesariuszy

Siatka Interesów Energetycznych dla analizy interesariuszy

Diagram cebulowy interesariuszy

Diagram cebulowy interesariuszy

Profil interesariusza

Profil interesariusza

Analiza SWOT dla zarządzania interesariuszami

Analiza SWOT dla zarządzania interesariuszami

Twórczo pomaga ci to zrobić z

Wstępnie opracowane szablony do zarządzania interesariuszami
Łatwe narzędzia do rysowania i diagramu do analizy interesariuszy
Udostępniaj innym członkom zespołu w celu współpracy w czasie rzeczywistym i edycji grupowej
Osadzaj i udostępniaj zawsze zaktualizowany bezpieczny schemat z Creately Viewer na dowolnej wewnętrznej stronie internetowej lub stronie internetowej.
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Etapy analizy interesariuszy - przewodnik i najlepsze praktyki

Analiza interesariuszy, będąca podstawowym krokiem w zarządzaniu interesariuszami, jest procesem, w którym identyfikujesz interesariuszy w projekcie i analizujesz ich potrzeby.

Jak przeprowadzić analizę interesariuszy

  • Korzystając z mapy umysłu, zidentyfikuj interesariuszy swojego projektu. Dotyczy to każdego, kto jest dotknięty, ma wpływ na projekt lub jest nim zainteresowany.
  • Nadanie priorytetu interesariuszom w oparciu o władzę i zainteresowanie projektem. Sieć Power/Interest może ci w tym pomóc.
  • Przypisz kolor każdemu interesariuszowi w oparciu o jego moc i zainteresowanie, gdy zaznaczysz go na siatce w celu łatwej analizy.
  • Następnie następuje kategoryzacja interesariuszy. Korzystając z wykresu org lub mapy umysłu, można je kategoryzować na podstawie ich znaczenia lub hierarchii.
  • Chociaż należy skoncentrować swoje wysiłki na grupach interesariuszy o wysokim priorytecie, nie należy zaniedbywać dostarczania wystarczających informacji również interesariuszom o niskim priorytecie.
  • Zbadanie zainteresowań, motywacji, opinii, celów itp. interesariuszy. Możesz bezpośrednio z nimi porozmawiać, aby zrozumieć te aspekty.
  • Uwzględnij charakter swoich relacji z interesariuszami i wskaż lepsze sposoby zarządzania tymi relacjami.

Więcej szablonów i pomysłów wizualnych w analizie interesariuszy

Szablon priorytetyzacji w Moskwie

Szablon priorytetyzacji w Moskwie

Schemat cebuli trzymającej palik

Schemat cebuli trzymającej palik

Szablon mapy podróży klienta (Customer Journey Map)

Szablon mapy podróży klienta (Customer Journey Map)

Przykłady macierzy BCG

Przykłady macierzy BCG

Szablon planu działania

Szablon planu działania

Szablon DMAIC (DMAIC Stands for)

Szablon DMAIC (DMAIC Stands for)

Pracuje z narzędziami, które kochasz

Przemyślane integracje z platformami, z których korzystasz na co dzień

Pracuje z narzędziami, które kochasz