παραδείγματα-ανάλυσης-ενδιαφερόμενων-μελών

Οπτικά εργαλεία και πρότυπα για τον αποτελεσματικό προσδιορισμό και ανάλυση των αναγκών και προσδοκιών των ενδιαφερομένων

Ξεκινήστε να σχεδιάζετε τώρα
  • Ομαδοποιήστε γρήγορα τα ενδιαφερόμενα μέλη σας και δώστε προτεραιότητα σε αυτά με προκαθορισμένα πρότυπα
  • Συνεργαστείτε στο διαδίκτυο με την ομάδα σας για να δημιουργήσετε αποτελεσματικά σχέδια διαχείρισης των ενδιαφερομένων
  • Μοιραστείτε και ενημερώστε τις αλλαγές στον χάρτη των ενδιαφερόμενων με συνεργασία σε πραγματικό χρόνο

Περισσότερα παραδείγματα και πρότυπα ανάλυσης ενδιαφερομένων

Χάρτης ενδιαφερομένων για την αναγνώριση ενδιαφερομένων

Χάρτης ενδιαφερομένων για την αναγνώριση ενδιαφερομένων

Πλέγμα ενδιαφέροντος ισχύος για ανάλυση ενδιαφερομένων

Πλέγμα ενδιαφέροντος ισχύος για ανάλυση ενδιαφερομένων

Διάγραμμα κρεμμυδιών ενδιαφερομένων

Διάγραμμα κρεμμυδιών ενδιαφερομένων

Προφίλ ενδιαφερομένων

Προφίλ ενδιαφερομένων

Ανάλυση SWOT για διαχείριση ενδιαφερομένων

Ανάλυση SWOT για διαχείριση ενδιαφερομένων

Σας βοηθάει δημιουργικά να το κάνετε με

Προ-σχεδιασμένα πρότυπα για τη διαχείριση των ενδιαφερομένων
Εύκολα εργαλεία σχεδίασης και διαγράμματος για την ανάλυση των ενδιαφερομένων
Μοιραστείτε με άλλους στην ομάδα σας για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο και ομαδική επεξεργασία
Εξαγάγετε τα διαγράμματά σας ως SVG, PNG, PDF κ.λπ. για δημοσίευση, κοινή χρήση και εκτύπωση
nasa
amazon
ebay
citi
paypal
national-geographic

Βήματα ανάλυσης ενδιαφερομένων - Οδηγός και βέλτιστες πρακτικές

Η ανάλυση των ενδιαφερομένων, που αποτελεί το πρωταρχικό βήμα στη διαχείριση των ενδιαφερομένων, είναι η διαδικασία όπου προσδιορίζετε τους ενδιαφερόμενους σε ένα έργο και αναλύετε τις ανάγκες τους.

Πώς να κάνετε μια ανάλυση ενδιαφερομένων

  • Χρησιμοποιώντας έναν χάρτη μυαλού, προσδιορίστε τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτό περιλαμβάνει όλους όσους επηρεάζονται, επηρεάζουν ή ενδιαφέρονται για το έργο σας.
  • Δώστε προτεραιότητα στους ενδιαφερόμενους με βάση τη δύναμη και το ενδιαφέρον που έχουν για το έργο. Το πλέγμα Power / Interest μπορεί να σας βοηθήσει με αυτό.
  • Δώστε ένα χρώμα σε κάθε ενδιαφερόμενο με βάση τη δύναμη και το ενδιαφέρον τους όταν τους επισημαίνετε στο πλέγμα για εύκολη ανάλυση.
  • Στη συνέχεια έρχεται η κατηγοριοποίηση των ενδιαφερομένων. Χρησιμοποιώντας ένα οργανόγραμμα ή έναν χάρτη μυαλού, μπορείτε να τους κατηγοριοποιήσετε με βάση τη σημασία ή την ιεραρχία τους.
  • Παρόλο που πρέπει να εστιάσετε τις προσπάθειές σας σε ομάδες ενδιαφερόμενων μελών υψηλής προτεραιότητας, μην παραλείψετε να παρέχετε αρκετές πληροφορίες και σε ενδιαφερόμενους φορείς χαμηλής προτεραιότητας.
  • Εξετάστε τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα, τις απόψεις, τους στόχους κ.λπ. των ενδιαφερομένων. Μπορείτε να συζητήσετε απευθείας μαζί τους για να κατανοήσετε αυτές τις πτυχές.
  • Λάβετε υπόψη τη φύση της σχέσης σας με τα ενδιαφερόμενα μέλη και εντοπίστε καλύτερους τρόπους για τη διαχείριση αυτών των σχέσεων.

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε

Λειτουργικά σχεδιασμένες ενσωματώσεις με τις πλατφόρμες που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα

Λειτουργεί με τα εργαλεία που αγαπάτε